Park IX Office Building

08 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$26 - $30 Quan tâm

Republic Plaza

18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$26 - $30 Quan tâm

The Six8 Building

24 - 26 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$26 - $30 Quan tâm

Mitalab Tower

383B -385 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

ETOWN 5

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$23 - $27 Quan tâm

Tòa nhà Thép Toàn Thắng

8A -10A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$22 - $26 Quan tâm

Etown Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$22 - $26 Quan tâm

ETOWN 2

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$21 - $25 Quan tâm

TTC Tower

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
$22 - $25 Quan tâm

Hado Airport Building

02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$20 - $24 Quan tâm

Sabay Trường Chinh

427 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
$19 - $23 Quan tâm

Saigon Airport Plaza

Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

Cộng Hòa Garden

20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$19 - $22 Quan tâm

Hải Âu Building

39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

Hà Đô South Building

60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

Amazing Center

51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
$18 - $21 Quan tâm

Blue Sky Tower

Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$17 - $21 Quan tâm

SCSC Building

30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

Central Plaza PVH

91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
$15 - $20 Quan tâm

Pico Plaza

20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

CT Plaza

60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$22 - $27 Quan tâm

M.G Office Cửu Long

06-08-10 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

CAO Office

13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
$15 - $19 Quan tâm

Arrow Building

40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
$16 - $19 Quan tâm

Tòa nhà Nam Việt

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $19 Quan tâm

Parami Building

140 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$14 - $18 Quan tâm

Tòa nhà Phương Nam

28 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $18 Quan tâm

MHome Office

373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $17 Quan tâm

Sabay Đồng Nai Building

Số 5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $19 Quan tâm

Win Home Phan Đình Giót

10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $18 Quan tâm

Jabooda Building

19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
$14 - $18 Quan tâm

Park Royal Building

311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$15 - $20 Quan tâm

Tòa nhà Bách Việt

65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

M.G Office Lam Sơn

38D Lam Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình
$14 - $17 Quan tâm

Sabay Phổ Quang

54 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

SV Technologies Building

2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Aloha Hồng Hà

68 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Hồng Anh Japan Building

24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Scetpa Building

19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

L’Mak Office Cộng Hòa

481-483 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình
$14 - $17 Quan tâm

Sabay 05 Cửu Long

Số 5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

GMG Building

539-541-545 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Athena Building

146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Sabay Hồng Hà

11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$14 - $17 Quan tâm

Mekong Building

92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

AXYS Space C1

54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Cao Minh Building

324-326-328 Lê văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

AXYS Space Núi Thành

12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà Hữu Toàn

101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Win Home 20 PĐG

20 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà 88 Bạch Đằng

88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Delas Building

46 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Nam Việt Steel Building

307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Lộc Phát

68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

AGB Tower

14 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Minh Anh

307A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

Sumikura Tower

18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Swin Tower Lam Sơn

20F Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà 59 Phổ Quang

59 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Hoàng Việt Building

34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Waseco Building

10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Hoàng Triều Building

3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

HHP Building

31A-31-31B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Phù Đổng

77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

WS Building

49 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $15 Quan tâm

Sabay Phạm Văn Hai

288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Đại Quang Minh

14A Sông Đà, Phường 2, Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

CT Building

56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Head Building

10 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Habimex Building

2B Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

Sohude Thăng Long

29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Gold Star Building

18 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Bimi Tower 1

12 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

Vinatrans Building

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Mekong Tower Cộng Hòa

235 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

M.G Cách Mạng Tháng 8

1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

The Golden Building

19 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Aloha Building

24 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Lotus Office Building

16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

M.G Nguyễn Bá Tuyển

8-14 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

D-Town Office

151 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

M.G Quách Văn Tuấn

2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
$12 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 27A Hoàng Việt

27A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Ocean Tower

123 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Kicotrans Sông Thao

20 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Kappel Land Hồng Lạc

265-267 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Perfetto Building

594 - 596 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

KingHome Building

245E/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Tất Minh

249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Đại Dũng Building

121-123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Thái Bình

264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Olympus Building

40 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 235 Lý Thường Kiệt

235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

LTA Building

15 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

Kappel Land Hoàng Văn Thụ

344 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

99 Office Building

99 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $13 Quan tâm

Kicotrans Bạch Đằng

46 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

VNO Cộng Hòa

354 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Kicotrans Đống Đa

Số 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 164 PPT

164 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình
$12 - $14 Quan tâm

Cửu Long Office

50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Win Home 37 Bạch Đằng

37 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

M.G Building Lam Sơn

Số 2 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

CT-IN Building

435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

M.G Hoàng Kế Viêm

26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $13 Quan tâm

Win Home Nguyễn Thái Bình

375 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

K&D Giải Phóng

42 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Đại Nguyên

385A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

236 Nguyễn Thái Bình

236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

GMA Building

307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Đoàn Hải Plaza

756-758 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

ACB Building Cộng Hòa

463-465 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

PHL Building

109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

VC Building

399 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

M.I.D Building

02 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Peace Sun Building

872A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Thuận Việt Building

40A-40B Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

MINK Building

7A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

3C Building

3C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

APP Building

19 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

VTEC Building

63 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Thái Huy Building

307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Betrimex Lý Thường Kiệt

512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Davas Building

546 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

Phát Lộc Building

36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Halo Núi Thành

60 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

Vin Tower

33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Win Home 61 Bạch Đằng

61 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà 65 Lê Trung Nghĩa

65 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Phúc An

320/12 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Sovilaco Building

01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Tân Phúc Tiến

11B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

DTC Building

99A Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

GT Building

403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$8 - $11 Quan tâm

K&D Building

24 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
$8 - $11 Quan tâm

PBS Building

6-6A Đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Kappel Land Bàu Cát

25C Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

363 Nguyễn Thái Bình

363 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Gia Cát

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Sky Light Building

30 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Thăng Long

82 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

HHM Building

157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Xuân Trường

232 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

HS Building

260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Nam Hải

21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 -$11 Quan tâm

Trung Nam Building

46 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Halo Lê Trung Nghĩa

33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Út Tịch Building

38 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
$8 - $12 Quan tâm

VTC Building

132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà 67 Lê Trung Nghĩa

67 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Long Mã Building

602 - 602A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Phatland Office 36A LVH

36A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Thanh Bình Building

74 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Yên Thế Building

Số 1A Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

M.G Nguyễn Minh Hoàng

60 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Attech Building

58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$19 - $23 Quan tâm

Tòa nhà Doxaco

307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Phatland Office 38 LVH

38 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Blue Berry Building

9-11 Đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

OIIC Building

302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Hoài Đức

60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Metis Building

41 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$8 - $11 Quan tâm

Lighthouse HHT

127/2 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Ngọc Việt Building

65/7 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Sài Nam Building

89 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

M.G Phạm Văn Bạch

345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

NMH Building

117 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

Unique Building

741 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

The Lumiere Building

9 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
$6 - $7 Quan tâm

Park IX Office Building

08 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$26 - $30 Quan tâm

Republic Plaza

18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$26 - $30 Quan tâm

The Six8 Building

24 - 26 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$26 - $30 Quan tâm

Mitalab Tower

383B -385 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

ETOWN 5

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$23 - $27 Quan tâm

Tòa nhà Thép Toàn Thắng

8A -10A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$22 - $26 Quan tâm

Etown Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$22 - $26 Quan tâm

ETOWN 2

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$21 - $25 Quan tâm

TTC Tower

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
$22 - $25 Quan tâm

Hado Airport Building

02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$20 - $24 Quan tâm

Sabay Trường Chinh

427 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
$19 - $23 Quan tâm

Saigon Airport Plaza

Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

Cộng Hòa Garden

20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$19 - $22 Quan tâm

Hải Âu Building

39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

Hà Đô South Building

60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

Amazing Center

51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
$18 - $21 Quan tâm

Blue Sky Tower

Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$17 - $21 Quan tâm

SCSC Building

30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

Central Plaza PVH

91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
$15 - $20 Quan tâm

Pico Plaza

20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

CT Plaza

60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$22 - $27 Quan tâm

M.G Office Cửu Long

06-08-10 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình
$16 - $20 Quan tâm

CAO Office

13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
$15 - $19 Quan tâm

Arrow Building

40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
$16 - $19 Quan tâm

Tòa nhà Nam Việt

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $19 Quan tâm

Parami Building

140 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$14 - $18 Quan tâm

Tòa nhà Phương Nam

28 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $18 Quan tâm

MHome Office

373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $17 Quan tâm

Sabay Đồng Nai Building

Số 5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $19 Quan tâm

Win Home Phan Đình Giót

10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
$15 - $18 Quan tâm

Jabooda Building

19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
$14 - $18 Quan tâm

Park Royal Building

311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$15 - $20 Quan tâm

Tòa nhà Bách Việt

65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

M.G Office Lam Sơn

38D Lam Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình
$14 - $17 Quan tâm

Sabay Phổ Quang

54 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

SV Technologies Building

2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Aloha Hồng Hà

68 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Hồng Anh Japan Building

24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Scetpa Building

19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

L’Mak Office Cộng Hòa

481-483 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình
$14 - $17 Quan tâm

Sabay 05 Cửu Long

Số 5 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

GMG Building

539-541-545 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Athena Building

146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Sabay Hồng Hà

11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$14 - $17 Quan tâm

Mekong Building

92A-94 Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

AXYS Space C1

54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Cao Minh Building

324-326-328 Lê văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

AXYS Space Núi Thành

12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà Hữu Toàn

101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Win Home 20 PĐG

20 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà 88 Bạch Đằng

88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Delas Building

46 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Nam Việt Steel Building

307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Lộc Phát

68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

AGB Tower

14 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Minh Anh

307A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

Sumikura Tower

18H Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Swin Tower Lam Sơn

20F Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà 59 Phổ Quang

59 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Hoàng Việt Building

34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
$13 - $17 Quan tâm

Waseco Building

10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Hoàng Triều Building

3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

HHP Building

31A-31-31B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Phù Đổng

77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

WS Building

49 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$13 - $15 Quan tâm

Sabay Phạm Văn Hai

288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Đại Quang Minh

14A Sông Đà, Phường 2, Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

CT Building

56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Head Building

10 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Habimex Building

2B Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

Sohude Thăng Long

29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Gold Star Building

18 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Bimi Tower 1

12 Sông Thao, Phường 2, Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

Vinatrans Building

A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Mekong Tower Cộng Hòa

235 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

M.G Cách Mạng Tháng 8

1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

The Golden Building

19 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Aloha Building

24 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Lotus Office Building

16 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

M.G Nguyễn Bá Tuyển

8-14 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

D-Town Office

151 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

M.G Quách Văn Tuấn

2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
$12 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 27A Hoàng Việt

27A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Ocean Tower

123 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$12 - $15 Quan tâm

Kicotrans Sông Thao

20 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Kappel Land Hồng Lạc

265-267 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Perfetto Building

594 - 596 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

KingHome Building

245E/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Tất Minh

249 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Đại Dũng Building

121-123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Thái Bình

264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Olympus Building

40 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 235 Lý Thường Kiệt

235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

LTA Building

15 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

Kappel Land Hoàng Văn Thụ

344 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

99 Office Building

99 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $13 Quan tâm

Kicotrans Bạch Đằng

46 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

VNO Cộng Hòa

354 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Kicotrans Đống Đa

Số 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 164 PPT

164 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình
$12 - $14 Quan tâm

Cửu Long Office

50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Win Home 37 Bạch Đằng

37 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

M.G Building Lam Sơn

Số 2 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$11 - $15 Quan tâm

CT-IN Building

435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

M.G Hoàng Kế Viêm

26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình
$11 - $13 Quan tâm

Win Home Nguyễn Thái Bình

375 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $14 Quan tâm

K&D Giải Phóng

42 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Đại Nguyên

385A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

236 Nguyễn Thái Bình

236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

GMA Building

307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Đoàn Hải Plaza

756-758 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

ACB Building Cộng Hòa

463-465 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

PHL Building

109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

VC Building

399 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

M.I.D Building

02 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Peace Sun Building

872A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Thuận Việt Building

40A-40B Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

MINK Building

7A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

3C Building

3C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

APP Building

19 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

VTEC Building

63 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Thái Huy Building

307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Betrimex Lý Thường Kiệt

512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Davas Building

546 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

Phát Lộc Building

36 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Halo Núi Thành

60 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

Vin Tower

33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Win Home 61 Bạch Đằng

61 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà 65 Lê Trung Nghĩa

65 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Phúc An

320/12 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Sovilaco Building

01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Tân Phúc Tiến

11B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
$10 - $12 Quan tâm

DTC Building

99A Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$10 - $13 Quan tâm

GT Building

403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$8 - $11 Quan tâm

K&D Building

24 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
$8 - $11 Quan tâm

PBS Building

6-6A Đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Kappel Land Bàu Cát

25C Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

363 Nguyễn Thái Bình

363 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Gia Cát

316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Sky Light Building

30 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Thăng Long

82 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

HHM Building

157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Xuân Trường

232 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

HS Building

260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Nam Hải

21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 -$11 Quan tâm

Trung Nam Building

46 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Halo Lê Trung Nghĩa

33 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Út Tịch Building

38 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
$8 - $12 Quan tâm

VTC Building

132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà 67 Lê Trung Nghĩa

67 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Long Mã Building

602 - 602A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Phatland Office 36A LVH

36A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Thanh Bình Building

74 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Yên Thế Building

Số 1A Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

M.G Nguyễn Minh Hoàng

60 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Attech Building

58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
$19 - $23 Quan tâm

Tòa nhà Doxaco

307B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Phatland Office 38 LVH

38 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Blue Berry Building

9-11 Đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

OIIC Building

302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Hoài Đức

60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $11 Quan tâm

Metis Building

41 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
$8 - $11 Quan tâm

Lighthouse HHT

127/2 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Ngọc Việt Building

65/7 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
$9 - $12 Quan tâm

Sài Nam Building

89 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

M.G Phạm Văn Bạch

345 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

NMH Building

117 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

Unique Building

741 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình
$8 - $10 Quan tâm

The Lumiere Building

9 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
$6 - $7 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Tân Bình

Maison Office là đối tác của tất cả các tòa nhà cho thuê văn phòng quận Tân Bình và tất cả các tòa nhà hạng ABC tại TP. Hồ Chí Minh.

Maison Office sẽ nhanh chóng giúp khách hàng lựa chọn được sàn văn phòng đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của bạn với mức chi phí phù hợp nhất. Đặc biệt dịch vụ thuê văn phòng hỗ trợ hoàn toàn miễn phí!

Liên hệ ngay để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê văn phòng tại quận Tân Bình nhanh chóng!

1. Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

Với lợi thế gần sân bay Tân Sơn Nhất cùng nhiều tiện ích đi kèm khác đã giúp các tòa nhà cho thuê văn phòng tại quận Tân Bình luôn là nơi làm việc lý tưởng của nhiều doanh nghiệp.

Các cao ốc đều được xây dựng ở vị trí đẹp nhưng mức giá thấp hơn 2, 3 lần so với các quận trung tâm khác.

Nhờ ưu điểm về vị trí giúp các đối tác, khách hàng đến giao dịch, ký kết hợp đồng đều rất thuận tiện và tiết kiệm nhiều thời gian cho cả 2 bên. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều diện tích văn phòng cho thuê đa dạng với không gian thoáng mát, thoải mái.

Đặc điểm địa lý và các ưu thế của Quận Tân Bình

Quận Tân Bình là một trong những quận có tốc độ phát triển kinh tế cao và đồng bộ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị hành chính của quận gồm 15 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15.

So với các quận trung tâm khác như quận 3, quận 5, hệ thống giao thông tại Tân Bình thông thoáng hơn rất nhiều. Tình trạng kẹt xe rất ít khi xảy ra rất phù hợp với các doanh nghiệp tập trung nhiều nhân sự phải di chuyển nhiều đến nhiều các khu vực khác.

Trung tâm kinh tế có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất TPHCM

Hơn 41.500 doanh nghiệp khu vực Tân Bình hiện đang chuyên về lĩnh vực thương mại – dịch vụ 72%, số còn lại là sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Qua đó cho thấy kinh tế Tân Bình đã dịch chuyển đúng xu hướng quốc tế.

Đặc biệt, chỉ tính riêng khu công nghiệp chiến lược của Tân Bình đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 200 triệu USD và tỷ lệ lấp đầy 100%, quận càng chứng minh khả năng kinh tế hấp dẫn của mình.

Vị trí cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Nằm ở Tây Bắc thành phố, quận Tân Bình là sở hữu sân bay trọng điểm của cả nước Tân Sơn Nhất với công suất vận chuyển đến 50 triệu hành khách/năm. Vì vậy đây là thị trường màu mỡ để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng đa dạng.

Bên cạnh đó, quận còn là cầu nối vùng lõi thành phố với quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận và Tân Phú nên giúp giao thương hiệu quả.

Hạ tầng giao thông theo xu hướng thế giới

Sức nóng của hạ tầng giao thông theo quy mô thế giới đã thu hút hàng loạt các chủ đầu tư, các doanh nghiệp đến kinh doanh tại Tân Bình.

Trong tương lai, quận sẽ sở hữu 2 tuyến Metro hiện đại:

– Tuyến Metro số 5 đặt 1 depot tại công viên Hoàng Văn Thụ, là tiền đề cho tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Tân Bình

– Tuyến metro số 4b -1 nối từ Lăng Cha Cả vào sân bay Tân Sơn Nhất

– Tuyến đường trên cao số 1 dài 9.5km: Kết nối trực tiếp từ Lăng Cha Cả đến Điện Biên Phủ và Ngô Tất Tố (Bình Thạnh)

22 dự án đã và đang được thực hiện như mở rộng đường Phan Thúc Duyện song song với Cộng Hòa, nhà ga T3 sân bay nối ra đường Trường Chinh – Cộng Hòa…

Nút giao thông Trường Sơn – đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài giúp kết nối khu vực thêm hoàn chỉnh, góp phần giảm ùn tắc tại các tuyến đường chính ở quận Tân Bình, và giúp quận sở hữu các tuyến giao thông cao cấp bậc nhất TPHCM.

Sở hữu tiện ích quy mô của TPHCM

– Đường Cộng Hòa được xem như trung tâm tài chính của quận khi 80% các cao ốc văn phòng và hàng loạt ngân hàng lớn tọa lạc

– TTTM nổi tiếng nhất TPHCM: Pandora, Vincom, Parkson Plaza, CT Plaza…

– Công viên Hoàng Văn Thụ lớn nhất nhì TPHCM

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

Văn phòng cho thuê tại quận Tân Bình hiện nay gồm 4 hạng chính: A, B, C và giá rẻ. Mỗi loại được đánh giá bởi những tiêu chí xếp loại nhất định theo các chuyên gia bất động sản. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của từng doanh nghiệp với từng mục đích sử dụng.

Xu hướng phát triển của tòa nhà văn phòng tại quận Tân Bình là hướng đến không gian xanh mang đến những khu vực làm việc thoáng mát, dễ chịu nhất. Thiết kế hiện đại này giúp con người thêm gần gũi hơn với thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe, tinh thần nhân viên làm việc trong các tòa nhà ở khu vực này.

Các văn phòng đều được trang bị các dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn như máy lạnh, điều hòa, thang máy, đội ngũ nhân viên vệ sinh,…Cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp sang trọng, ngay khi chuyển nơi làm việc về các tòa nhà quận Tân Bình các doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động ngay.

2. Tổng quan Giá thuê văn phòng tại Quận Tân Bình

Mức giá cho thuê văn phòng tại quận Tân Bình đang được chia thành 4 phân khúc cụ thể gồm:

Giá thuê văn phòng tại Tân Bình dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Tân Bình: $25 – $30/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Tân Bình: $18 – $25/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Tân Bình: $14 – $17/m2/tháng

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

giá thuê văn phòng quận Tân Bình

Ngoài ra còn một số các tòa văn phòng tư nhân với mức chi phí rẻ khác dưới $14/m2/tháng.

Nhìn chung, các văn phòng cho thuê trên địa bàn quận Tân Bình có mức giá trung bình từ $15 – $22/m2 với nhiều tiện ích đi kèm không hề thua kém những khu vực khác. Đây là sự lựa chọn hợp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn kinh phí hạn hẹp khi tìm thuê văn phòng tại TP.HCM.