Văn phòng cho thuê tại Phạm Huy Thông, quận Ba Đình

Ngọc Khánh Plaza

1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
$18 - $21/ m2 Quan tâm