Sofic Tower

10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2
$38 - $42 Quan tâm

The Vista Building

628C Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
$28 - $32 Quan tâm

Thảo Điền Pearl

12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
$28 - $33 Quan tâm

WORC@Q2

21 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2
$27 - $31 Quan tâm

Cantavil Premier Building

8 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Q2
$24 - $28 Quan tâm

Đông Tây Building

192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$21 - $25 Quan tâm

Fideco Riverview

14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
$20 - $25 Quan tâm

Green Pax Building

216-218 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$20 - $23 Quan tâm

The Galleria Metro 6

59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
$20 - $24 Quan tâm

Faifo Lane Building

Số 2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

Rubicon Building

19 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
$19 - $24 Quan tâm

City Gate Building

67 - 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
$19 - $23 Quan tâm

The Galleria Building

199D Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

Lumiere Riverside

628A Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2
Cập nhật Quan tâm

GIC Tower Trần Não

Số 211 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$18 - $21 Quan tâm

Pháp Việt Luxury Building

171-179 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

G Tower 2

165A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$19 - $22 Quan tâm

Tòa nhà Báo Phụ Nữ

20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

182 Riverview Office

182 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

Tòa nhà 100 Xuân Thủy

100 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
$16 - $21 Quan tâm

River Garden

170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$17 - $21 Quan tâm

TCL Building

470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$15 - $20 Quan tâm

HQ Tower

Số 9 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$15 - $20 Quan tâm

A Space Office Building

1B Đường 30 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$15 - $19 Quan tâm

XL Building

88 - 90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

Kim Thanh Building

13 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
$15 - $18 Quan tâm

H2 Office Building

133-135 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$15 - $18 Quan tâm

VND Home Building

6 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
$15 - $18 Quan tâm

Win Home 150 Trần Não

150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

The Senator Building

41 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

The Sun Bình An

14 Đường 12, Phường Bình An, Quận 2
$13 - $16 Quan tâm

Joymax Tower

218 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$12 - $16 Quan tâm

H&D Building

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà M.G An Phú

22 đường số 7, Phường An Phú, Quận 2
$13 - $16 Quan tâm

Win Home Đường số 2

37 Đường số 2, Phường Bình An, quận 2
$12 - $15 Quan tâm

Win Home Đường số 5

91-93 Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà The Sun

08 Đường 66, Thảo Điền, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

Titan Tower

70-72-74 Đường 37, Phường An Phú, Quận 2
$11 - $15 Quan tâm

LMP Building

168 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2
$12 - $14 Quan tâm

Win Home 33 Trần Não

33 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$12 - $15 Quan tâm

Xuân Thủy Building

86 - 86A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
$11 - $14 Quan tâm

G Tower 1

214 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$10 - $14 Quan tâm

Kim Khánh Ngân Building

644 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$9 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Vàng Xuân

26 Đường số 40, Phường Thảo Điền, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

Lexington Residence

67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

Blue Office Building

151 Trần Não, Bình An, Q2
$10 - $13 Quan tâm

Hưng Gia Anh Building

65 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

La Astoria Plaza

383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

Lê Huỳnh Building

23B Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
$9 - $13 Quan tâm

Gia Phát Building

648 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$8 - $12 Quan tâm

Sadoreal Building

10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Phúc Land

64 Đường 37, Phường An Phú, Quận 2
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà Nam Anh

Đường số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà 137 TVB

137 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Đang cập nhật Quan tâm

Empire 88 Tower

Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Quận 2
Đang cập nhật Quan tâm

Tòa nhà Phú Lộc

163 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Đang cập nhật Quan tâm

Tòa nhà Cao Anh

106 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2
$17 - $22 Quan tâm

The Sun Avenue

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
Đang cập nhật Quan tâm

Sofic Tower

10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2
$38 - $42 Quan tâm

The Vista Building

628C Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
$28 - $32 Quan tâm

Thảo Điền Pearl

12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
$28 - $33 Quan tâm

WORC@Q2

21 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2
$27 - $31 Quan tâm

Cantavil Premier Building

8 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Q2
$24 - $28 Quan tâm

Đông Tây Building

192 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$21 - $25 Quan tâm

Fideco Riverview

14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
$20 - $25 Quan tâm

Green Pax Building

216-218 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$20 - $23 Quan tâm

The Galleria Metro 6

59 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
$20 - $24 Quan tâm

Faifo Lane Building

Số 2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

Rubicon Building

19 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
$19 - $24 Quan tâm

City Gate Building

67 - 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
$19 - $23 Quan tâm

The Galleria Building

199D Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

Lumiere Riverside

628A Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2
Cập nhật Quan tâm

GIC Tower Trần Não

Số 211 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$18 - $21 Quan tâm

Pháp Việt Luxury Building

171-179 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

G Tower 2

165A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$19 - $22 Quan tâm

Tòa nhà Báo Phụ Nữ

20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

182 Riverview Office

182 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
$18 - $22 Quan tâm

Tòa nhà 100 Xuân Thủy

100 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
$16 - $21 Quan tâm

River Garden

170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$17 - $21 Quan tâm

TCL Building

470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$15 - $20 Quan tâm

HQ Tower

Số 9 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$15 - $20 Quan tâm

A Space Office Building

1B Đường 30 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$15 - $19 Quan tâm

XL Building

88 - 90 Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

Kim Thanh Building

13 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
$15 - $18 Quan tâm

H2 Office Building

133-135 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$15 - $18 Quan tâm

VND Home Building

6 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
$15 - $18 Quan tâm

Win Home 150 Trần Não

150 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

The Senator Building

41 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

The Sun Bình An

14 Đường 12, Phường Bình An, Quận 2
$13 - $16 Quan tâm

Joymax Tower

218 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$12 - $16 Quan tâm

H&D Building

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà M.G An Phú

22 đường số 7, Phường An Phú, Quận 2
$13 - $16 Quan tâm

Win Home Đường số 2

37 Đường số 2, Phường Bình An, quận 2
$12 - $15 Quan tâm

Win Home Đường số 5

91-93 Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà The Sun

08 Đường 66, Thảo Điền, Quận 2
$14 - $17 Quan tâm

Titan Tower

70-72-74 Đường 37, Phường An Phú, Quận 2
$11 - $15 Quan tâm

LMP Building

168 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2
$12 - $14 Quan tâm

Win Home 33 Trần Não

33 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$12 - $15 Quan tâm

Xuân Thủy Building

86 - 86A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
$11 - $14 Quan tâm

G Tower 1

214 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
$10 - $14 Quan tâm

Kim Khánh Ngân Building

644 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$9 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Vàng Xuân

26 Đường số 40, Phường Thảo Điền, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

Lexington Residence

67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

Blue Office Building

151 Trần Não, Bình An, Q2
$10 - $13 Quan tâm

Hưng Gia Anh Building

65 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

La Astoria Plaza

383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
$10 - $13 Quan tâm

Lê Huỳnh Building

23B Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
$9 - $13 Quan tâm

Gia Phát Building

648 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
$8 - $12 Quan tâm

Sadoreal Building

10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Phúc Land

64 Đường 37, Phường An Phú, Quận 2
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà Nam Anh

Đường số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2
$8 - $10 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Quận 2

Maison Office cho thuê văn phòng quận 2 tại tất cả các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa nhà đang cho thuê văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, Maison Office sẽ trợ giúp & tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng với giá thuê và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận 2 và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê Quận 2

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia bất động sản văn phòng cho thuê, trước tình hình quỹ đất tại các quận trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang cạn kiệt nguồn cung. Quận 1, quận 3 không còn đủ văn phòng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thì khu vực xung quanh trung tâm chính là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

Trong số đó, quận 2 đang là khu vực được nhiều khách hàng đánh giá cao. Hạ tầng giao thông phát triển bứt phá cùng quy hoạch đô thị hoàn chỉnh đã giúp quận trở thành điểm sáng vô cùng hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Văn phòng cho thuê quận 2 đang ngày gia tăng số lượng theo đà phát triển vượt bậc của quận. Hầu hết các tòa nhà đều mới xây, có thiết kế hiện đại và tọa lạc các vị trí đắc địa nhất của quận, đặc biệt là trong các khu phức hợp bất động sản.

Quận 2 là trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hạt nhân của TPHCM

Quận 2 có chiến lược về tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp bậc nhất thành phố, chiếm tỷ trọng gần 88% trong tổng cơ cấu ngành và có tầm ảnh hưởng lớn đến quốc tế. Trong tương lai, quận 2 đóng góp đến 1/3 kinh tế cho TPHCM, tức chiếm 7% GDP cả nước.

Quận 2 là tâm điểm bất động sản (BĐS) với 75% sản phẩm biệt thự, nhà phố, căn hộ cao cấp hạng sang, khu phức hợp TTTM & văn phòng cho thuê đạt chuẩn 4, 5 sao. Đây chính là tiền đề để phát triển kinh tế hàng đầu cho khu vực.

Nhờ các công trình hàng tỷ USD được xây bởi các chủ đầu tư top 1 VN, nơi đây đã thu hút khách hàng thương gia, giới thượng lưu và người nước ngoài đến đầu tư vì sự đẳng cấp và khả năng sinh lời cao.

Quận 2 là khu đô thị sáng tạo kiểu mẫu của TPHCM

5 khu đô thị tầm cỡ góp phần trong việc hình thành đô thị sáng tạo, tương tác cao ở khu Đông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt kinh tế – xã hội:

Thủ Thiêm – khu đô thị lõi tài chính: Nổi bật với các dự án Sala, Metropole, Lake View, Empires City, Eco Smart City…  có tính thanh khoản cao và sinh lời lớn

Thảo Điền – khu nhà giàu “đắt giá” nhất của TP.HCM: Các dự án được đầu tư từ các tập đoàn địa ốc lớn như D’Edge, Masteri…

Thạnh Mỹ Lợi – trung tâm hành chính của quận 2: Nơi đặt trụ sở Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Chi cục thuế

An Phú – An Khánh – khu tiện ích hội tụ: Estella Heights, Cantavil,  Masteri Lumiere Riverside… với cửa hàng siêu thị, TTTM, trường học, bệnh viện hàng đầu khu vực

Đô thị Cát Lái – khu xuất nhập khẩu trọng điểm cả nước: Được tập đoàn Kiến Á đầu tư với 4 dự án đón đầu xu thế Citi Home, Soho, Esto, Alto.

Đặc điểm địa lý và các ưu thế của Quận 2

Quận 2 nằm ở khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và dự báo trong tương lai khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ là trung tâm tài chính, thương mại lớn của Sài Gòn. Nhờ đó, kinh tế quận 2 đang có những bước phát triển vượt bậc kéo theo nhu cầu thuê văn phòng ở đây tăng cao.

Trong 3 quận nằm ở phía Đông thành phố thì quận 2 được đánh giá có vị trí đẹp nhất. Quận nằm ở tả ngạn con sông Sài Gòn với phía Bắc giáp Thủ Đức, Bình Thạnh, phía Nam giáp quận 7 và huyện Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, phía Đông của quận giáp quận 4, quận 1 và Bình Thạnh.

Đơn vị hành chính của quận 2 được chia thành 11 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình n, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm. Trong đó, phường Thạnh Mỹ Lợi là trung tâm của quận.

