Pearl Plaza

561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$31 - $35 Quan tâm

AP Tower

518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$26 - $31 Quan tâm

CII Tower

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$25 - $33 Quan tâm

Opal Tower

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$26 - $30 Quan tâm

HIU Building

215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$22 - $27 Quan tâm

Kova Center

92H-92G Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh
$22 - $27 Quan tâm

Long’s Tower

101 - 103 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$22 - $25 Quan tâm

Tòa nhà SaiGon View Office

117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$21 - $25 Quan tâm

Paxsky Ung Văn Khiêm

26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$21 - $25 Quan tâm

S1 Building

708-720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$22 - $26 Quan tâm

Tòa nhà Cát Lâm

663-665 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24 Quan tâm

Metro Tower

667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24 Quan tâm

ST Building

22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $22 Quan tâm

G8 Điện Biên Phủ

673 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

The Manor

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

IOS Building

602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

Tòa nhà KOASTAL

92F Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

Tòa nhà Dreamplex

195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
$18 - $21 Quan tâm

Nice Building

467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

EBM Building

394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Q Mobile Building

36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

The Hub

195/10E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$17 - $22 Quan tâm

Vina Building

131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Coteccons Office Tower

236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Hưng Bình Tower

669 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Tòa nhà Đại Phúc

621 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

LightHouse Building

284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$18 - $21 Quan tâm

194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$17 - $21 Quan tâm

Mach Office Building

127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $21 Quan tâm

Dali Building

24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$16 - $20 Quan tâm

Halo Building

92C - 92D Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

K-Group Building

12B Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

La Bonita Building

08 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18 Quan tâm

L’Mak Office Tân Cảng

21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Bcons Tower 5

382/4 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Victory House Building

19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Tòa nhà Victory

655 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Sam Holdings Building

152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

QCoop Tower

302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 1, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

MHPC Building

2 Nguyễn Huy Lượng, P. 14, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

GIC Nguyễn Gia Trí

36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

Phước Thành Building

199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

Melody Tower

651 - 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18 Quan tâm

B&L Tower

119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

K&M Tower

33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18 Quan tâm

Mekong Star Building

158 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà BCONS 2

42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

GIC Bạch Đằng

228B Bạch Đằng , Phường 25 , Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

TSA Nguyễn Huy Tưởng

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

HM Square Building

24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

Charm Suite Building

330 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $18 Quan tâm

Đông Tây TCi Building

9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

TSA Nguyễn Cửu Vân

27-29 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

Swin Tower Nguyễn Văn Đậu

152 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà Gas Petrolimex

322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

PLS Tân Cảng

23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

The Sun Nguyễn Gia Trí

36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

GIC 661 Điện Biên Phủ

661 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

Hata House 103

103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Paragon Saigon Building

178/33B Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Viet Solution Building

125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

DBP Building

135/24-26 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Vietdata Building

232-234 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

HT Building

132-134 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

G8 Ung Văn Khiêm

161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Hata House 115

115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

The Office Ung Văn Khiêm

340/15A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Saigonres Plaza

188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

HUD Building

159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

UVK Building

326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Tedi Building

5A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Kent Building

219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

SGCC Building

553 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Tài Vượng

104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

BCONS Building

4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Melody Tower N1 ĐBP

N1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Tòa nhà 240 XVNT

240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

GIC Đinh Bộ Lĩnh

289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Bcons 3 Tower

178/31 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Thảo Điền Building

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Sun Village Building

31-33 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Aspire Office

466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Cienco 585

88-88A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

An Sơn 2 Building

141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $15 Quan tâm

V Building

400/8A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Mios Building

121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

An Tam Office Building

213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

LuxHome Building

38/6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Hà Sơn Tower

277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Devspace Building

86 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

SGCC 2 Building

778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

DMC Nguyễn Hữu Cảnh

135/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$12 - $13 Quan tâm

Win Home Đinh Bộ Lĩnh

171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$12 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Mỹ Thịnh

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

GIC Nguyễn Văn Đậu

275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Đất Phương Nam

243 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
$10 - $14 Quan tâm

PVFCCO Building

27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

G8 Nguyễn Hữu Cảnh

53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Coalimex Building

29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

White House Newport

362/1A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Saigon Building ĐBL

2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Vin Office Building

362/19 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

AGE Building

32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$10 - $14 Quan tâm

NGE Building

292 Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Lucky Rainbow Office

121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Cavi Building

67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Thanh Đa View

07 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Lê Trí

164 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Royal Office Building

225 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Win Home D5

25-27-29 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Cinotec Building

282 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Halo Nguyễn Trung Trực

15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Newport Building

677/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

An Sơn Building

178/8 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $13 Quan tâm

Thủy Lợi 4 Building

205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

SGCL Building

649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

DMC Building Miếu Nổi

L11-L12 Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Win Home 456 XVNT

456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Thủy Lợi 4

102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Thái Sơn S.P

151 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Đông Nguyên

677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Golden Fish Building

168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Sunway Nhaxanh Center

72 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
$8 - $11 Quan tâm

Tòa nhà 145 Lê Quang Định

145 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà 293 Điện Biên Phủ

293 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

ARC Real Building

Số 01 Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Minh

100 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

Phú Hưng Building

298 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

G8 Office Đường D5

47 - 47A  Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Ánh Hào Quang

32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà DMC 2

223 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$8 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Blue Sea

205B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà 488 Lê Quang Định

488 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$7 - $9 Quan tâm

VN Office Đinh Bộ Lĩnh

236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà 657 Điện Biên Phủ

657 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Đang cập nhật Quan tâm

PVC Building

79/16 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

Pearl Plaza

561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$31 - $35 Quan tâm

AP Tower

518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$26 - $31 Quan tâm

CII Tower

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$25 - $33 Quan tâm

Opal Tower

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$26 - $30 Quan tâm

HIU Building

215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$22 - $27 Quan tâm

Kova Center

92H-92G Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh
$22 - $27 Quan tâm

Long’s Tower

101 - 103 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$22 - $25 Quan tâm

Tòa nhà SaiGon View Office

117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$21 - $25 Quan tâm

Paxsky Ung Văn Khiêm

26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$21 - $25 Quan tâm

S1 Building

708-720 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$22 - $26 Quan tâm

Tòa nhà Cát Lâm

663-665 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24 Quan tâm

Metro Tower

667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24 Quan tâm

ST Building

22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $22 Quan tâm

G8 Điện Biên Phủ

673 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

The Manor

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

IOS Building

602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

Tòa nhà KOASTAL

92F Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

Tòa nhà Dreamplex

195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
$18 - $21 Quan tâm

Nice Building

467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

EBM Building

394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Q Mobile Building

36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

The Hub

195/10E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$17 - $22 Quan tâm

Vina Building

131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Coteccons Office Tower

236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Hưng Bình Tower

669 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

Tòa nhà Đại Phúc

621 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

LightHouse Building

284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$18 - $21 Quan tâm

194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$17 - $21 Quan tâm

Mach Office Building

127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $21 Quan tâm

Dali Building

24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$16 - $20 Quan tâm

Halo Building

92C - 92D Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23 Quan tâm

K-Group Building

12B Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

La Bonita Building

08 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18 Quan tâm

L’Mak Office Tân Cảng

21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Bcons Tower 5

382/4 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Victory House Building

19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Tòa nhà Victory

655 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$15 - $19 Quan tâm

Sam Holdings Building

152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

QCoop Tower

302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 1, Quận Bình Thạnh
$18 - $22 Quan tâm

MHPC Building

2 Nguyễn Huy Lượng, P. 14, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

GIC Nguyễn Gia Trí

36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

Phước Thành Building

199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

Melody Tower

651 - 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18 Quan tâm

B&L Tower

119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $18 Quan tâm

K&M Tower

33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18 Quan tâm

Mekong Star Building

158 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà BCONS 2

42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

GIC Bạch Đằng

228B Bạch Đằng , Phường 25 , Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

TSA Nguyễn Huy Tưởng

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

HM Square Building

24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$14 - $17 Quan tâm

Charm Suite Building

330 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $18 Quan tâm

Đông Tây TCi Building

9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

TSA Nguyễn Cửu Vân

27-29 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

Swin Tower Nguyễn Văn Đậu

152 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà Gas Petrolimex

322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

PLS Tân Cảng

23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

The Sun Nguyễn Gia Trí

36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

GIC 661 Điện Biên Phủ

661 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $16 Quan tâm

Hata House 103

103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Paragon Saigon Building

178/33B Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Viet Solution Building

125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

DBP Building

135/24-26 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Vietdata Building

232-234 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

HT Building

132-134 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

G8 Ung Văn Khiêm

161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Hata House 115

115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

The Office Ung Văn Khiêm

340/15A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Saigonres Plaza

188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

HUD Building

159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

UVK Building

326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $17 Quan tâm

Tedi Building

5A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Kent Building

219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

SGCC Building

553 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Tài Vượng

104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

BCONS Building

4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Melody Tower N1 ĐBP

N1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Tòa nhà 240 XVNT

240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

GIC Đinh Bộ Lĩnh

289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Bcons 3 Tower

178/31 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Thảo Điền Building

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Sun Village Building

31-33 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$12 - $16 Quan tâm

Aspire Office

466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Cienco 585

88-88A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

An Sơn 2 Building

141 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $15 Quan tâm

V Building

400/8A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Mios Building

121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

An Tam Office Building

213/9 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

LuxHome Building

38/6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

Hà Sơn Tower

277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Devspace Building

86 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

SGCC 2 Building

778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15 Quan tâm

DMC Nguyễn Hữu Cảnh

135/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$12 - $13 Quan tâm

Win Home Đinh Bộ Lĩnh

171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$12 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Mỹ Thịnh

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

GIC Nguyễn Văn Đậu

275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Đất Phương Nam

243 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
$10 - $14 Quan tâm

PVFCCO Building

27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

G8 Nguyễn Hữu Cảnh

53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Coalimex Building

29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

White House Newport

362/1A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Saigon Building ĐBL

2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

Vin Office Building

362/19 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

AGE Building

32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$10 - $14 Quan tâm

NGE Building

292 Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Lucky Rainbow Office

121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$11 - $14 Quan tâm

Cavi Building

67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Thanh Đa View

07 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Lê Trí

164 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Royal Office Building

225 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Win Home D5

25-27-29 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Cinotec Building

282 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Halo Nguyễn Trung Trực

15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh
$10 - $12 Quan tâm

Newport Building

677/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15 Quan tâm

An Sơn Building

178/8 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $13 Quan tâm

Thủy Lợi 4 Building

205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

SGCL Building

649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

DMC Building Miếu Nổi

L11-L12 Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Win Home 456 XVNT

456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Thủy Lợi 4

102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Thái Sơn S.P

151 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Đông Nguyên

677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13 Quan tâm

Golden Fish Building

168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Sunway Nhaxanh Center

72 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
$8 - $11 Quan tâm

Tòa nhà 145 Lê Quang Định

145 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà 293 Điện Biên Phủ

293 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

ARC Real Building

Số 01 Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Minh

100 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

Phú Hưng Building

298 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

G8 Office Đường D5

47 - 47A  Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà Ánh Hào Quang

32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà DMC 2

223 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$8 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Blue Sea

205B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà 488 Lê Quang Định

488 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$7 - $9 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Bình Thạnh

Maison Office là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chuyên nghiệp tại quận Bình Thạnh, chúng tôi là đại lý của tất cả các tòa nhà văn phòng hạng A,B,C.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm am hiểu từng tòa nhà văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Thay vì mất nhiều thời gian tự tìm kiếm văn phòng cho thuê phù hợp tại quận Bình Thạnh, hãy tìm hiểu thông tin các tòa nhà văn phòng và liên hệ Maison Office để được tư vấn & hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

1. Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

Trước sự chênh lệch lớn về quy luật cung – cầu trên thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh. Khu vực quận Bình Thạnh là một trong những địa điểm đáp ứng được các tiêu chí của nhiều doanh nghiệp về mặt vị trí, mức giá cùng nhiều tiện ích không hề thua kém các quận trung tâm như quận 1, quận 2, quận 3,…

Cơ sở hạ tầng và giao thông tại quận Bình Thạnh đã được hoàn thiện từ nhiều năm trước. Những năm trở lại đây, trên địa bàn quận không có nhiều dự án thi công hay cảnh quan độ thị nên vấn đề kẹt xe, tắt đường do san lấp không xảy ra.

Nhờ đó, giúp các doanh nghiệp đặt văn phòng tại quận có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thường xuyên có thể an tâm hơn.

Đặc điểm địa lý và các ưu thế của quận Bình Thạnh

Bình Thạnh là một trong những quận gần nội thành với hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ. Từ khu vực này vấn đề di chuyển sang các quận trung tâm như quận 1, quận 2, quận Gò Vấp,… dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Trên địa bàn quận Bình Thạnh gồm 20 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 17, Phường 19, Phường 21, Phường 22, Phường 24, Phường 25, Phường 26, Phường 27, Phường 28. Trong đó, khu vực Phường 14 là trung tâm của quận.

Vị trí phong thủy đắc địa phù hợp kinh doanh

Bình Thạnh là cửa ngõ phía Đông của TPHCM, hướng ra các đô thị vệ tinh trọng điểm TPHCM:

– Chỉ 5 phút đến quận 1, quận 3: Trung tâm kinh tế đầu não TPHCM

– Chỉ 5 phút đến khu đô thị Thủ Thiêm: Trung tâm kinh tế hạt nhân chuẩn quốc tế trong tương lai

– Ngoài ra, quận được bao quanh bởi sông Sài Gòn xanh mát và hệ thống kênh rạch lớn đem đến vượng khí tốt cho doanh nghiệp

– Nhờ hội tụ những yếu tố đắt giá, quận đã thừa hưởng tốc độ đô thị hóa nhanh, là điểm sáng làm tăng giá trị cho bất động sản quanh khu vực này.

Bình Thạnh là cụm kinh tế mới của TPHCM

Bình Thạnh đã trở thành cụm đô thị thương mại – dịch vụ – sản xuất công nghiệp chiếm gần 80% cơ cấu ngành trọng điểm.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư và chiếm 78% số thu ngân sách của quận. Qua đó cho thấy quận đã được giới đầu tư rót vốn xây dựng quy mô không kém khu vực Thủ Thiêm.

Đường bộ:

Dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai III: Đi từ sân bay Tân Sơn Nhất qua Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức. Sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện kết nối nhanh chóng sang Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu.

Cầu Sài Gòn: Kết nối trực tiếp đến Xa lộ Hà Nội, thuận tiện đến cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Hầm chui Thủ Thiêm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh: Giải quyết tình trạng kẹt xe giữa nút giao quận 1, 2 và Bình Thạnh

Cầu Thủ Thiêm 1: Kết nối nhanh chóng sang đại lộ Mai Chí Thọ

Đường thủy:

Sản phẩm du lịch xe bus trên sông (Saigon Waterbus) với các trạm ở kênh Thanh Đa và bến khách ngang sông Bình Quới. Nhờ vậy đã kéo theo nền kinh tế thương mại du lịch khởi sắc.

Đường sắt nội đô:

Tuyến tàu điện ngầm Metro số 1: Bến Thành – Văn Thánh – Cầu Sài Gòn – Suối Tiên. Với chốt depot lớn ngay cầu Sài Gòn càng minh chứng Bình Thạnh chính là cửa ngõ của tuyến tàu điện ngầm số 1 nội đô.

Nhờ vậy, nơi đây sẽ trung chuyển khoảng 186.000 hành khách/ngày và làm giảm bớt lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường xa lộ Hà Nội.

Sở hữu tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 – “thỏi nam châm” vàng thu hút giới BĐS

Landmark 81 – top 10 đỉnh cao thế giới không chỉ kiến tạo cả diện mạo quận Bình Thạnh, mà còn là niềm tự hào công trình của Việt Nam.

Thừa hưởng dự án quy mô nhất TPHCM, hàng loạt các nhà đầu tư “khủng” và lượng kiều hối đã rót vốn mạnh vào thị trường BĐS Bình Thạnh. Minh chứng là quận đã có hơn 40 khu phức hợp cao cấp và cao ốc văn phòng quy mô tỷ USD được xây dựng: Saigon Pearl, The Manor, Opal Tower, Sunwah Pearl…

Sở hữu “Siêu đô thị” tỷ USD Bình Quới – Thanh Đa

Siêu đô thị nằm trong bán đảo Thanh Đa được bao quanh bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa. Nơi đây được tập đoàn Bitexco cùng các nhà đầu tư khác xây dựng với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng.

Tiêu biểu là dự án Masteri Thanh Đa của chủ đầu tư Thảo Điền Investment đã sở hữu vị trí độc tôn trên bán đảo với quy mô 6.000 căn hộ, kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp như Thảo Điền.

Hay khu phức hợp Cape Pearl của SSG Group với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ VND càng chứng minh tiềm năng “xuất khẩu bất động sản” của Bình Thạnh đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh

Với điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc như không khí trong lành, lối sống văn minh đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp đổ về đây đặt văn phòng làm việc.

Do đó, nhu cầu thị trường thuê văn phòng tại quận Bình Thạnh đang ở mức cao và thúc đẩy sự phát triển cho loại hình bất động sản này trên địa bàn.

Hiện nay, số lượng các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh được lấp đầy ở mức tốt, đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hầu hết các loại hình doanh nghiệp này đều có nguồn vốn không quá lớn nên vấn đề đầu tư vào văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh là một lựa chọn hợp lý.

Diện tích văn phòng đa dạng từ nhỏ, trung bình đến lớn phù hợp với nhiều quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những khu vực đông dân cư thường tập trung rất nhiều tòa nhà cho thuê lớn với yếu tố an ninh được đảm bảo tốt hơn.

2. Giá thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh

Mức giá thuê bất động sản văn phòng ở quận Bình Thạnh nhìn chung thấp hơn nhiều so với các quận trung tâm. Với những lợi thế không hề thua kém các khu vực khác đã giúp quận luôn được rất nhiều nhà đầu tư chú trọng.

Giá thuê văn phòng tại quận Bình Thạnh của các tòa nhà trung bình từ $10 – $35/m2. Mức giá này được đánh giá rất cạnh tranh so với những khu vực lân cận và có sự thay đổi dựa theo vị trí cách xa trung tâm quận hay không.

Giá thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Bình Thạnh: $22 – $35/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Bình Thạnh: $15 – $21/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Bình Thạnh: $10 – $14/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Bình Thạnh

Giá thuê văn phòng quận Bình Thạnh cũng rẻ hơn 20% – 30% so với các tòa nhà cùng chất lượng tại các quận trung tâm, do nguồn cung dồi dào tại khu vực này.

Với nguồn cung dồi dào các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh đáp ứng đa dạng các nhu cầu cần thuê văn phòng của khách hàng về diện tích.