VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI MẠC THÁI TỔ, QUẬN CẦU GIẤY

Richy Tower

99 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm