Viettel Complex Building

285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
$30 - $34 Quan tâm

MIC Tower

198A Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
$22 - $26 Quan tâm

Rivera Park Saigon Building

7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$21 - $25 Quan tâm

THT Building

509-511-513 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
$18 - $22 Quan tâm

Thiên Nam Building

111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
$16 - $20 Quan tâm

Hado Centrosa Garden

200 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
$17 - $22 Quan tâm

Paxsky Ba Tháng Hai

555-555Bis đường 3/2, Phường 8, Quận 10
$15 - $18 Quan tâm

TF Building

408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
$14 - $18 Quan tâm

Tòa nhà Samco

444-448 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10
$13 - $17 Quan tâm

Hoàng Anh Safomec

7/1A Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Hùng Hậu Building

740 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

PLS Hồng Lĩnh

Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Res 10 Building

178 - 180 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Mirae Building

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

Hùng Vương Building

670-672 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

GIC Tô Hiến Thành

327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

Nguyễn Hưng Building

D8 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

Dona Central

1B Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Tô Hiến Thành

407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Gia Phú

854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

Merap Building

89 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

BBM Building

431 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
$10 - $14 Quan tâm

SIAC Building

24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10
$10 - $13 Quan tâm

Blue Diamond Y1

Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

SPM Building

C4 - 8 Bửu Long, Phường 15, Quận 10
$11 - $13 Quan tâm

Blue Diamond Y2-3-4

Y2-3-4 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

Kaffa Building

47 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Trung Nam

7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

VIE Building

316B Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
$10 - $12 Quan tâm

EFG Building

772 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
$10 - $13 Quan tâm

Halo Hòa Hưng Building

131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 11 Hồ Bá Kiện

11 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà 5 Thành Thái

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

Ereka Center

17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

MRM Building

87- 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

Đức Linh Building

781/C1-2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà 01 Hồ Bá Kiện

Số 1 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$8 - $10 Quan tâm

Viettel Complex Building

285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
$30 - $34 Quan tâm

MIC Tower

198A Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
$22 - $26 Quan tâm

Rivera Park Saigon Building

7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$21 - $25 Quan tâm

THT Building

509-511-513 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
$18 - $22 Quan tâm

Thiên Nam Building

111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
$16 - $20 Quan tâm

Hado Centrosa Garden

200 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10
$17 - $22 Quan tâm

Paxsky Ba Tháng Hai

555-555Bis đường 3/2, Phường 8, Quận 10
$15 - $18 Quan tâm

TF Building

408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
$14 - $18 Quan tâm

Tòa nhà Samco

444-448 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10
$13 - $17 Quan tâm

Hoàng Anh Safomec

7/1A Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Hùng Hậu Building

740 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

PLS Hồng Lĩnh

Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Res 10 Building

178 - 180 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Mirae Building

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

Hùng Vương Building

670-672 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

GIC Tô Hiến Thành

327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

Nguyễn Hưng Building

D8 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

Dona Central

1B Bạch Mã, Phường 15, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Tô Hiến Thành

407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Gia Phú

854 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
$12 - $16 Quan tâm

Merap Building

89 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
$12 - $15 Quan tâm

BBM Building

431 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
$10 - $14 Quan tâm

SIAC Building

24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10
$10 - $13 Quan tâm

Blue Diamond Y1

Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

SPM Building

C4 - 8 Bửu Long, Phường 15, Quận 10
$11 - $13 Quan tâm

Blue Diamond Y2-3-4

Y2-3-4 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

Kaffa Building

47 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$10 - $13 Quan tâm

Tòa nhà Trung Nam

7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

VIE Building

316B Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
$10 - $12 Quan tâm

EFG Building

772 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
$10 - $13 Quan tâm

Halo Hòa Hưng Building

131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà 11 Hồ Bá Kiện

11 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà 5 Thành Thái

Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

Ereka Center

17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

MRM Building

87- 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$9 - $11 Quan tâm

Đức Linh Building

781/C1-2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
$9 - $12 Quan tâm

Tòa nhà 01 Hồ Bá Kiện

Số 1 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10
$8 - $10 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Quận 10

Maison Office là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chuyên nghiệp tại quận 10, chúng tôi là đại lý của tất cả các tòa nhà văn phòng hạng A,B,C.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm am hiểu từng tòa nhà cho thuê văn phòng tại Hồ Chí Minh, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Thay vì mất nhiều thời gian tự tìm kiếm văn phòng cho thuê phù hợp tại quận 10, hãy tìm hiểu thông tin các tòa nhà văn phòng và liên hệ Maison Office để được tư vấn & hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

Các nội dung cần quan tâm khi tìm thuê văn phòng quận 10:

(1) Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê quận 10
(2) Giá thuê văn phòng tại quận 10

Tổng quan thị trường Văn phòng cho thuê quận 10

Văn phòng cho thuê quận 10 những năm gần đây luôn là tâm điểm nóng. Với số lượng hơn 17.000 công ty đang tọa lạc, nhu cầu tìm kiếm thị trường tại đây ngày càng tăng tỉ lệ thuận với mật độ lấp đầy diện tích trống.

Lý do văn phòng quận 10 ngày càng được quan tâm mạnh mẽ

1. Vị trí chiến lược đặc biệt của thành phố

Quận 10 có vị trí trọng điểm ngay tại trung tâm TPHCM và có tính kết nối cực nhanh. Nếu thực hiện phép tính tổng khoảng cách từ 1 quận đến quận khác, quận 10 luôn có tổng quãng đường ngắn nhất. Vì vậy, việc giao thương sang các quận lân cận tại đây chỉ mất 5 – 10 phút:

– Phía Bắc: Giáp quận Tân Bình

– Phía Nam: Giáp quận 5

– Phía Đông: Giáp quận 3 và 1

– Phía Tây: Giáp quận 11

2. Mạng lưới giao thông quan trọng hàng đầu thành phố

– CMT8 liên kết 4 quận Tân Bình, quận 10, 3 & 1

– Điện Biên Phủ liên kết quận 10, 3, 1 & Bình Thạnh, cầu Sài Gòn

– Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân liên kết quận 10, 11 & 5

– Lý Thái Tổ liên kết quận 5 & 6

3. Sở hữu 2 tuyến tàu điện ngầm Metro đi ngang:

– Tuyến Metro số 2: Bến xe An Sương – Bảy Hiền – Dân Chủ – Bến Thành – Cát Lái

– Tuyến Metro số 5: Bến xe Cần Giuộc – Bắc Hải – chợ Tân Bình – cầu Sài Gòn

4. Kinh tế phát triển theo đúng xu hướng thương mại – dịch vụ

Quận 10 trở thành một trọng điểm giao dịch thương mại của thành phố. Với nhiều loại hình thương mại – dịch vụ có lợi thế cạnh tranh và sinh lời cao, quận 10 đã thu hút nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

5. Môi trường kinh doanh kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị

Văn phòng cho thuê nằm trong khu đô thị, cao ốc phức hợp nên giúp nâng tầm vị thế doanh nghiệp: Centrosa Garden Hà Đô, Kingdom 101, Rivera Park, Xi Grand Court với tổng phí đầu tư 2.2 tỷ USD…

Các tòa nhà văn phòng đầu tư trang thiết bị, thiết kế xanh đẳng cấp để phù hợp với đô thị thông minh quận 10 nên thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài

Các khu chợ dần thay thế bởi TTTM sang trọng, chuỗi cửa hàng tiện lợi trong và ngoài nước giúp diện mạo quận ngày càng hiện đại

Giá thuê văn phòng tại quận 10 dao động như sau

– Giá thuê văn phòng hạng A quận 10 từ $28 – $35/m2

– Giá thuê văn phòng hạng B quận 10 từ $15- $28/m2

– Giá thuê văn phòng hạng C quận 10 từ $10 – $15/m2

Lưu ý:

Trong tổng chi phí vận hành 1 không gian văn phòng không chỉ có tiền thuê văn phòng theo mỗi m2/tháng, mà còn các chi phí bổ sung khác.

Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, trang thiết bị, dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu theo thời điểm…