Hạ tầng giao thông hàng đầu Sài Gòn

Quận 2 là xương sống kết nối của TPHCM với các khu vực quan trọng của cả nước. Vì vậy TPHCM đã dồn lực phát triển nhiều công trình trọng điểm. Tất cả những dự án này góp phần làm thị trường BĐS đạt tốc độ tăng trưởng rất cao và đem đến một diện mạo mới hoàn toàn:

Đường bộ: 

– Liên kết Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương: Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống

– Liên kết nội thành khu Đông: Vành Đai 2, cầu Phú Mỹ

– Liên kết quận 1, Bình Thạnh: Hầm Thủ Thiêm và hệ thống cầu Thủ Thiêm 1, 2, 3, 4

Đường sắt nội đô: 

– Tuyến Metro số 1: Bến Thành – cầu Sài Gòn – Thảo Điền – Suối Tiên

– Tuyến Metro số 2: Bến Thành – Ga Thủ Thiêm – Cát Lái

Đường thủy: 

– Cảng container Cát Lái lớn nhất VN với 70% sản lượng container xuất nhập khẩu Quốc tế đều thông qua cảng biển này.

– Trong tương lai, cầu Cát Lái được xây dựng sẽ giảm ùn tắc tại nơi đây khi mỗi ngày có đến 20.000 ô tô ra vào.

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê Quận 2

Hiện nay, trên địa bàn quận 2 có hơn 50 tòa nhà cho thuê với nhiều diện tích từ 20m2 – 1000m2 phù hợp với quy mô đa dạng của các doanh nghiệp từ vài chục đến hàng trăm nhân viên.

Hệ thống giao thông đồng bộ với tuyến đường sắt Metro sắp hoàn thành cùng nhiều khu thương mại lớn như Vincom Mega Mall Thảo Điền, Estella Place, Vincom Nguyễn Duy Trinh,…

Một số chi nhánh/phòng giao dịch các ngân hàng lớn cũng tập trung tại quận như ACB, Eximbank, Shinhan Bank, HD Bank,… Điều này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các dịch vụ tiện ích đầy đủ cung cấp cho nhu cầu làm việc và mở rộng quy mô hoạt động.

Tổng quan Giá thuê văn phòng tại Quận 2

Thị trường văn phòng cho thuê tại quận 2 đang ngày càng sôi động hơn với ưu điểm nổi bật về mức giá thuê hợp lý đã giải quyết triệt để vấn đề kinh phí hoạt động cho các doanh nghiệp.

Các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận 2 mặc dù rất gần vị trí trung tâm thành phố như quận 1, quận Bình Thạnh nhưng chi phí thuê hàng tháng được đánh giá khá mềm. Mức giá phổ biến dao động từ 12 USD/m2 – 35 USD/m2 hàng tháng tùy theo chất lượng và các dịch vụ tiện ích kèm theo của tòa nhà.

Giá thuê văn phòng tại Quận 2 dao động cụ thể như sau:

– Giá thuê văn phòng hạng A quận 2 từ $28 – $35/m2

– Giá thuê văn phòng hạng B quận 2 từ $20- $27/m2

– Giá thuê văn phòng hạng C quận 2 từ $12 – $19/m2

Giá thuê văn phòng quận 2

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

Khi tìm kiếm thuê văn phòng làm việc, giá thuê văn phòng luôn là một yếu tố quyết định được cân nhắc kỹ càng. Tuy nhiên trong tổng chi phí vận hành 1 không gian văn phòng không chỉ có tiền thuê văn phòng theo mỗi m2/tháng.

3. Có nên thuê văn phòng trọn gói?

Phụ thuộc nhiều yếu tố để công ty Bạn có thể quyết định thuê văn phòng trọn gói – Coworking hay thuê sàn văn phòng truyền thống. Nhưng dễ dàng nhất là dựa vào số lượng nhân sự.

Nếu doanh nghiệp có <10 người sẽ khá khó khăn trong việc tìm thuê văn phòng tại các tòa nhà chuyên nghiệp, lúc này bạn có thể song song tìm hiểu các lựa chọn cho thuê văn phòng trọn gói

Còn nếu doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn, cần các phòng chuyên trách chắc chắn thuê sàn văn phòng là lựa chọn tối ưu hơn.

*** Tham khảo ngay các văn phòng trọn gói tại TP.HCM