Maison Office

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng mới nhất

Theo dõi Maison Office trên
mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là một tài liệu quan trọng trong quá trình thực hiện các giao dịch cho thuê nhà, văn phòng hoặc các tài sản khác. Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng cho thuê, bên cho thuê nhà phải có nghĩa vụ bàn giao mặt bằng và lập thành biên bản bàn giao rõ ràng, cụ thể. Vậy mục đích của việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì? Theo dõi bài viết để biết thêm các mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê mới nhất!

1. Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là tài liệu ghi chép chi tiết về tình trạng của một mặt bằng (chẳng hạn như căn hộ, nhà, văn phòng, cửa hàng) tại thời điểm chuyển giao từ chủ sở hữu (hoặc người đại diện) cho bên thuê. 

Đây là biên bản có tính pháp lý, được lập thành văn bản nhằm chứng minh rằng mặt bằng cho thuê đã được bàn giao và có sự chấp thuận của cả hai bên. Việc lập biên bản bàn giao nhà cho thuê đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp trong quá trình thuê nhà. Điều này đảm bảo quyền và lợi ích của cả chủ sở hữu lẫn người thuê. 

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng
Biên bản bàn giao mặt bằng là tài liệu có tính pháp lý

Biên bản bàn giao mặt bằng cần trình bày đầy đủ các thông tin liên quan đến mặt bằng cho thuê. Trong đó bao gồm các nội dung chính như sau: 

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ Việt Nam.
 • Thông tin của các bên trong hợp đồng: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND/CCCD, email, giấy phép ĐKKD,…
 • Diện tích mặt bằng cho thuê, số phòng cho thuê.
 • Danh sách các trang thiết bị, vật dụng, nội thất.
 • Tình trạng sử dụng của các trang thiết bị, vật dụng.
 • Thời gian và địa điểm bàn giao.
 • Chữ ký xác nhận của cả hai bên.

2. Mục đích của việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Trên thực tế, khi cho thuê nhà hoặc văn phòng, chủ sở hữu thường cho thuê kèm với các tài sản bên trong như nội thất, máy móc, trang thiết bị,… Để thỏa thuận thuê nhà được rõ ràng và minh bạch hơn, các bên sẽ cùng nhau thỏa thuận và lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê. Mục đích cụ thể của việc lập biên bản bàn giao như sau: 

 • Biên bản này cho phép các bên thống nhất về tình trạng mặt bằng cũng như các trang thiết bị kèm theo tại thời điểm bàn giao. 
 • Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê, có thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại về sau. 
 • Biên bản bàn giao cũng đề cập đến trách nhiệm của cả hai bên đối với việc sửa chữa và bảo trì trong suốt thời gian thuê mặt bằng. 
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê
Việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên
 • Thông qua biên bản bàn giao mặt bằng, quá trình bàn giao tài sản sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.
 • Việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê còn giúp xây dựng sự tin tưởng giữa bên cho thuê và bên thuê trong quá trình giao kết hợp đồng. 

Sau khi hoàn tất quá trình bàn giao mặt bằng, người nhận bàn giao (bên thuê) sẽ chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng tài sản theo thỏa thuận trong biên bản này. 

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng

Có thể thấy, việc lập biên bản bàn giao mặt bằng sẽ là cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cả đôi bên trong quá trình giao kết hợp đồng. Trong phần này, Maison Office gửi đến bạn mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng mới nhất!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – 

BIÊN BẢN BÀN GIAO VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Số: ………

Căn cứ Hợp đồng số ……… ngày …… / …… / …… về việc cho thuê văn phòng giữa Ông/Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại địa chỉ …………………………, thỏa thuận diễn ra giữa các bên bao gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (GỌI TẮT LÀ “BÊN A):

Tên công ty: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………… tại ngân hàng …………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………Chức vụ: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………………… tại ngân hàng …………………………………………………………………………..

BÊN BÀN GIAO (GỌI TẮT LÀ “BÊN B”):

Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày……………. tại ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………………… tại ngân hàng …………………………………………………………………………..

Bên A và Bên B đã thỏa thuận và đi đến ký kết Biên bản bàn giao văn phòng cho thuê tại số ……, đường ……, phường ……, quận……, TP…… với nội dung sau: 

– Diện tích văn phòng cho thuê: ………………………………………………….………………………………………….

– Tổng số phòng: ………………………………………………………………………………………………………………

– Các khu chức năng phụ: ……………………………………………………….……………………………………………

– Thiết bị:

+ ………………………………………………………………………………….………………………………………………

+ ………………………………………………………………………………….………………………………………………

Bên B đã bàn giao đầy đủ cho Bên A mặt bằng văn phòng và các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên A đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên B. Hai bên đi đến thống nhất các nội dung trên và ký xác nhận vào biên bản.

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …… giờ cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, năm….

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>> Download ngay:

 

4. Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê và trang thiết bị đi kèm.

Trong quá trình bàn giao mặt bằng nhà cho thuê, bên cho thuê thường cho thuê kèm các trang thiết bị, vật dụng, nội thất,… Do đó, mẫu biên bản bàn giao cũng cần đề cập cụ thể, rõ ràng về tình trạng sử dụng của các trang thiết bị đi kèm này. 

Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê và trang thiết bị đi kèm mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– – – – – – – – – – – 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM

– Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số ……… ngày …… / …… / …… 

– Căn cứ  vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên, hôm nay ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm:

BÊN A – BÊN CHO THUÊ:

Người đại diện: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ………………….…………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Email: ……………………………..……………………………………………………

Là đại diện hợp pháp căn nhà số: …………………………………………………………………………………………….

BÊN B – BÊN THUÊ:

Người đại diện: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ………………….…………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Email: ……………………………..……………………………………………………

Qua quá trình xem xét kiểm tra, hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký vào biên bản bàn giao nhà và trang thiết bị đi kèm với các nội dung như sau:

– Diện tích sử dụng: Nhà … tầng, diện tích mặt bằng … m2, tổng diện tích sử dụng ước tính … m2.

– Trang thiết bị đi kèm: 

 1. Máy lạnh: …… (số lượng)
 2. Tủ lạnh: ……. (số lượng)
 3. Chìa khóa: ……. (số lượng)
 4. Bình nóng lạnh: …… (số lượng)
 5. Bếp điện: …… (số lượng)
 6. Bóng đèn tuýp: …… (số lượng)

……

Bên A đã bàn giao đầy đủ  cho Bên B các trang thiết bị được liệt kê ở trên. Bên B đã nhận nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ trang thiết bị đi kèm đều đang trong tình trạng hoạt động tốt. 

Biên bản bàn giao này gồm …. trang, được lập thành 02 (hai) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …… cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, năm…..

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>>> Download ngay:

 

5. Quy trình bàn giao mặt bằng văn phòng cho thuê

Quy trình bàn giao nhà hay văn phòng cho thuê được thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích của các bên đồng thời tránh những tranh chấp, rủi ro không đáng có. Cụ thể, quy trình bàn giao mặt bằng cho thuê được thực hiện như sau: 

 • Chuẩn bị biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng, cho thuê nhà, căn hộ, nhà trọ,… theo đúng yêu cầu.
 • Trong trường hợp khách thuê là người nước ngoài, bên cho thuê cần chuẩn bị thêm văn bản bằng tiếng Anh.
 • Tiến hành kiểm tra, đối chiếu giữa biên bản bàn giao và thực tế, từ đó đưa ra điều chỉnh nếu cần thiết.
 • Hai bên ký kết biên bản xác nhận bàn giao nhà và các trang thiết bị đi kèm (nếu có). 
Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê
Quy trình bàn giao mặt bằng cho thuê văn phòng

6. Những lưu ý quan trọng khi lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê

Biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là tài liệu đi kèm quan trọng với hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên khá nhiều người lại chủ quan về những nội dung bên trong hợp đồng. Điều này rất dễ dẫn đến những vấn đề về tranh chấp không mong muốn về sau. Do vậy, khi lập biên bản bàn giao nhà hoặc văn phòng cho thuê, các bên cần lưu ý những vấn đề sau đây: 

 • Cần nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản;
 • Biên bản cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân cũng như thông tin liên lạc giữa bên bàn giao và bên nhận bàn giao;
 • Biên bản cần ghi nhận rõ ràng và đầy đủ những thông tin liên quan đến trang thiết bị được bàn giao, bao gồm: tên gọi, số lượng, giá trị, tình trạng thực tế,… 
 • Cần nêu cụ thể các điều kiện, điều khoản cũng như trách nhiệm của các bên đối với trang thiết bị được bàn giao. 
 • Có chữ ký của cả hai bên và nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng. 
 • Nếu tiến hành bàn giao mặt bằng cho thuê qua email thì bên cho thuê nên đính kèm thêm hình ảnh mặt bằng thực tế.
Những điều lưu ý khi lập biên bản bàn giao
Những điều cần lưu ý khi lập biên bản bàn giao nhà cho thuê

Việc lập biên bản bàn giao mặt bằng cho thuê là một phần quan trọng của mọi giao dịch cho thuê nhà. Theo đó, các bên cần tiến hành kiểm tra và ghi nhận một cách chi tiết về mặt bằng nhà hoặc văn phòng cần bàn giao nhằm tránh xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại về sau. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của Maison Office, bạn đã có được mẫu biên bản bàn giao mặt bằng chuẩn để áp dụng vào quá trình thực hiện hợp đồng!

XEM THÊM:

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo