Centec Tower

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$43 - $47/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Leman Luxury

117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$33 - $39/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 257 Điện Biên Phủ

Số 257 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
$34 - $38/ m2 Quan tâm

Pearl 5

Số 5 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3
$40 - $46/ m2 Quan tâm

Lim Tower 2

158 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$30 - $36/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo SG Giải Phóng

432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
$29 - $35/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 112 Lý Chính Thắng

112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3
$30 - $35/ m2 Quan tâm

D&D Tower

458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3
$29 - $33/ m2 Quan tâm

Itaxa House Building

124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$28 - $33/ m2 Quan tâm

Tân Hoàng Minh Building

290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
$28 - $32/ m2 Quan tâm

Terra Royal

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
$26 - $30/ m2 Quan tâm

HM Town

412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$26 - $31/ m2 Quan tâm

VRG Building

177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
$26 - $32/ m2 Quan tâm

The Galleria Office Building

258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
$25 - $30/ m2 Quan tâm

The Address 191 NKKN

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
$25 - $30/ m2 Quan tâm

Pax Sky Trương Định

13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3
$25 - $29/ m2 Quan tâm

Paxsky Nguyễn Đình Chiểu

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$25 - $29/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo Lao Động

198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$23 - $29/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Minh Long

17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
$23 - $28/ m2 Quan tâm

An Phú Plaza

117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
$23 - $27/ m2 Quan tâm

Endovina Building

146 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Mộc Gia Building 292 NKKN

Số 292 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
$23 - $27/ m2 Quan tâm

222 Building

222 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
$22 - $28/ m2 Quan tâm

Tòa nhà SAIGON COURT

149 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$23 - $28/ m2 Quan tâm

Alpha Tower

151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$22 - $28/ m2 Quan tâm

Pasteur Tower

139 Pasteur, Phường 6, Quận 3
$23 - $27/ m2 Quan tâm

An Khánh Building

63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Tòa nhà PT

180 - 180A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3
$25 - $30/ m2 Quan tâm

Qunimex Building

28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo Nhân Dân

40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$21 - $27/ m2 Quan tâm

Cienco4 Tower

180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$32 - $36/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Pjico

186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Paxsky Phạm Ngọc Thạch

34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$23 - $27/ m2 Quan tâm

W Building

100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 212 Pasteur

212 Pasteur, Phường 6, Quận 3
$23 - $26/ m2 Quan tâm

Tòa nhà ITower

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$23 - $27/ m2 Quan tâm

Paxsky Nam Kỳ Khởi Nghĩa

225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 14, Quận 3
$21 - $26/ m2 Quan tâm

Robot Tower

308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
$20 - $25/ m2 Quan tâm

ACM Building

96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Nam Á Bank

201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
$22 - $25/ m2 Quan tâm

Đỗ Thành Mekong Building

81 Cao Thắng, Phường 7, Quận 3
$21 - $25/ m2 Quan tâm

Agrex Tower

58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo Thanh Niên

270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$21 - $25/ m2 Quan tâm

Estar Building

147 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Paxsky 278 NĐC

278 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

92 Cách Mạng Tháng Tám

92 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3
$21 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Phượng Long

506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$19 - $24/ m2 Quan tâm

City House Office Building

458B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Master Building

41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

SCIC Building

16 Trương Định, Phường 6, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Xuri

112 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thời Đại

442 - 444 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
$20 - $24/ m2 Quan tâm

GB Building

78 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3
$21 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo Phụ Nữ

311 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
$21 - $25/ m2 Quan tâm

DC Tower

111D Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
$19 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Việt Úc

402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
$21 - $25/ m2 Quan tâm

GIC Nguyễn Đình Chiểu

220A-C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Loyal Office Building

151 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Mỹ Vinh

250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$19 - $23/ m2 Quan tâm

PSG Building

11bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Comeco Tower

549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Nikko Building

374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
$18 - $23/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà Bảo Minh

217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
$18 - $23/ m2 Quan tâm

Linco Building

61A - 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Sông Đô

62 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Dhouse Building

139 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Mercury Building

203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

The TMC Building

157 Pasteur, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Paxsky NTMK

186 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

HSC Building

162B Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Phương Nam

157 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Anh Đăng Building

215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Alpha 2 Tower

151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà PVV

19 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Profomilk Building

51 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Minh Phú

21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thiên Nam

80-82 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Nahi Building

110 Cao Thắng, Phường 6, Quận 3
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà MEGAGS

19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
$17 - $22/ m2 Quan tâm

IDC Building

163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà May Plaza

63D Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Yến Phương

58 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Vietbank CT Building

90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
$17 - $21/ m2 Quan tâm

E-Working Building

103A-105-107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Konia

107E Trương Định, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Bitexco Nam Long

63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

AVS Building

Số 14 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Tâm Minh Khuê

142 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Thiên Sơn Building

5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Cao ốc 123

123 - 127 Võ Văn Tần, Phường 8, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Rich Home Cư Xá Đô Thành

Số 10 Đường số 1, Phường 4, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Sông Đà

14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

ACB Tower

444 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Bach Building

111 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Itaxa House 2 Building

19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

L’Mak Phạm Ngọc Thạch

70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

GIC 254 Nguyễn Đình Chiểu

254 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Fosco

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

FBA Tower

487 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
$16 - $20/ m2 Quan tâm

PLS Nguyễn Đình Chiểu

457-459 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
$17 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà IMM

101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Emerald Central

Số 69-71 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Saigon Mansion Building

3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Winner Land Building

76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3
$16 - $19/ m2 Quan tâm

The Shark Nguyễn Văn Mai

29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3
$15 - $19/ m2 Quan tâm

VCCI Building

171 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Saigon Prime Building

107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$14 - $17/ m2 Quan tâm

OSC Buidling

161 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Saigon Smile Building

272 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Ruby Building

19 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Quốc Cường Land

82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$14 - $18/ m2 Quan tâm

NP Tower

232/17 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thiên Hồng

13 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

207 Building

207 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Hoàn Vũ Office Building

225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Jabes 2

110 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

TPP Building

141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

SCID Building

253 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Trung Nam 2

30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà DTS

287B Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

GIC 520 CMT8

520 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Minh Tinh

115 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Emerald Tower

37 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Golden Bridge

90A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Giầy Việt Plaza

180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

T.H Tower

262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
$12 - $16/ m2 Quan tâm

135A Pasteur Building

135A Pasteur, Phường 6, Quận 3
$12 - $16/ m2 Quan tâm

T&C Holding

384/42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Khatoco

259A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Auscast Building

15 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà METRO 5

648 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Proffice Building

248-250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
$14 - $18/ m2 Quan tâm

MB Bank Building

538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Indochine Park

Số 1 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà SGS

119 - 121 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Tuấn Minh

21 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Tiến Vinh

281 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3
$10 - $14/ m2 Quan tâm

TS Building

17 Đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà The Garden

Số 2/30 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Eximland

179E - 179F Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Đỗ Đầu Võ Văn Tần

383 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Liên Hoa

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Ngọc Linh Nhi

97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thành Đạt

132E Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Đan

Số 241 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lộc Lê

454A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Goodwill Building

55 Trương Định, Phường 6, Quận 3
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Quận 3

văn phòng cho thuê Quận 3 Maison Office

Maison Office là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng Quận 3, TP. Hồ Chí Minh tại tất cả các tòa nhà văn phòng hạng ABC chuyên nghiệp.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa nhà văn phòng cho thuê tại Sài Gòn, Maison Office sẽ trợ giúp & tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng với giá thuê và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Quận 3 và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận 3

Quận 3 là thị trường cho thuê văn phòng lý tưởng dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với quy mô đa dạng. Khi lựa chọn thuê văn phòng tại khu vực quận 3, các công ty được đảm bảo vị trí làm việc trung tâm, giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng đầu tư đồng bộ.

Chất lượng các văn phòng không hề thua kém bất cứ quận trung tâm nào của thành phố như quận 1, quận 5, quận 10. Nếu so sánh về diện tích, mức giá và chất lượng, văn phòng cho thuê quận 3 có nhiều lợi thế lớn hơn.

