Văn phòng cho thuê tại Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm

Tòa nhà Artexport

2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm