Văn phòng cho thuê tại Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa nhà 91 Nguyễn Xiển

91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm