Lakeside Green Building

33 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm