Maison Office
Sky Tower N03 N03 Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
300 m2
$11 - $12 / m2 Lưu
Tòa nhà VinaHud Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội
Khối 9 tầng: 435m2, khối 5 tầng: 414m2
Liên hệ / m2 Lưu
Contact Me on Zalo