Văn phòng cho thuê tại Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy

Trường Thịnh Building

Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm