Maison Office

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, thuê văn phòng chuẩn

Theo dõi Maison Office trên
Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Gia hạn hợp đồng thuê nhà là hoạt động diễn ra khá phổ biến trong các giao dịch thuê nhà hiện nay. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, thay vì lập thành hợp đồng thuê nhà mới, các bên có thể sử dụng phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà để tiết kiệm thời gian, song vẫn đảm bảo tính hợp pháp theo quy định. Trong bài viết này, Maison Office sẽ tổng hợp đến bạn các mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng như lưu ý khi lập hợp đồng gia hạn cho thuê!

1. Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng dân sự được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê. Theo đó, các bên sẽ thỏa thuận rõ ràng với nhau về các vấn đề liên quan đến giao dịch thuê nhà đất, bao gồm: diện tích thuê, thời hạn thuê, giá thuê, các điều khoản về thanh toán, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các bên,… Sau khi hợp đồng hết hiệu lực, nếu bên thuê muốn tiếp tục thuê nhà thì cần thỏa thuận với bên cho thuê về việc lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản pháp lý được bổ sung nhằm kéo dài thời hạn của hợp đồng thuê nhà ban đầu khi thời hạn hợp đồng đã chấm dứt. Xét về nguyên tắc, sau khi giao kết hợp đồng gia hạn thuê nhà, quyền và nghĩa vụ của các bên tiếp tục được xác lập. Nội dung của phụ lục có thể thay đổi các thông tin quan trọng như thời hạn hợp đồng, giá thuê mới (nếu có), điều kiện và điều khoản bổ sung,…

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà
Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì?

Phục lục gia hạn hợp đồng có giá trị tương đương với hợp đồng thuê nhà. Đặc biệt, nội dung phụ lục không được đi ngược lại với nội dung của hợp đồng thuê nhà. 

2. Khi nào cần làm phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà?

Như đã đề cập ở trên, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà được xác lập theo thỏa thuận của các bên khi hợp đồng thuê nhà chấm dứt. Nghĩa là khi hợp đồng thuê nhà hết hiệu lực mà các bên vẫn muốn tiếp tục giao dịch cho thuê thì cần lập phụ lục gia hạn hợp đồng. 

Tuy nhiên, phụ lục gia hạn hợp đồng không tách rời mà vẫn có sự phụ thuộc nhất định vào hợp đồng thuê nhà ban đầu. Thông thường, khi giao kết hợp đồng thuê nhà, bên thuê và bên cho thuê sẽ đồng thời xác lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê. Khi hợp đồng hết hiệu lực, nếu các bên muốn gia hạn thêm thì tuân thủ theo phụ lục, ngược lại thì không cần ký kết. 

3. Ý nghĩa của mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà

Tại sao nên gia hạn hợp đồng thuê nhà thông qua phụ lục? Xem ngay phần dưới đây để tìm được lời giải đáp cho câu hỏi này!

3.1 Căn cứ pháp lý xác lập thêm thời hạn cho thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà thường được xác lập trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên cũng đồng thời chấm dứt. Lúc này, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà sẽ là căn cứ pháp lý giúp các bên kéo dài thêm thời hạn cho thuê. Ngoài ra, đây cũng được xem là cơ sở giúp chứng minh giao dịch cho thuê nhà là hợp pháp.

Mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà
Mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà được xác lập khi hợp đồng cho thuê chấm dứt

3.2 Tiết kiệm thời gian làm lại hợp đồng

Khi gia hạn hợp đồng thuê nhà, các vấn đề liên quan đến giao dịch cho thuê, chẳng hạn như: giá thuê, điều khoản thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên,… đều sẽ được tuân thủ theo thỏa thuận của hợp đồng thuê trước đó. Do vậy, thay vì phải làm lại một hợp đồng mới, các bên chỉ cần ký kết vào phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê nhà là được. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho đôi bên trong việc làm lại hợp đồng. 

3.3 Đáp ứng mục đích sử dụng lâu dài của bên thuê

Các cá nhân hoặc doanh nghiệp khi thuê nhà hoặc văn phòng thường hướng đến mục đích để ở hoặc kinh doanh. Tất cả những hoạt động này đều đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, sắp xếp về nội thất bên trong nhằm phục vụ tối đa nhu cầu. Việc gia hạn hợp đồng cho thuê nhà được xem là giải pháp giúp đáp ứng mục đích sử dụng lâu dài của bên thuê, đảm bảo hiệu quả tối ưu về mặt tài chính. 

Ý nghĩa của mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà
Bên thuê thường gia hạn hợp đồng nhằm đáp ứng mục đích sử dụng lâu dài

4. Cách thức gia hạn hợp đồng thuê nhà như thế nào?

Căn cứ theo Điều 328 Bộ luật dân sự 2015:

  • Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc vật có giá trị trong một thời hạn nhất định để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng;
  • Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; 
  • Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Ví dụ: Bên thuê tiến hành đặt cọc cho bên cho thuê nhằm đảm bảo nghĩa vụ thuê nhà trong thời hạn 6 tháng. Nếu bên thuê không thực hiện thuê hết 6 tháng như trong thỏa thuận mà chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bên thuê sẽ bị mất tiền cọc. Trường hợp hết hạn 6 tháng thuê nhà theo hợp đồng mà bên thuê vẫn có mong muốn thuê tiếp thì có thể thỏa thuận với chủ nhà để gia hạn hợp đồng thuê cũ hoặc ký hợp đồng thuê mới tùy theo kế hoạch của mình. 

5. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất

Trong phần này, Maison Office sẽ chia sẻ đến bạn các mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất mà bạn có thể xem xét áp dụng. 

MẪU 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:___________

– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

– Căn cứ theo thỏa thuận của hai bên;

Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa các bên bao gồm:

BÊN CHO THUÊ (GỌI TẮT LÀ “BÊN A”):

Tên cá nhân/pháp nhân:………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKKD số: Được cấp bởi:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………….. Fax:…………………………………………………………………….

Người đại diện:…………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………….

BÊN THUÊ (GỌI TẮT LÀ “BÊN B”):

Tên cá nhân/pháp nhân:………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKKD số: Được cấp bởi:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………….. Fax:…………………………………………………………………….

Người đại diện:…………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………….

Bên A và Bên B đã tiến hành thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (gọi tắt là “Phụ lục hợp đồng”) với những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG

1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày ……………. đến hết ngày ……………..………

Sau thời gian gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là … ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục hợp đồng này được áp dụng từ ngày……………..… đến ……………….. là ……………..…đồng/tháng.

Bằng chữ:……………..………………..………………..………………..……………………………………………………..

1.3. Giá thuê này đã bao gồm thuế VAT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này. Nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, fax, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng.

Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Phụ lục Hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

2.2. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký.

2.3. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.4. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)

Download ngay:

MẪU 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:…………..

– Căn cứ hợp đồng thuê nhà số ……, đã ký ngày …… /…… /……;

– Căn cứ phụ lục hợp đồng số ……, đã ký ngày …… /…… /……;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên. 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………………..

Thỏa thuận dưới đây được lập thành giữa các bên bao gồm:

BÊN A – BÊN CHO THUÊ:

Họ và tên: ……………………………………… Sinh ngày: …… / ……/ ……………………………………………………..

CMND số: ……………………………………… Cấp ngày: ……/ ……/ ……………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ……………………………. cấp ngày…… /……/……

BÊN B – BÊN THUÊ:

Họ và tên: ……………………………………… Sinh ngày: …… / ……/ ………………………………………………………

CMND số: ……………………………………… Cấp ngày: ……/ ……/ ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ……………………………. cấp ngày…… /……/……

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên đã thống nhất ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

1. Gia hạn thời hạn thuê: từ ngày …… / …… / …… đến hết ngày …… / …… / …………

Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là …… trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

2. Giá cho thuê trong thời hạn từ ngày …… / …… / …… đến …… / …… / …… là ……………………

3. Các điều khoản khác trong Hợp đồng thuê nhà số …… đã ký ngày …… / …… / …… và các phụ lục số …… không thay đổi.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê nhà số ……, đã ký ngày …… / …… / ……

– Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… / …… / ……

– Phụ lục hợp đồng này được lập thành …… bản, mỗi bên giữ …… bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)

Download ngay:

6. Những điều cần lưu ý khi khi lập hợp đồng gia hạn cho thuê

Để đảm bảo quyền và lợi ích trong quá trình xác lập hợp đồng gia hạn cho thuê, các bên cần quan tâm đến một vài lưu ý quan trọng sau đây: 

– Căn cứ theo quy định tại Điều 403 Bộ luật dân sự 2015, phụ lục hợp đồng là một bộ phận liên kết, không thể tách rời của hợp đồng. Do vậy, nếu hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản và công chứng thì phụ lục hợp đồng cũng cần tuân thủ các quy định tương tự. 

Những điều cần lưu ý khi khi lập hợp đồng gia hạn cho thuê
Nội dung của phụ lục hợp đồng phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu

– Nội dung và hiệu lực của phụ lục hợp đồng sẽ phụ thuộc vào hợp đồng cho thuê ban đầu. Do vậy, khi xác lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng đã giao kết trước đó. Nội dung phụ lục không đi ngược lại với hợp đồng đồng thời không được vi phạm quy định pháp luật hay trái với đạo đức xã hội. 

– Đảm bảo rằng đối tượng tham gia ký kết phụ lục hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Các bên tham gia ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, không bị lừa đảo hay ép buộc. 

– Bên thuê nên cân nhắc lại các điều khoản của hợp đồng thuê và nếu cần thiết, có thể yêu cầu điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản để phù hợp hơn với nhu cầu mới của mình. 

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng như những lưu ý quan trọng khi lập phụ lục gia hạn cho thuê. Có thể thấy, đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các bên duy trì giao dịch cho thuê một cách hợp pháp đồng thời tiết kiệm thời gian và đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của bên thuê. Hy vọng qua những chia sẻ trên đây, bạn đã có được cho mình mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà chuẩn nhất để áp dụng!

XEM THÊM:

5/5 - (2 votes)
Contact Me on Zalo