Indochina Plaza Hà Nội

241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
$24 - $31/ m2 Quan tâm

Thai Building

Lô E2 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$24 - $28 /m2 Quan tâm

PVI Tower

Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Toà nhà HITC

239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
$23 - $28/ m2 Quan tâm

Charmvit Tower

117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Bamboo Airways Tower

265 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Discovery Complex

302 Cầu Giấy, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

CMC Tower

11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Eurowindow

27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

789 Office Building

147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$17 - $22/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Viện dầu khí

167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

IDMC Duy Tân Building

21 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Tháp đôi Hòa Bình

106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà PV Oil

148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà IC

82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

TTC Tower

19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Golden Park Tower

2 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

319 Tower

63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Central Field Trung Kính

219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Detech Tower 2

107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
$14- $18/ m2 Quan tâm

HT Building

80 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$16 - $18/ m2 Quan tâm

Richy Tower

99 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

The Nine

09 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Zodiac Building

Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Thành Công Building

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Star Tower

Ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Epic Tower

Số 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Cập nhật/ m2 Quan tâm

CIC Tower

219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Luxury Park Views

32D Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

CTM Complex Cầu Giấy

139 Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Viglacera Exim Building

Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $16/ m2 Quan tâm

Vinaconex 3 Building

249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$12-$16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Ngọc

Ngõ 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C Plus Office

Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

3D Creative Center

Số 3 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $15/ m2 Quan tâm

VMT Building

Ngõ 72 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $16/ m2 Quan tâm

N04 Hoàng Đạo Thúy

Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

AZ Lâm Viên Complex

107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

AC Building

Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Trường Thịnh Building

Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Lotus Building

Số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà TechnoSoft

Ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Elcom Building

Ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

N05 Hoàng Đạo Thúy

Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

Việt Á Tower

Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

AP Building

58 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Chelsea Park

116 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Việt Hải

78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
$11-$15/ m2 Quan tâm

Green Park Tower

33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Lucky Building

79-81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Báo Nông Thôn Ngày Nay

Lô E2, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Bảo Anh

62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Linh

Ngõ 72 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy

Số 299 Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 3A

Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà V.E.T

98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Kim Hoàn

Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà San Nam

78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà CIT

Ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Kim Ánh

Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà MITEC

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hancorp

72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Home City

177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà Đại Phát

Số 3 ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Kailash

Ngõ 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/m2 Quan tâm

121 Nguyễn Phong Sắc

121 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 95 Cầu Giấy

95 Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà ATS

252 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 349

Số 349 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Toà nhà An Phú

24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Intracom Building

Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

New Center Building

Số 2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Công đoàn Ngân hàng

82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

141 Hoàng Quốc Việt

141 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Housing

299 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VinaHud

Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Vapa Building

Ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

169 Nguyễn Ngọc Vũ

Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
$8 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà REECO

98 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Trung Yên Plaza

01 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 180 Trần Duy Hưng

Số 180 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Chung cư Thanh Bình

Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
$8 - $12/ m2 Quan tâm

Vimeco Tower

Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thành Công

P-D17, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
$30 - $40/ m2 Quan tâm

Summit Building

216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Quan tâm

Officetel D’ Capitale

119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $20/ m2 Quan tâm

Tòa nhà MB Grand Tower

65 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Vinacomin Tower

Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$26 - $30/ m2 Quan tâm

Cục Tần Số

115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Quan tâm

Tràng An Complex

Số 01 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  3 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Cầu Giấy

văn phòng cho thuê quận Cầu Giấy Maison Office

Maison Office cho thuê văn phòng quận Cầu Giấy tại tất cả các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa nhà đang cho thuê văn phòng quận Cầu Giấy, Maison Office sẽ trợ giúp & tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng với giá thuê và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin văn phòng cho thuê tại quận Cầu Giấy và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội năm nay nói chung và văn phòng cho thuê tại khu vực Cầu Giấy nói riêng có nhiều diễn biến tích cực.

Nguồn cung tiếp tục tăng đối với cả 3 phân khúc văn phòng hạng A, hạng B và hạng C. Theo đó, nguồn cung lũy kế hạng A và B tăng thêm 5% so với năm trước. Thị trường tiếp tục cho thấy xu hướng mở rộng ra khu vực ngoài trung tâm.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Tây vẫn là khu vực tập trung nhiều nhất nguồn cung văn phòng cho thuê tại Hà Nội, trong đó quận Cầu Giấy chiếm đến 30% tổng nguồn cung văn phòng cho thuê.

nguồn cung văn phòng quận Cầu Giấy

Với sự phục hồi của nền kinh tế cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, nhu cầu tìm kiếm mở rộng văn phòng và thuê mới tăng giúp tỉ lệ văn phòng trống giảm so với các năm trước.

Tỉ lệ lấp đầy trung bình của văn phòng hạng A đặt mức 89%. Về phân khúc văn phòng hạng B, với nguồn cung mới liên tiếp ra mắt thị trường từ cuối năm ngoái, tỷ lệ lấp đầy ở mức 78%. Đối với các tòa nhà văn phòng hạng C tỉ lệ này là dưới 60%.

Cầu Giấy là khu vực tập trung nhiều nhất các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội, có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, trong năm qua thị trường văn phòng cho thuê tại Cầu Giấy đón nhận thêm nhiều diện tích đưa vào khai thác sử dụng

tỷ lệ lấp đầy văn phòng quận Cầu Giấy

Đặc điểm vị trí địa lý và giao thông quận Cầu Giấy

1. Đặc điểm địa lý và đô thị

Quận Cầu Giấy nằm ở phía Tây của thủ đô Hà Nội, phía Bắc giáp quận Tây Hồ, phía Đông giáp quận Đống Đa và quận Ba Đình, phía Nam giáp quận Thanh Xuân, phía Tây giáp quận Từ Liêm. Là quận mới được hình thành từ năm 1996, quận Cầu Giấy được nhà nước quy hoạch và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Quận Cầu Giấy là nơi đặt nhiều trụ sở của các bộ ngành như Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Nội Vụ, Thanh Tra Chính Phủ, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tối cao, các Tập đoàn, Tổng công ty lớn như Tập đoàn Than Khoáng Sản, Tập đoàn Xi măng, Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp v.v. Các trung tâm thương mại, dịch vụ, trường học, cơ sở y tế cũng được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Nhiều tuyến đường mới mở như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ, Trần Thái Tông, Hoàng Quốc Việt v.v. có mặt cắt đường lớn hơn nhiều so với các quận cũ tại Hà Nội.

Đặc điểm & ưu thế vị trí quận Cầu Giấy

Với sự phát triển mở rộng của thủ đô trong nhiều năm trở lại đây, về mặt vị trí địa lý Cầu Giấy và Đống Đa đang dần trở thành khu vực trung tâm tại Hà Nội. Đặt trụ sở tại các tòa văn phòng tại quận Cầu Giấy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

Mặt khác, đây là nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, các cơ quan nhà nước, cận kề các quận trung tâm, dễ dàng kết nối lên đường cao tốc đi sân bay Nội Bài, đi Hải Phòng hay các tỉnh thành và các khu công nghiệp phía Bắc và cả phía Nam

Vị trí địa lý thuận lợi, đầu tư hạ tầng đồng bộ là những thuận lợi cho khách hàng lựa chọn đặt văn phòng tại Cầu Giấy.

Đặc điểm nguồn cung văn phòng cho thuê tại Cầu Giấy

Cầu Giấy là quận có nhiều các tòa nhà văn phòng cho thuê nhất chiếm 30% tổng nguồn cung văn phòng hạng A-B-C tại Hà Nội. Đa số các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Cầu Giấy đều được hoàn thành và đưa vào sử dụng sau năm 2010.

Vì vậy các tòa nhà văn phòng cho thuê khu vực này đều được thiết kế, hoàn thiện và trang bị các hệ thống thang máy, điều hòa hiện đại, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách thuê.

Ngoài các lựa chọn từ tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp, tại Cầu Giấy còn có lượng văn phòng cho thuê tại các khối đế của các khu chung cư. Các lựa chọn nổi bật như: khu N04, N05 Hoàng Đạo Thúy, tại Dolphin Plaza, chung cư Thanh Bình, Star Tower, tổ hợp Green Park hay Hancorp …

Các khu vực tập trung nhiều lựa chọn văn phòng tại Cầu Giấy

Khu vực Duy Tân và Trần Thái Tông tập trung mật độ đông nhất. Có vị trí giao thông thuận tiện cùng với mức giá khá rẻ so với các tòa nhà tương tự tại khu vực trung tâm. Khu vực này phù hợp với các công ty công nghệ, đặc biệt khu Duy Tân còn được gọi là thung lũng công nghệ cao tại Hà Nội với nhiều tên tuổi lớn như: FPT, CMC, Viettel …

Khu vực Trung Hòa – Nhân Chính với lợi thế tiếp giáp với các quận Thanh Xuân, Đống Đa cùng với hạ tầng đồng bộ, đường rộng rãi, ít ách tắc đã và đang là lựa chọn đặt văn phòng của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt các công ty liên doanh hoặc có vốn đầu tư nước ngoài.

Khu vực Trung Kính – Dương Đình Nghệ – Phạm Văn Bạch với lợi thế quỹ đất còn nhiều, trong những năm gần đây đang được đầu tư xây dựng đồng bộ và quy mô cũng đang cung cấp khá nhiều diện tích văn phòng.

2. Giá thuê văn phòng tại quận Cầu Giấy

Do nguồn cung dồi dào tại khu vực phía Tây (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm), giá thuê văn phòng tại Cầu Giấy cũng rẻ hơn 20% so với các tòa nhà văn phòng cùng chất lượng tại quận Hoàn Kiếm hoặc Hai Bà Trưng.

Giá thuê văn phòng tại Cầu Giấy dao động cụ thể như sau:

– Giá thuê văn phòng hạng A quận Cầu Giấy từ $20 – $30/m2

– Giá thuê văn phòng hạng B quận Cầu Giấy từ $15- $20/m2

– Giá thuê văn phòng hạng C quận Cầu Giấy từ $9 – $14/m2

giá thuê văn phòng quận Cầu Giấy

Các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Cầu Giấy cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng về giá thuê từ 10 – 30 usd/m2/tháng. Khoảng giá thuê văn phòng tại Cầu Giấy như sau:

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

3. Các loại chi phí phát sinh khi thuê văn phòng

Khi thuê văn phòng, ngoài giá thuê thì tổng chi phí mới là điều quan trọng hơn. VD Tòa nhà A giá thuê 13.5 usd/m2/tháng nhưng tiền điều hòa tính riêng thì tổng chi phí sẽ đắt hơn tòa B giá 15 usd/m2 đã bao gồm điện điều hòa trong giờ làm việc.

Thông thường 1 tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp sẽ có các loại chi phí thuê văn phòng như sau;

+ Tiền thuê văn phòng
+ Tiền phí dịch vụ:
+ Thuế VAT
+ Tiền điện điều hòa
+ Tiền điện tiêu thụ trong văn phòng
+ Phí đỗ ô tô xe máy
+ Phí làm ngoài giờ
+ Phí dịch vụ trong thời gian thi công nội thất
+ Chi phí hoàn trả mặt bằng
+ Ảnh hưởng của việc điều chỉnh tỷ giá đến số tiền thuê tại mỗi kỳ thanh toán
+ Chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê

4. Cần thuê diện tích văn phòng bao nhiêu m2?

Với thực trang giá thuê văn phòng đắt đỏ, thuê được diện tích văn phòng phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các lãng phí về lâu dài rất lớn.

Cách thông dụng nhất hiện nay là dự trù số lượng nhân sự và tính toán diện tích văn phòng cần thuê dựa trên cơ sở tiêu chuẩn diện tích văn phòng (m2/người).

tiêu chuẩn diện tích văn phòng

Cách tính thông thường cho một nhân sự (đã bao gồm diện tích bố trí phòng riêng, phòng họp khu vực lễ tân và backdrop).

Tiết kiệm diện tích và chi phí: 3 – 4 m2/người

Mức trung bình – vừa đủ: 4.5 – 6 m2 mỗi người, đây cũng là mức mà các doanh nghiệp Việt Nam thường áp dụng

Mức tiêu chuẩn: 7 – 10 m2 để có ngồi rộng rãi thoải mái và tăng sự sáng tạo cho nhân viên.

> Tiêu chuẩn thiết kế diện tích thuê văn phòng

5. Các câu hỏi thường gặp khi tìm thuê văn phòng tại Quận Cầu Giấy

1. Giá thuê đã bao gồm phí dịch vụ chưa?

Trên website Maison Office, mức giá thuê của tòa nhà đã bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ. Tuy nhiên khi thuê văn phòng quý khách vẫn cần chú ý đến các loại phí sử dụng khác.

2. Giờ làm việc và chi phí làm ngoài giờ như thế nào?

Các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp thường có thời gian làm việc từ 8h đến 18h00 các ngày trong tuần và 8h-12h00 sáng thứ 7.

Làm ngoài giờ có sử dụng điều hòa trung tâm của tòa nhà: Chắc chắn phải trả thêm chi phí

Làm ngoài giờ không sử dụng điều hòa trung tâm: Có tòa nhà tính có tòa nhà không và thường có các cách tính như sau:

– Tính khoán: Theo văn phòng (ví dụ 20 usd/văn phòng/giờ không kể văn phòng diện tích bao nhiêu),

– Tính theo diện tích thuê: Hay được các tòa nhà hạng A áp dụng ví dụ 0,02 usd/m2/giờ x diện tích thuê

– Tính theo thiết bị: Các tòa nhà trang bị hệ điều hòa biến tần VRV, có thể bật theo từng tổ máy (mỗi tổ máy thường làm mát đủ cho 40 – 60 m2). Tính tiền theo tổ máy (FCU – Fan Coil Unit), ví dụ 15 usd/FCU/Giờ

3. Điều khoản thanh toán và đặt cọc như thế nào?

Thông thường tòa nhà yêu cầu đặt cọc 03 tháng tiền thuê và thanh toán theo mỗi chu kỳ 03 tháng. Các tòa nhà hạng ABC thường không đàm phán điều khoản này.

4. Người đi thuê văn phòng có phải trả phí môi giới?

Dịch vụ thuê văn phòng miễn phí hoàn toàn cho khách thuê, Khách hàng hoàn toàn không phải trả bất kỳ loại chi phí nào.

5. Sử dụng môi giới được lợi ích gì hơn?

Dịch vụ thuê văn phòng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng thuê được văn phòng với mức giá tốt nhờ vào sự am hiểu thị trường, nghiệp vụ, và mối quan hệ đối tác với tất cả các tòa nhà văn phòng. Đồng thời vẫn đảm bảo được tính khách quan và minh bạch khi khách hàng là người trực tiếp nhận chào giá, trực tiếp xem xét, lựa chọn văn phòng phù hợp, trực tiếp đàm phán hợp đồng.

Các đơn vị dịch vụ giữ vai trò cung cấp thông tin thị trường, thông tin tòa nhà, trợ giúp giao dịch, đưa ra các ý kiến tư vấn trong quá trình đàm phán giá, thương lượng hợp đồng.