Đây là khu vực hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư văn phòng cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị trí địa lý và các ưu thế của Quận 3

Quận 3 là khu vực có vị trí địa lý đắc địa ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh, liền kề các quận như quận 1, quận 5, quận 10, quận Bình Thạnh,…

Những tuyến đường huyết mạch của thành phố đi qua khu vực này được đầu tư đồng bộ như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai,… Nhờ đó, thu hút một số lượng lớn nhà đầu tư xây dựng và phát triển các tòa nhà văn phòng tại đây.

Quận 3 gồm 14 phường được đánh số thứ tự từ 1 tới 14. Trong đó, phường 7 là trung tâm của quận.

Đặc điểm các toà nhà văn phòng tại Quận 3

Thị trường văn phòng cho thuê tại quận 3 đang sôi động hơn bao giờ hết với số lượt giao dịch ngày càng tăng mạnh. Theo thống kê của các chuyên gia bất động sản, nguồn cung văn phòng cho thuê tại quận này chiếm hơn 25% trong tổng số tòa nhà cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Đình Chiểu là nơi có số lượng văn phòng cho thuê nhiều nhất tại quận 3, cung cấp nhiều mặt bằng đa dạng với mọi đối tượng khách thuê.

nguồn cung văn phòng cho thuê quận 3

Tòa nhà văn phòng cho thuê ở quận 3 được đầu tư với nguồn vốn lớn, diện tích cho thuê rộng rãi kèm theo nhiều tiện ích hấp dẫn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư luôn hướng tới kiến trúc xanh tạo nên không gian làm việc trong lành, thoải mái cho khách thuê văn phòng tại tòa nhà.

Hiện nay, văn phòng cho thuê hạng B liên tục dẫn đầu thị trường Quận 3 về số lượng hợp đồng được ký kết. Ngoài phân khúc văn phòng cao cấp thì thị trường văn phòng cho thuê trung cấp cũng đang có những bước phát triển rất tiềm năng.

2. Giá thuê văn phòng tại Quận 3

Mức giá cho thuê văn phòng quận 3 được chia thành 4 phân khúc chính, dao động cụ thể như sau:

– Giá thuê văn phòng hạng A quận 3: từ 28 – 40 usd/m2/tháng

– Giá thuê văn phòng hạng B quận 3: từ 22 – 27 usd/m2/tháng

– Giá thuê văn phòng hạng C quận 3: từ 14 – 21 usd/m2/tháng

Các toà nhà cho thuê hạng A nổi bật với các văn phòng hiện đại, thiết kế nổi bật cùng nhiều tiện ích dịch vụ như: Lim Tower 2, Centec Tower,… Văn phòng cho thuê hạng B tiêu biểu như Sông Trà Tower, Saigon Prime Building,… Văn phòng cho thuê hạng C nổi bật nhất phải kể đến Paxsky 7 Building, Pjico Building, Tâm Minh Khuê,…

giá thuê văn phòng tại quận 3

– Một số văn phòng cho thuê của các doanh nghiệp tư nhân có mức giá hấp dẫn chỉ từ $10 – $13/m2 như Tài Lộc Office, OIIC Builing,…

*** LƯU Ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ quản lý, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

3. Các loại chi phí phát sinh khi thuê văn phòng

Khi thuê văn phòng, ngoài giá thuê thì tổng chi phí mới là điều quan trọng hơn. VD: Tòa nhà A giá thuê 13.5 usd/m2/tháng nhưng tiền điều hòa tính riêng thì tổng chi phí sẽ đắt hơn tòa B giá 15 usd/m2 đã bao gồm điện điều hòa trong giờ làm việc.

Thông thường 1 tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp sẽ có các loại chi phí thuê văn phòng như sau;

+ Tiền thuê văn phòng;
+ Tiền phí dịch vụ;
+ Thuế VAT;
+ Tiền điện điều hòa;
+ Tiền điện tiêu thụ trong văn phòng;
+ Phí đỗ ô tô, xe máy;
+ Phí làm ngoài giờ;
+ Phí dịch vụ trong thời gian thi công nội thất;
+ Chi phí hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc hợp đồng;
+ Ảnh hưởng của việc điều chỉnh tỷ giá đến số tiền thuê tại mỗi kỳ thanh toán
+ Chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê

4. Cần thuê diện tích văn phòng bao nhiêu m2?

Với thực trang giá thuê văn phòng đắt đỏ, thuê được diện tích văn phòng phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các lãng phí về lâu dài rất lớn.

Cách thông dụng nhất hiện nay là dự trù số lượng nhân sự và tính toán diện tích văn phòng cần thuê dựa trên cơ sở tiêu chuẩn diện tích văn phòng (m2/người).

tiêu chuẩn diện tích văn phòng

Cách tính thông thường cho một nhân sự (đã bao gồm diện tích bố trí phòng riêng, phòng họp khu vực lễ tân và backdrop).

Tiết kiệm diện tích và chi phí: 3 – 4 m2/người

Mức trung bình – vừa đủ: 4.5 – 6 m2 mỗi người, đây cũng là mức mà các doanh nghiệp Việt Nam thường áp dụng

Mức tiêu chuẩn: 7 – 10 m2 để có ngồi rộng rãi thoải mái và tăng sự sáng tạo cho nhân viên.

>> Tiêu chuẩn thiết kế diện tích thuê văn phòng

5. Các câu hỏi thường gặp khi tìm thuê văn phòng tại Quận 3

1. Giá thuê đã bao gồm phí dịch vụ chưa?

Trên website Maison Office, mức giá thuê của tòa nhà đã bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ. Tuy nhiên khi thuê văn phòng quý khách vẫn cần chú ý đến các loại phí sử dụng khác.

2. Giờ làm việc và chi phí làm ngoài giờ như thế nào?

Các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp thường có thời gian làm việc từ 8h00 đến 18h00 các ngày trong tuần và 8h00 đến 12h00 sáng thứ 7.

Làm ngoài giờ có sử dụng điều hòa trung tâm của tòa nhà: Chắc chắn phải trả thêm chi phí

Làm ngoài giờ không sử dụng điều hòa trung tâm: Có tòa nhà tính có tòa nhà không và thường có các cách tính như sau:

– Tính khoán: Theo văn phòng (ví dụ 20 usd/văn phòng/giờ không kể văn phòng diện tích bao nhiêu).

– Tính theo diện tích thuê: Hay được các tòa nhà hạng A áp dụng ví dụ 0,02 usd/m2/giờ x diện tích thuê.

– Tính theo thiết bị: Các tòa nhà trang bị hệ điều hòa biến tần VRV, có thể bật theo từng tổ máy (mỗi tổ máy thường làm mát đủ cho 40 – 60 m2). Tính tiền theo tổ máy (FCU – Fan Coil Unit), ví dụ 15 usd/FCU/Giờ.

3. Điều khoản thanh toán và đặt cọc như thế nào?

Thông thường tòa nhà yêu cầu đặt cọc 03 tháng tiền thuê và thanh toán theo mỗi chu kỳ 03 tháng. Các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp thường không đàm phán điều khoản này.

4. Thời hạn thuê văn phòng là bao lâu?

Thông thường hợp đồng thuê sẽ từ 03 năm trở lên, một số tòa nhà chấp nhận hợp đồng thuê 02 năm. Các doanh nghiệp đi thuê văn phòng thường cũng muốn thuê dài hạn để hạn chế tối đa và khấu trừ các chi phí đã ra cho việc thiết kế và setup văn phòng.

Ngoài ra, việc thuê văn phòng với hợp đồng dài hạn cũng là một tiền đề giúp khách hàng đàm phán được giá thuê và ưu đãi tốt nhất.

5. Người đi thuê văn phòng có phải trả phí môi giới?

Dịch vụ thuê văn phòng Hồ Chí Minh miễn phí hoàn toàn cho khách thuê, Khách hàng hoàn toàn không phải trả bất kỳ loại chi phí nào.