Maison Office

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cập nhật mới nhất

Theo dõi Maison Office trên
tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Hiện nay, an toàn cháy nổ trở thành trọng tâm quan trọng đối với doanh nghiệp. Vì thế, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất không chỉ là hệ thống quy định kỹ thuật mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự an toàn toàn diện. Do đó, việc trang bị những kiến thức mới nhất về tiêu chuẩn và quy định PCCC là vô cùng cần thiết đối với mỗi cá nhân và doanh nghiệp nói riêng để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và bền vững.

1. Ý nghĩa của tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là những quy định, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho các cơ sở, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn PCCC có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, thể hiện ở những khía cạnh sau:

  • Bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và con người: Cháy nổ là một trong những tai nạn nguy hiểm nhất, có thể gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tiêu chuẩn PCCC giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Ý nghĩa của tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy
Thực hiện tốt các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy giúp doanh nghiệp hạn chế được những thiệt hại về người và của
  • Tuân thủ pháp luật: Tiêu chuẩn PCCC là những quy định bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp không tuân thủ tiêu chuẩn PCCC sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
  • Tạo dựng hình ảnh, uy tín cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp có hệ thống PCCC tốt sẽ được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Điều này giúp doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh, uy tín tốt trong mắt khách hàng và đối tác.
Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất
Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất
  • Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động: Một môi trường làm việc an toàn về PCCC sẽ giúp người lao động yên tâm, tập trung làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2. Quy định về hệ thống phòng cháy chữa cháy

Quy định về hệ thống phòng cháy chữa cháy được quy định cụ thể trong Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2021, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 66/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định về bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Quy định về pccc mới nhất tại Việt Nam
Phòng cháy chữa cháy đúng quy định sẽ bao gồm nhiều hệ thống PCCC khác nhau

Theo quy định, hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm các hệ thống sau:

  • Hệ thống báo cháy tự động: Hệ thống này có tác dụng phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra.
  • Hệ thống chữa cháy tự động: Hệ thống này có tác dụng dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh.
  • Hệ thống cấp nước chữa cháy: Hệ thống này có tác dụng cung cấp nước cho các thiết bị chữa cháy.
  • Hệ thống thông gió chữa cháy: Hệ thống này có tác dụng tạo ra luồng gió để làm ngạt đám cháy.
  • Hệ thống thoát nạn: Hệ thống này có tác dụng giúp người và tài sản thoát nạn khi có cháy xảy ra.
Các doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn thiết kế pccc mới nhất
Các doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn thiết kế pccc mới nhất để đảm bảo an toàn

Các cơ sở, doanh nghiệp phải trang bị đầy đủ các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Việc lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm hệ thống phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực.

Ngoài ra, các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, nhân viên.

3. Các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất

4. Một số lưu ý khi thực hiện tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với mọi cơ sở, doanh nghiệp. Việc thực hiện tiêu chuẩn PCCC cho doanh nghiệp giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện tiêu chuẩn PCCC cho doanh nghiệp:

4.1 Tuân thủ các quy định của pháp luật

Đây là một trong những lưu ý quan trọng nhất khi thực hiện tiêu chuẩn PCCC. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, bao gồm:

Một số lưu ý khi thực hiện tiêu chuẩn pccc và tiêu chuẩn nghiệm thu pccc
Một số lưu ý khi thực hiện tiêu chuẩn PCCC đối với các doanh nghiệp

Các quy định của pháp luật về PCCC được ban hành nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho mọi cơ sở, doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để xây dựng kế hoạch PCCC, trang bị hệ thống PCCC, tổ chức huấn luyện PCCC cho nhân viên,… phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2 Lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công uy tín

Để đảm bảo hệ thống PCCC hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công uy tín. Đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công uy tín cần có kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực để đảm bảo hệ thống PCCC được thiết kế, thi công đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị thiết kế PCCC uy tín
Các doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị thiết kế PCCC uy tín

Doanh nghiệp có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp có kinh nghiệm về PCCC để lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công uy tín.

4.3 Đào tạo, huấn luyện phòng cháy chữa cháy thường xuyên cho nhân viên

Nhân viên là lực lượng quan trọng trong công tác PCCC. Doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo, huấn luyện PCCC thường xuyên cho nhân viên để nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC cho nhân viên.

Chương trình đào tạo, huấn luyện PCCC cần được xây dựng phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra.

Cần đào tạo và tập huấn PCCC cho nhân viên
Các doanh nghiệp cần đào tạo và tập huấn PCCC cho nhân viên

Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập PCCC để giúp nhân viên nắm được các phương án thoát nạn, xử lý tình huống cháy nổ.

4.4 Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC

Hệ thống PCCC cần được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC cần được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực.

4.5 Tổ chức kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy nổ

Doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy nổ trong quá trình hoạt động. Việc kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy nổ cần được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Tổ chức kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy nổ
Tổ chức kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy nổ là việc vô cùng cần thiết để luôn đảm bảo an toàn

4.6 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy giúp nâng cao nhận thức, ý thức phòng cháy chữa cháy của toàn thể cán bộ, nhân viên và người dân xung quanh doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Việc thực hiện tiêu chuẩn PCCC là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt được những kiến thức về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cũng như các quy trình về PCCC mới nhất để hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo