Tòa nhà C Plus Office

Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Chung cư Thanh Bình

Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
$8 - $12/ m2 Quan tâm