Văn phòng cho thuê tại Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm

Golden Field

24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

MD Complex

68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm