Đội ngũ tư vấn

Sở hữu nguồn thông tin thị trường cũng như mối quan hệ bền chặt với các toà nhà văn phòng, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ trợ giúp được khách hàng nhanh chóng tìm thuê được văn phòng phù hợp.

Bùi Hữu Ánh

Leasing Director

Đỗ Chí Thông

Leasing Manager

Phạm Anh Đức

Leasing Manager

Nguyễn Hải Nam

Leasing Manager

Nguyễn Thành Long

Leasing Manager

Trần Thuý Tuyên

Leasing Manager

Nguyễn Dung

Leasing Manager

Võ Quốc Việt

Leasing Manager

Dương Anh Tuấn

Leasing Consultant

Nguyễn Thanh Lâm

Leasing Consultant

Trần Liễu

Leasing Consultant

Phạm Ngọc Phụng

Leasing Consultant

Trần Thanh Vân

Leasing Consultant

Lý Minh Khang

Leasing Consultant

Lê Đình Hưng

Leasing Consultant

Huỳnh Văn Hoà

Leasing Consultant

Ngô Duy Hà

Leasing Consultant

Lê Phú Minh

Leasing Consultant

Trịnh Duy Tùng

Leasing Consultant

Trần Thiên Trang

Leasing Consultant

Trương Hiền Như

Leasing Consultant

People of Maison

Những chia sẻ, câu chuyện và khoảnh khắc ấn tượng của đội ngũ Maison.

hình ảnh tư vấn Maison Office 5
People of Maison 26
hình ảnh tư vấn Maison Office 4
People of Maison Dung 2303
hình ảnh tư vấn Maison Office 3
hình ảnh tư vấn Maison Office 1
People of Maison Đức 2303
People of Maison 25
People of Maison 9
People of Maison 1
People of Maison 3
People of Maison 10
hình ảnh tư vấn Maison Office 2
People of Maison 2
People of Maison 6
People of Maison 5
People of Maison 7
People of Maison 8

Shorts of Maison