Maison Office

Các Hình Thức Để Doanh Nghiệp Nước Ngoài Có Mặt Tại Việt Nam

Theo dõi Maison Office trên
doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại Việt Nam

Theo LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM:

– Nhà nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cở sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và tuân thủ pháp luật của Việt Nam, bình đẳng và các bên cùng có lợi.

– Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư và các quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi và quy định thủ tục đơn giản, nhanh chóng cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Dưới đây là 3 hình thức để một doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại thị trường Việt Nam:

1. Thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài đã hoạt động không dưới 1 năm sẽ được phép mở văn phòng đại diện, và Doanh nghiệp nước ngoài đã hoạt động không dưới 5 năm sẽ được phép mở chi nhánh tại Việt Nam.

* Tham khảo thêm tại: Luật thương mại, và Nghị định số 07/2016/NĐ-CP

> Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

2. Hợp tác kinh doanh

hop-tac

Hình thức hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư được ký giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, rủi ro mà không thành lập mới một công ty, doanh nghiệp, hay tổ chức kinh tế.

*Nhà đâu tư, doanh nghiệp trong nước có thể thuộc sở hữu của người Việt Nam, của người nước ngoài, hoặc là một liên doanh.

** Tham khảo: Các thủ tục pháp lý khi thuê văn phòng

3. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dau tu

– Tại Việt Nam, Doanh nghiệp nước ngoài có thể thành lập một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

– Doanh nghiệp nước ngoài cũng có thể liên doanh với nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước để thành lập một doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài theo một tỷ lệ nhất định trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

*Theo Luật đầu tư 2014 (sẽ có hiệu lực vào 1/7/2015), doanh nghiệp có DƯỚI 50% vốn đầu tư nước ngoài sẽ KHÔNG PHẢI đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp, đầu tư góp vốn, hay hợp tác kinh doanh… (tức sẽ chỉ phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục như cho các nhà đầu tư trong nước)

Tìm hiểu ngay: 

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo