Văn phòng cho thuê tại Triệu Việt Vương, quận HBT

Royal Building

180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Zodi Building

156 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $15/ m2 Quan tâm

Quy trình thuê văn phòng Maison Office