Huỳnh Mẫn Đạt

TSA Huỳnh Mẫn Đạt 62A Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh
160 m2
$12 - $16 / m2 Lưu
Tòa Nhà 58 Huỳnh Mẫn Đạt 58 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh
60 m2 x 6 sàn
$13 - $16 / m2 Lưu
LuxHome 2 Building 61 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh
227 m2 x 6 sàn
$11 - $13 / m2 Lưu
Contact Me on Zalo