TNR Tower

54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$26 - $33/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VP Bank

89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$27 - $32/ m2 Quan tâm

Eurowindow Tôn Thất Tùng

Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
$27 - $31/ m2 Quan tâm

Horison Tower

40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
$25 - $30/ m2 Quan tâm

Vinaconex Tower

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

VCCI Tower

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
$22 - $28/ m2 Quan tâm

Hateco Laroma

Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Coninco Tower

4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
$20 - $25 / m2 Quan tâm

Peakview Tower

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Geleximco Building

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Ocean Park

Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

MIPEC Tower

229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
$17 - $22/ m2 Quan tâm

TTG Tower

174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Hapro Building

11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Sông Hồng ParkView

165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Petrowaco

97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

DSD Building

71 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

IDMC Láng Hạ Building

105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Sky City Towers

88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Oriental Tower

324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Bắc Á

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Viet Tower

Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

ICON4 TOWER

243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Kinh Đô Building

292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

NHS Center

214 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

TDL Building

22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà M5

91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C’Land Xã Đàn

156 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

HITTC Building

185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Viễn Đông

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Anh Minh

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VNCC

243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
$13- $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 176 Trường Chinh

176 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tecos Building

106 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $19/ m2 Quan tâm

Hà Thành Plaza

102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Khâm Thiên Building

195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Điện Biên

Ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

King Building

Số 7 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

GP INVEST Building

170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

M3-M4 Nguyễn Chí Thanh

91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Mecanimex

Số 4 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 101 Nguyễn Khuyến

101 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà 101 Láng Hạ

101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 57 Láng Hạ

57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 188 Trường Chinh

188 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Hoa Cương Building

Ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Talico Building

22 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hòa Phát

257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinacco

68 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Vocarimex

Số 8 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà cục bản đồ

85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Meco Trường Chinh

102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Prima Building

22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 63 Hoàng Cầu

63 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Vitraco Building

192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Đồng Lợi

2 Ngõ Chùa Nền, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

B&T Building

3/120 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$8 - $10/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 142 Lê Duẩn

142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội
Quan tâm

21A Cát Linh

21A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Quan tâm

Tổng công ty thép Việt Nam

91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Quan tâm

Lancaster Luminaire

1152 – 1154 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Cập nhật Quan tâm

TNR Tower

54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$26 - $33/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VP Bank

89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$27 - $32/ m2 Quan tâm

Eurowindow Tôn Thất Tùng

Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
$27 - $31/ m2 Quan tâm

Horison Tower

40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
$25 - $30/ m2 Quan tâm

Vinaconex Tower

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

VCCI Tower

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
$22 - $28/ m2 Quan tâm

Hateco Laroma

Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Coninco Tower

4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
$20 - $25 / m2 Quan tâm

Peakview Tower

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Geleximco Building

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Ocean Park

Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

MIPEC Tower

229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
$17 - $22/ m2 Quan tâm

TTG Tower

174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Hapro Building

11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Sông Hồng ParkView

165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Petrowaco

97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

DSD Building

71 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

IDMC Láng Hạ Building

105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Sky City Towers

88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Oriental Tower

324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Bắc Á

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Viet Tower

Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

ICON4 TOWER

243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Kinh Đô Building

292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

NHS Center

214 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

TDL Building

22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà M5

91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C’Land Xã Đàn

156 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

HITTC Building

185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Viễn Đông

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Anh Minh

36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VNCC

243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
$13- $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 176 Trường Chinh

176 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tecos Building

106 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $19/ m2 Quan tâm

Hà Thành Plaza

102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Khâm Thiên Building

195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Điện Biên

Ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

King Building

Số 7 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

GP INVEST Building

170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

M3-M4 Nguyễn Chí Thanh

91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Mecanimex

Số 4 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 101 Nguyễn Khuyến

101 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà 101 Láng Hạ

101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 57 Láng Hạ

57 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 188 Trường Chinh

188 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Hoa Cương Building

Ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Talico Building

22 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hòa Phát

257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinacco

68 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$11 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Vocarimex

Số 8 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà cục bản đồ

85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Meco Trường Chinh

102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Prima Building

22 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 63 Hoàng Cầu

63 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Vitraco Building

192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Đồng Lợi

2 Ngõ Chùa Nền, Đống Đa, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

B&T Building

3/120 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
$8 - $10/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 142 Lê Duẩn

142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội
Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Thị Hiền Maison Office

  Nguyễn Thị Hiền

  6 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Đống Đa

văn phòng cho thuê quận Đống Đa Maison Office

Maison Office cho thuê văn phòng quận Đống Đa tại tất cả các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa văn phòng cho thuê tại quận Đống Đa, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để giúp bạn nhanh chóng tìm thuê văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin văn phòng cho thuê tại quận Đống Đa và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Đối với thị trường văn phòng cho thuê nói chung, 2021 là năm có nhiều diễn biến tích cực trên thị trường và văn phòng cho thuê tại quận Đống Đa cũng có nhiều điểm tương đồng.

Mặc dù nguồn cung tăng nhưng tỉ lệ văn phòng trống không cao. Với sự phục hồi của nền kinh tế cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, nhu cầu tìm kiếm mở rộng văn phòng và thuê mới tăng giúp tỉ lệ văn phòng trống giảm so với các năm trước.

tỷ lệ lấp đầy văn phòng tại quận Đống Đa

Tỉ lệ lấp đầy trung bình của văn phòng hạng A đặt mức 91,1%. Về phân khúc văn phòng hạng B, với nguồn cung mới liên tiếp ra mắt thị trường từ cuối năm ngoái, tỷ lệ lấp đầy ở mức 82,5%. Đối với các tòa nhà văn phòng hạng C tỉ lệ này là xấp xỉ 65%.

Là khu vực trung tâm Hà Nội về mặt địa lý, giao thông thuận tiện cả vào trung tâm Hà Nội và đến các tuyến đường vành đai, đặt văn phòng tại quận Đống Đa vẫn đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp  trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– 91% tỷ lệ lấp đầy phân khúc văn phòng hạng A và luôn trong tình trạng khan hiếm

– 80 – 90% tỷ lệ lấp đầy phân khúc hạng B,

– 68% khách thuê hạng A là doanh nghiệp nước ngoài

– 30% nguồn cung văn phòng hạng A được thêm giai đoạn hậu đại dịch

– 5 Tuyến phố tập trung nhiều tòa nhà văn phòng nhất: Láng Hạ, Thái Hà, Hoàng Cầu, Tây Sơn, Cát Linh…

Vị trí địa lý quận Đống Đa

Quận Đống Đa nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Phía bắc giáp quận Ba Đình, phía đông bắc giáp quận Hoàn Kiếm (ranh giới là phố Lê Duẩn), phía đông giáp quận Hai Bà Trưng (ranh giới là phố Lê Duẩn và đường Giải phóng), phía nam giáp quận Thanh Xuân (ranh giới là đường Trường Chinh và đường Láng), phía tây giáp quận Cầu Giấy (ranh giới là sông Tô Lịch).

*** Theo đúng địa giới hành chính thì các tòa văn phòng nằm trên mặt đường đường Láng Hạ đoạn từ ngã tư Đê La Thành – Láng Hạ đến ngã tư Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ thuộc quận Ba Đình.

Quận Đống Đa có diện tích 9,96km2 và 21 phường trực thuộc: Cát Linh, Hàng Bột, Khâm Thiên, Khương Thượng, Kim Liên, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Phương Mai, Quang Trung, Quốc Tử Giám, Thịnh Quang, Thổ Quan, Trung Liệt, Trung Phụng, Trung Tự, Văn Chương, Văn Miếu.

2. Sức hút của văn phòng cho thuê quận Đống Đa

1. Quận Đống Đa là vùng kinh tế trọng điểm

Tập trung phát triển ngành có giá trị kinh tế cao: Viễn thông, ngân hàng, mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế số, đi đầu về nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ và sáng tạo.

31.000 công ty lớn nhỏ, trong và ngoài nước tọa lạc nên khiến số lượng doanh nghiệp tại đây thuộc top dày đặc nhất thủ đô.

Di dời toàn bộ các xí nghiệp, cơ khí, cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Năm 2021, quận cũng là một trong các đơn vị có tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu hàng nghìn tỷ đồng.

2. Vị trí đắc địa và mạng lưới giao thông hiện đại

Là quận trung tâm của thủ đô, Đống Đa có vị trí “kim cương” khi tiếp giáp với hầu hết các quận trọng điểm của thủ đô

Với hạ tầng hiện đại, quận đã khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông và khiến kinh tế ngày một đi lên:

– Tuyến đường sắt đô thị Ga ngầm S10, S11 (đoạn Nhổn – ga Hà Nội) đi về hướng Trần Quý Cáp đến ga Hà Nội.

– Vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục “đắt nhất thủ đô” giúp kết nối khu Đông – Tây, đi qua khu vực Hà Nội.

– Vành đai II BT tiếp giáp cầu Vĩnh Tuy và điểm cuối Ngã Tư Sở

– Theo quy hoạch đến 2030, có đến 70 hạ tầng được đầu tư để giúp Đống Đa trở thành khu đô thị thông minh

– Việc kết nối với khu vực phát triển mới (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông): Thông qua các trục đường hướng tâm Kim Mã – Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng và Láng Hạ – Lê Văn Lương.

3. Đống Đa là quận nội đô lịch sử

Di tích lịch sử đắt giá: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, vòng thành Đại La, Chùa Bộc, tượng đài vua Quang Trung, chùa Láng… Điều này đã thúc đẩy ngành du lịch của quận phát triển bền vững.

Các ban ngành đầu não quốc gia tọa lạc: Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và đầu tư…

4. Bất động sản quận Đống Đa lên ngôi

Nhiều chủ đầu tư danh tiếng như Vinhomes, Tân Hoàng Minh, Kanglong, Hateco… đổ dồn về những dự án chung cư, cao ốc văn phòng phân khúc tầm trung và cao cấp.

Vì vậy kéo theo các loại hình kinh doanh luôn trong tầm ngắm của những nhà đầu tư trong và ngoài nước.

5. Đặc điểm & ưu thế vị trí của quận Đống Đa

Về mặt địa lý thì quận Đống Đa đang là trung tâm của Hà Nội, từ các tòa nhà văn phòng cho thuê quận Đống Đa, chúng ta rất dễ dàng kết nối đến các trung tâm kinh tế, chính trị tại quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Việc kết nối với khu vực phát triển mới phía Tây Hà Nội (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm) và khu vực Thanh Xuân – Hà Đông cũng hết sức thuận tiện thông qua các trục đường hướng tâm Kim Mã – Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng và Láng Hạ – Lê Văn Lương.

Văn phòng cho thuê tại Đống Đa tập trung nhiều nhất các tòa nhà văn phòng hạng B. Không giống như các quận khác có sự tập trung các tòa văn phòng tại một vài khu vực, các tòa nhà văn phòng quận Đống Đa có sư phân bổ đồng đều hơn, hầu hết các tuyến phố lớn tại quận Đống Đa đều có các tòa nhà văn phòng quy mô lớn, nhỏ.

Quận Đống Đa có vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ luôn là lựa chọn đáng quan tâm khi doanh nghiệp muốn đặt văn phòng tại Hà Nội

2. Tổng quan Giá thuê văn phòng tại Quận Đống Đa

Với cùng một chất lượng tòa nhà, giá thuê văn phòng tại Đống Đa rẻ hơn so với các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, tương đương quận Ba Đình và cao hơn khoảng 10% so với các tòa nhà tại khu vực phía Tây (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm).

Giá thuê văn phòng tại Đống Đa dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Đống Đa: $25 – $30/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Đống Đa: $15 – $25/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Đống Đa: $10 – $15/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Đống Đa

Các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Đống Đa đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng về ngân sách tiền thuê.

Văn phòng cho thuê hạng A tiêu biểu như: TNR Tower, Horison Tower, Tòa nhà Eurowindow

Văn phòng cho thuê hạng B tại Đống Đa có nhiều lựa chọn tiêu biểu như: VCCI Tower, tòa nhà Ocean Park, tòa nhà Vinaconex, Tòa nhà Icon4, Viet Tower ….

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

Maison Office là đại lý cho thuê văn phòng tại quận Đống Đa hơn 400+ tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội. Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và cập nhật các diện tích trống mới nhất.