AP Tower

518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$30 - $34/ m2 Quan tâm

Pearl Plaza

561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$31 - $35/ m2 Quan tâm

Opal Tower

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$26 - $30/ m2 Quan tâm

HIU Building

215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Kova Center

92H-92G Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Paxsky Ung Văn Khiêm

26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$21 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà SaiGon View Office

117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$21 - $25/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Cát Lâm

663-665 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Metro Tower

Số 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24/ m2 Quan tâm

GIC Golden Điện Biên Phủ

402 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$20 - $24/ m2 Quan tâm

The Manor I Building

91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23/ m2 Quan tâm

IOS Building

602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Q Mobile Building

36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

EBM Building

394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Coteccons Office Tower

236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vina

131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Đại Phúc

621 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Hưng Bình Tower

669 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Dreamplex

195 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà KOASTAL

92F Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Nice Building

467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

LightHouse Building

284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$18 - $21/ m2 Quan tâm

194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Dali Building

24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Halo Building

Số 92C - 92D Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Victory House Building

19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Victory

655 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$15 - $19/ m2 Quan tâm

La Bonita Building

43/990 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18/ m2 Quan tâm

L’Mak Office Tân Cảng

Số 3 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $19/ m2 Quan tâm

B&L Tower

119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà K&M

32-33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18/ m2 Quan tâm

SAM HOLDINGS Building

152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $18/ m2 Quan tâm

QCoop Tower

302 Nguyễn Văn Đậu, Phường 1, Quận Bình Thạnh
$18 - $22/ m2 Quan tâm

MHPC Building

2 Nguyễn Huy Lượng, P. 14, Quận Bình Thạnh
$14 - $18/ m2 Quan tâm

GIC Nguyễn Gia Trí

18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14-$17/ m2 Quan tâm

Phước Thành Building

199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Melody Tower UVK

422 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$15 - $18/ m2 Quan tâm

HM Square Building

24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Charm Suite Building

330A-330B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $18/ m2 Quan tâm

Đông Tây TCi Building

Số 9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Swin Tower Nguyễn Văn Đậu

152 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
$13-$17/ m2 Quan tâm

Mekong Star Building

158 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà BCONS 2

Số 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$14 - $17/ m2 Quan tâm

GIC Bạch Đằng

228B Bạch Đằng , Phường 25 , Quận Bình Thạnh
$14 - $17/ m2 Quan tâm

V Smart Office Vạn Kiếp

121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$13 - $17/ m2 Quan tâm

TSA Nguyễn Huy Tưởng

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Viet Solution Building

125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

DBP Building

Số 135/24-26 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$12 -$16/ m2 Quan tâm

Vietdata Building

232-234 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

HT Building

132-134 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15/ m2 Quan tâm

GB Golden Building

161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Hata House 115

115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

The Office Ung Văn Khiêm

340/15A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Saigonres Plaza

188 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

HUD Building

159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

UVK Building

326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tedi Building

5A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Kent Building

221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

SGCC Building

553 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Tài Vượng

104 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

BCONS Building

Số 4A/167A Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Gas Petrolimex

322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

The Sun Nguyễn Gia Trí

36/6 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

VN Office Đinh Bộ Lĩnh

326 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Hata House 103

103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Cienco 585

88-88A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Saigon Building Đinh Bộ Lĩnh

Số 2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Mỹ Thịnh Building

137 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

V Building

400/8A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Mios Building

121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$11-$15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hà Sơn

277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Devspace Building

Số 86 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Soho Prime

778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Cienco 6 Building

127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Melody Tower Điện Biên Phủ

Số 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

GIC Đinh Bộ Lĩnh

289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11-$15/ m2 Quan tâm

Thảo Điền Building

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Sun Village Building

31- 33 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Aspire Office

466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Đất Phương Nam

243 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
$10-$14/ m2 Quan tâm

PVFCCO SBD Building

27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Coalimex Building

29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Vin Office Building

362/19 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

AGE Building

32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Mỹ Thịnh

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Thanh Đa View

Số 07 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lê Trí

164 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Royal Office Building

225 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà WinHome

Số 25-27-29 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Cinotec Building

282 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Newport Building

400/3 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Golden Luxury Tân Cảng

Số 38/6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Cosmobiz Building

178/8 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Thủy Lợi 4 Building

205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

SGCL Building

649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

DMC Building Miếu Nổi

L11-L12 Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Đông Nguyên

400/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Cavi Building

67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 293 Điện Biên Phủ

293 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$9 - $12/ m2 Quan tâm

ARC Real Building

Số 01 Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh
$9 - $12/ m2 Quan tâm

PVC Building

79/16 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Minh

100 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Golden Fish Building

168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Sunway Nhaxanh Center

72 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 145 Lê Quang Định

145 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà DMC 2

223 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thủy Lợi 4

Số 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Blue Sea

205B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
$8 - $10/ m2 Quan tâm

NGE Building

292 Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
$9 - $11/ m2 Quan tâm

CII Tower

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Cập nhật/ m2 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Bình Thạnh

Maison Office là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chuyên nghiệp tại quận Bình Thạnh, chúng tôi là đại lý của tất cả các tòa nhà văn phòng hạng A,B,C.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm am hiểu từng tòa nhà văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Thay vì mất nhiều thời gian tự tìm kiếm văn phòng cho thuê phù hợp tại quận Bình Thạnh, hãy tìm hiểu thông tin các tòa nhà văn phòng và liên hệ Maison Office để được tư vấn & hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

Trước sự chênh lệch lớn về quy luật cung – cầu trên thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh. Khu vực quận Bình Thạnh là một trong những địa điểm đáp ứng được các tiêu chí của nhiều doanh nghiệp về mặt vị trí, mức giá cùng nhiều tiện ích không hề thua kém các quận trung tâm như quận 1, quận 2, quận 3,…

Cơ sở hạ tầng và giao thông tại quận Bình Thạnh đã được hoàn thiện từ nhiều năm trước. Những năm trở lại đây, trên địa bàn quận không có nhiều dự án thi công hay cảnh quan độ thị nên vấn đề kẹt xe, tắt đường do san lấp không xảy ra.

Nhờ đó, giúp các doanh nghiệp đặt văn phòng tại quận có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thường xuyên có thể an tâm hơn.

Đặc điểm địa lý và các ưu thế của quận Bình Thạnh

Bình Thạnh là một trong những quận gần nội thành với hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ. Từ khu vực này vấn đề di chuyển sang các quận trung tâm như quận 1, quận 2, quận Gò Vấp,… dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Trên địa bàn quận Bình Thạnh gồm 20 phường: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 17, Phường 19, Phường 21, Phường 22, Phường 24, Phường 25, Phường 26, Phường 27, Phường 28. Trong đó, khu vực Phường 14 là trung tâm của quận.

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh

Với điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc như không khí trong lành, lối sống văn minh đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp đổ về đây đặt văn phòng làm việc.

Do đó, nhu cầu thị trường thuê văn phòng tại quận Bình Thạnh đang ở mức cao và thúc đẩy sự phát triển cho loại hình bất động sản này trên địa bàn.

Hiện nay, số lượng các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh được lấp đầy ở mức tốt, đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hầu hết các loại hình doanh nghiệp này đều có nguồn vốn không quá lớn nên vấn đề đầu tư vào văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh là một lựa chọn hợp lý.

Diện tích văn phòng đa dạng từ nhỏ, trung bình đến lớn phù hợp với nhiều quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những khu vực đông dân cư thường tập trung rất nhiều tòa nhà cho thuê lớn với yếu tố an ninh được đảm bảo tốt hơn.

2. Giá thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh

Mức giá thuê bất động sản văn phòng ở quận Bình Thạnh nhìn chung thấp hơn nhiều so với các quận trung tâm. Với những lợi thế không hề thua kém các khu vực khác đã giúp quận luôn được rất nhiều nhà đầu tư chú trọng.

Giá thuê văn phòng tại quận Bình Thạnh của các tòa nhà trung bình từ $12 – $18/m2. Mức giá này được đánh giá rất cạnh tranh so với những khu vực lân cận và có sự thay đổi dựa theo vị trí cách xa trung tâm quận hay không.

Giá thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Bình Thạnh: $22 – $35/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Bình Thạnh: $15 – $21/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Bình Thạnh: $10 – $14/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Bình Thạnh

Giá thuê văn phòng quận Bình Thạnh cũng rẻ hơn 20% – 30% so với các tòa nhà cùng chất lượng tại các quận trung tâm, do nguồn cung dồi dào tại khu vực này.

Với nguồn cung dồi dào các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Bình Thạnh đáp ứng đa dạng các nhu cầu cần thuê văn phòng của khách hàng về diện tích.

3. Các loại chi phí phát sinh khi thuê văn phòng

Khi thuê văn phòng, ngoài giá thuê thì tổng chi phí mới là điều quan trọng hơn. VD Tòa nhà A giá thuê 13.5 usd/m2/tháng nhưng tiền điều hòa tính riêng thì tổng chi phí sẽ đắt hơn tòa B giá 15 usd/m2 đã bao gồm điện điều hòa trong giờ làm việc.

Thông thường 1 tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp sẽ có các loại chi phí thuê văn phòng như sau;

+ Tiền thuê văn phòng
+ Tiền phí dịch vụ:
+ Thuế VAT
+ Tiền điện điều hòa
+ Tiền điện tiêu thụ trong văn phòng
+ Phí đỗ ô tô xe máy
+ Phí làm ngoài giờ
+ Phí dịch vụ trong thời gian thi công nội thất
+ Chi phí hoàn trả mặt bằng
+ Ảnh hưởng của việc điều chỉnh tỷ giá đến số tiền thuê tại mỗi kỳ thanh toán
+ Chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê

4. Cần thuê diện tích văn phòng bao nhiêu m2?

Với thực trang giá thuê văn phòng đắt đỏ, thuê được diện tích văn phòng phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các lãng phí về lâu dài rất lớn.

