International Centre

17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$44 - $52/ m2 Quan tâm

Thaiholdings Tower

17 Tông Đản & 210 Trần Quang Khải, Hà Nội
$43 - $50/ m2 Quan tâm

Cornerstone Building

16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40 - $48/ m2 Quan tâm

BRG Tower

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40 - $48/m2 Quan tâm

Leadvisors Place

41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40 - $46/ m2 Quan tâm

Pacific Place

83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$37 - $43/ m2 Quan tâm

BIDV Tower

194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$37 - $42/ m2 Quan tâm

HCO Building

44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$37 - $41/ m2 Quan tâm

Asia Tower

Số 6 phố Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$35 - $40/ m2 Quan tâm

Hanoi Tower

Số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$32 - $39/ m2 Quan tâm

Sun Red River Building

23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$33 - $37/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hồng Hà

25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$28 - $33/ m2 Quan tâm

Tung Shing Square

2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$27 - $33/ m2 Quan tâm

Capital Tower

109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$25 - $29/ m2 Quan tâm

Tòa nhà ACB

10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $30/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Coalimex

33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HanoiTourist

18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$23 - $27/ m2 Quan tâm

Toà nhà Phú Điền

83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

Capital Building

41 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Opera Business Centre

6B Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VinaPlast

39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 37 Bà Triệu

37 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$23 - $26/ m2 Quan tâm

Toà nhà Capital

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Công đoàn

1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Naforimex Building

19 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Minexport Tower

28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Trần Gia Building

81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 27 Hàng Bài

27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/m2 Quan tâm

Tòa nhà VINARE

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Sông Hồng Building

Số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vietbank

72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HEAC Hàm Long

Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Nam Long

66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

KS Công Đoàn

14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinexad

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

HD Building

57 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Vĩnh Xuân Building

39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Handiresco Hoàn Kiếm

25 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà Gia Long

74 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 15 Lý Nam Đế

15 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ

63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$48 - $55/ m2 Quan tâm

Central Building

31 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$44 - $50/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Artexport

2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quan tâm

Tòa nhà Thông Tấn Xã

Số 11 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm
Quan tâm

Sun City Building

13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quan tâm

Tòa nhà Belvedere

28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quan tâm

Sky Tower

97 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$13 - $16/m2 Quan tâm

International Centre

17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$44 - $52/ m2 Quan tâm

Thaiholdings Tower

17 Tông Đản & 210 Trần Quang Khải, Hà Nội
$43 - $50/ m2 Quan tâm

Cornerstone Building

16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40 - $48/ m2 Quan tâm

BRG Tower

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40 - $48/m2 Quan tâm

Leadvisors Place

41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40 - $46/ m2 Quan tâm

Pacific Place

83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$37 - $43/ m2 Quan tâm

BIDV Tower

194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$37 - $42/ m2 Quan tâm

HCO Building

44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$37 - $41/ m2 Quan tâm

Asia Tower

Số 6 phố Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$35 - $40/ m2 Quan tâm

Hanoi Tower

Số 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$32 - $39/ m2 Quan tâm

Sun Red River Building

23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$33 - $37/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hồng Hà

25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$28 - $33/ m2 Quan tâm

Tung Shing Square

2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$27 - $33/ m2 Quan tâm

Capital Tower

109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$25 - $29/ m2 Quan tâm

Tòa nhà ACB

10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $30/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Coalimex

33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HanoiTourist

18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$23 - $27/ m2 Quan tâm

Toà nhà Phú Điền

83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

Capital Building

41 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Opera Business Centre

6B Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VinaPlast

39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 37 Bà Triệu

37 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$23 - $26/ m2 Quan tâm

Toà nhà Capital

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Công đoàn

1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Naforimex Building

19 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Minexport Tower

28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Trần Gia Building

81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 27 Hàng Bài

27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/m2 Quan tâm

Tòa nhà VINARE

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Sông Hồng Building

Số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vietbank

72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HEAC Hàm Long

Số 14, 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Nam Long

66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

KS Công Đoàn

14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinexad

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

HD Building

57 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Vĩnh Xuân Building

39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Handiresco Hoàn Kiếm

25 Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà Gia Long

74 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 15 Lý Nam Đế

15 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ

63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$48 - $55/ m2 Quan tâm

Central Building

31 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$44 - $50/ m2 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  3 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Hoàn Kiếm

văn phòng cho thuê quận Hoàn Kiếm Maison Office

Maison Office cho thuê văn phòng quận Hoàn Kiếm tại tất cả các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp hạng A, B, C tại Hà Nội.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, có hơn 10 năm kinh nghiệm, am hiểu từng tòa nhà đang cho thuê văn phòng tại quận Hoàn Kiếm, Maison Office sẽ trợ giúp & tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng với giá thuê và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin văn phòng cho thuê tại quận Hoàn Kiếm và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thủ đô, nơi tập trung trụ sở của nhiều Bộ, ban ngành, trung ương và Hà Nội, đây cũng là nơi tập trung của nhiều tòa nhà văn phòng, trụ sở chính của các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty lớn cùng với nhiều trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, đại sứ quán, các văn phòng đại diện nước ngoài …

Văn phòng cho thuê quận Hoàn Kiếm luôn đón nhận được nhiều sự quan tâm vì yếu tố vị trí.Với gần 15.000 doanh nghiệp đang kinh doanh lĩnh vực thương mại – dịch vụ – du lịch, chính là minh chứng cho tỷ lệ lấp đầy cao cũng như kinh tế quận phát triển đúng hướng.

Vị trí địa lý quận Hoàn Kiếm

Là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, quận Hoàn Kiếm về phía Tây giáp quận Đống Đa, phía Tây Bắc giáp quận Ba Đình và quận Đống Đa, phía Nam giáp quận Hai Bà Trưng. Dọc từ phía Bắc xuống phía Nam là sông Hồng, bên kia sông (phía Đông) là quận Long Biên.

Quận Hoàn Kiếm gồm 18 phường: Chương Dương, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền.

Quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung của các cơ quan chính trị – xã hội – tôn giáo, là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, tài chính của Thành phố Hà Nội.

2. Những sức hút của văn phòng tại quận Hoàn Kiếm

1. Quận Hoàn Kiếm là trung tâm của thủ đô Hà Nội

Với lợi thế vượt bậc về địa lý và lịch sử, Hoàn Kiếm đã trở thành trung tâm thương mại – tài chính – du lịch kiểu mẫu của Hà Nội. Kéo theo tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A lên đến 90%.

– Nằm ở vị trí trung tâm của Kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội nay

– Sở hữu văn hoá nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, hội tụ các điều kiện hàng đầu để phát triển kinh tế

– Hơn 190 điểm di tích lịch sử chính trị, danh thắng cấp quốc gia

Các loại hình thương mại dịch vụ và du lịch nổi tiếng hội tụ

Là một trong những quận có nguồn thu cao nhất thủ đô, Hoàn Kiếm đã khai thác hiệu quả tiềm năng các loại hình thương mại, du lịch:

– Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm – Hồ Gươm

– Khu phố cổ Hà Nội

– Đô thị khu vực ngoài đê sông Hồng kết nối vào trung tâm

– Tràng Tiền Plaza (Trung tâm Thương mại đẳng cấp, sang trọng đầu tiên của Việt Nam)

Đất “đắt hơn vàng”, thu hút du khách nước ngoài lớn nhất Hà Nội

Top các tuyến phố có giá đất dẫn đầu Thủ đô có giá đắt ngang ngửa với Tokyo, New York, Paris đều thuộc quận Hoàn Kiếm. Những tuyến phố này trở thành ngành kinh tế du lịch mũi nhọn với lượng khách quốc tế lưu trú đạt hơn 2.35 triệu, công suất lấp đầy phòng khách sạn đạt 80 – 85% năm 2019.

– Phố Lê Thái Tổ và Bảo Khánh: Ôm sát Hồ Gươm với view trực diện đền Ngọc Sơn

– Phố Hàng Đào: Khu phố cổ nghìn năm Hà Nội và khu biệt thự phố cổ

– Phố Hàng Gai: Khu kinh doanh mang đậm dấu ấn của Thủ đô như lụa tơ tằm, tranh thêu tay, tranh lụa

– Phố Đinh Tiên Hoàng: Ôm dọc phố đi bộ Hồ Gươm, ngay Tháp Bút, cầu Thê Húc cùng hàng loạt trung tâm chính trị đầu não Hà Nội

Hạ tầng giao thông đầu tư bài bản

Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư và phố Lý Thường Kiệt làm điểm thiết kế đô thị, nâng cao mỹ quan cho các tòa nhà.

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê Quận Hoàn Kiếm

Tòa nhà văn phòng cho thuê quận Hoàn Kiếm tập trung tại các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Tôn Đản, Hàng Vôi, Trần Quang Khải v.v.

Mặc dù trong những năm gần đây, Hà Nội mở rộng và phát triển mạnh mẽ về phía Tây. Nhưng khu vực quận Hoàn Kiếm vẫn là trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính quan trọng bậc nhất của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A tại quận Hoàn Kiếm

Đặt văn phòng làm việc tại quận tại quận Hoàn Kiếm không những mang lại sự thuận tiện trong giao dịch, mà còn góp phần khẳng định uy tín thương hiệu trong mắt khách hàng và đối tác.

Các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Hoàn Kiếm luôn là lựa chọn hàng đầu của các công ty đa quốc gia, các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn, các tổ chức nước ngoài lớn (UN, Euro Charm, Rolls Royce v.v.), các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam.

3. Tổng quan Giá thuê văn phòng tại Quận Hoàn Kiếm

Do những giá trị mang lại từ vị trí trung tâm, với cùng một chất lượng tòa nhà thì mức giá thuê văn phòng quận Hoàn Kiếm cao nhất so với mặt bằng cho thuê văn phòng tại Hà Nội.

Giá thuê văn phòng tại Hoàn Kiếm dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Hoàn Kiếm: $30 – $50/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Hoàn Kiếm: $20 – $27/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Hoàn Kiếm: $10 – $19/m2/tháng

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

giá thuê văn phòng quận Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm là nơi tập trung nhiều các tòa nhà văn phòng cho thuê hạng A nhất Hà Nội như Corner Stone, Pacifice Place, HCO Tower (Melia Hotel), Hanoi Tower, International Center v.v., phần lớn trong số này được sở hữu bởi các tập đoàn, công ty nước ngoài.

Trên các tuyến phố lớn như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Tôn Đản, Hàng Vôi, Trần Quang Khải, chủ yếu cung cấp các diện tích văn phòng trong các tòa nhà hạng A, B.

Maison Office là đại lý cho thuê văn phòng tại Quận Hoàn Kiếm và 400+ văn phòng Hạng ABC tại Hà Nội. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng các lựa chọn phù hợp.