Cách thông dụng nhất hiện nay là dự trù số lượng nhân sự và tính toán diện tích văn phòng cần thuê dựa trên cơ sở tiêu chuẩn diện tích văn phòng (m2/người).

tiêu chuẩn diện tích văn phòng

Cách tính thông thường cho một nhân sự (đã bao gồm diện tích bố trí phòng riêng, phòng họp khu vực lễ tân và backdrop).

Tiết kiệm diện tích và chi phí: 3 – 4 m2/người

Mức trung bình – vừa đủ: 4.5 – 6 m2 mỗi người, đây cũng là mức mà các doanh nghiệp Việt Nam thường áp dụng

Mức tiêu chuẩn: 7 – 10 m2 để có ngồi rộng rãi thoải mái và tăng sự sáng tạo cho nhân viên.

> Tiêu chuẩn thiết kế diện tích thuê văn phòng

5. Các câu hỏi thường gặp khi tìm thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh

1. Giá thuê đã bao gồm phí dịch vụ chưa?

Trên website Maison Office, mức giá thuê của tòa nhà đã bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ. Tuy nhiên khi thuê văn phòng quý khách vẫn cần chú ý đến các loại phí sử dụng khác.

2. Giờ làm việc và chi phí làm ngoài giờ như thế nào?

Các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp thường có thời gian làm việc từ 8h đến 18h00 các ngày trong tuần và 8h-12h00 sáng thứ 7.

Làm ngoài giờ có sử dụng điều hòa trung tâm của tòa nhà: Chắc chắn phải trả thêm chi phí

Làm ngoài giờ không sử dụng điều hòa trung tâm: Có tòa nhà tính có tòa nhà không và thường có các cách tính như sau:

– Tính khoán: Theo văn phòng (ví dụ 20 usd/văn phòng/giờ không kể văn phòng diện tích bao nhiêu),

– Tính theo diện tích thuê: Hay được các tòa nhà hạng A áp dụng ví dụ 0,02 usd/m2/giờ x diện tích thuê

– Tính theo thiết bị: Các tòa nhà trang bị hệ điều hòa biến tần VRV, có thể bật theo từng tổ máy (mỗi tổ máy thường làm mát đủ cho 40 – 60 m2). Tính tiền theo tổ máy (FCU – Fan Coil Unit), ví dụ 15 usd/FCU/Giờ

3. Điều khoản thanh toán và đặt cọc như thế nào?

Thông thường tòa nhà yêu cầu đặt cọc 03 tháng tiền thuê và thanh toán theo mỗi chu kỳ 03 tháng. Các tòa nhà hạng ABC thường không đàm phán điều khoản này.

4. Thời hạn thuê văn phòng là bao lâu?

Thông thường hợp đồng thuê sẽ từ 3 năm trở lên, một số tòa nhà chấp nhận hợp đồng thuê 02 năm. Các doanh nghiệp đi thuê văn phòng thường cũng muốn thuê dài hạn để hạn chế tối đa và khấu trừ các chi phí đã ra cho việc thiết kế và setup văn phòng.

5. Sử dụng môi giới được lợi ích gì hơn?

Dịch vụ thuê văn phòng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng thuê được văn phòng với mức giá tốt nhờ vào sự am hiểu thị trường, nghiệp vụ, và mối quan hệ đối tác với tất cả các tòa nhà văn phòng. Đồng thời vẫn đảm bảo được tính khách quan và minh bạch khi khách hàng là người trực tiếp nhận chào giá, trực tiếp xem xét, lựa chọn văn phòng phù hợp, trực tiếp đàm phán hợp đồng.

Các đơn vị dịch vụ giữ vai trò cung cấp thông tin thị trường, thông tin tòa nhà, trợ giúp giao dịch, đưa ra các ý kiến tư vấn trong quá trình đàm phán giá, thương lượng hợp đồng.

6. Các hình thức ưu đãi có thể của tòa nhà

Tùy thuộc tòa nhà mà có các ưu đãi dành riêng cho khách thuê. Một số ưu đãi có thể đàm phán như:

Tăng thời gian làm nội thất ví dụ từ 30 ngày lên 60 ngày. Nếu khách hoàn thành xong sớm, chỉ mất 20 ngày. Và đi vào hoạt động từ ngày thứ 21 vẫn được miễn phí.

Miễn phí tiền thuê một số tháng để giảm giá thuê thực phải trả

Mức giá ghi trên hợp đồng là 25 usd / m2 / tháng (bao gồm phí dịch vụ 5 usd/m2/tháng)

Thời hạn thuê 3 năm

Tòa nhà ưu đãi miễn phí 3 tháng tiền thuê, nhưng vẫn phải trả phí dịch vụ thì số tiền thuê bình quân phải trả cho 1 m2 là

[ ( Tiền thuê 15 usd/m2/tháng * 33 tháng ) + ( Phí dịch vụ 5 usd/m2/tháng * 36 tháng ) ] / Thời gian thuê 36 tháng = …. usd/m2/tháng (Số tiền phải trả bình quân một tháng/m2)

Miễn phí toàn bộ hoặc một phần chi phí đỗ xe;

Tăng thời gian làm việc trong ngày mà không phải trả phí làm ngoài giờ v.v.

Ưu đãi giảm giá thuê cho các hợp đồng có thời hạn thuê dài …