Centre Point Tower

106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$30 - $34 Quan tâm

The Address 2 Building

89 Phan Đình Phùng, P.17, Quận Phú Nhuận
$24 - $30 Quan tâm

3 Bees Tower

281 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$24 - $28 Quan tâm

The Prince Residence

17-19 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$23 - $27 Quan tâm

SU17 Building

Số 5 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$23 - $27 Quan tâm

Lý An Building

207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$22 - $26 Quan tâm

Kingston Residence

146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$23 - $26 Quan tâm

Betrimex Building

62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$21 - $25 Quan tâm

Tòa nhà 96 Phan Đăng Lưu

96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận
$22 - $24 Quan tâm

Chubb Tower 1

260 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
$21 - $25 Quan tâm

CA Ignite

464-466-468 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$19 - $23 Quan tâm

L’Mak Hồng Hà

127 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$19 - $22 Quan tâm

Merin Suites

151/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$18 - $22 Quan tâm

Cao Ốc Báo Tuổi Trẻ

60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$19 - $23 Quan tâm

Sabay Nguyễn Văn Trỗi

140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

VECIC Building

137 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$18 - $22 Quan tâm

VCG Building

207 Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
$19 - $22 Quan tâm

Vimadeco Building

163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$17 - $20 Quan tâm

Intan Building

97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$20 - $24 Quan tâm

Cao Su Vietnam Building

229 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

L’Mak Office Hoàng Văn Thụ

75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Nam Sông Tiền Tower

180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Sapphire Building

183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Satra Eximland Plaza

163 Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Win Home Hoàng Văn Thụ

209 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$16 - $19 Quan tâm

SoHude Tower

331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Maseco Building

78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Arirang Building

131 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Tòa nhà VP Bank

296 Phan Xich Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

54 Nguyễn Văn Trỗi

54 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

Hà Phan Phan Xích Long

456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

PLS Lê Quý Đôn

16 Lê Quý Đôn, Phường 14, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Tòa nhà Nam Giao

261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

Phú Nhuận Plaza

82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

HK Building

11 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận
$14 - $16 Quan tâm

M.G Nguyễn Văn Trỗi

21K Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà Long Hải

108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

The Prime Building

37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Halo Hoàng Diệu

10 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Lutaco Tower

173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Newton Residence

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

Gems Office Building

307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà 181 PĐL

181 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận
$14 - $17 Quan tâm

Golden Bee Building

607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Sonata Building

55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$14 - $17 Quan tâm

H&H Building

102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Kent Building

148-150 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

Việt Á Châu Building

80A Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$13 - $16 Quan tâm

GIC 207B Hoàng Văn Thụ

207B Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Phát Triển

654 Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận
$13 - $16 Quan tâm

GIC 47-49 Hoàng Văn Thụ

47-49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

PLS Nguyễn Đình Chính

240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

Golden Season Building

14A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

Sogetraco Building

30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$12 - $15 Quan tâm

Lucky House Building

262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$11 - $15 Quan tâm

M – Star Building

95 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$11 - $15 Quan tâm

PN Techcons

48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$12 - $15 Quan tâm

LogiGear Tower

462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$12 - $15 Quan tâm

Melody Building

Số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Đức Nhân

117-119 Phan Xích Long, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

SG Food Building

Số 1 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Elilink Building

415A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

RedBase Building

302A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 7, Phú Nhuận
$11 - $15 Quan tâm

WE Building 158

158/14 - 16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Gia Thy Building

158 - 158A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$11 - $14 Quan tâm

Siriland Building

Số 6 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Eva Service

38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$10 - $14 Quan tâm

Win Home Đào Duy Anh

25 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Golden Link Building

132A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Win Home Hoa Cau

Số 9 Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Alaha Building

155 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Save Money Tower

92 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$9 - $13 Quan tâm

Win Home Nguyễn Văn Đậu

03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$9 - $12 Quan tâm

Văn Oanh Buiding

54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$9 - $12 Quan tâm

Ong & Ong Building

159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Halo Hồ Văn Huê

19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$9 - $12 Quan tâm

GP Building

104-106 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Nhà Việt Plaza

402 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Vạn Lợi

24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Phú Nhuận
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà 402 HVB

402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận
$8 - $10 Quan tâm

Centre Point Tower

106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$30 - $34 Quan tâm

The Address 2 Building

89 Phan Đình Phùng, P.17, Quận Phú Nhuận
$24 - $30 Quan tâm

3 Bees Tower

281 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$24 - $28 Quan tâm

The Prince Residence

17-19 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$23 - $27 Quan tâm

SU17 Building

Số 5 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$23 - $27 Quan tâm

Lý An Building

207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$22 - $26 Quan tâm

Kingston Residence

146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$23 - $26 Quan tâm

Betrimex Building

62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$21 - $25 Quan tâm

Tòa nhà 96 Phan Đăng Lưu

96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận
$22 - $24 Quan tâm

Chubb Tower 1

260 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
$21 - $25 Quan tâm

CA Ignite

464-466-468 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$19 - $23 Quan tâm

L’Mak Hồng Hà

127 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$19 - $22 Quan tâm

Merin Suites

151/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$18 - $22 Quan tâm

Cao Ốc Báo Tuổi Trẻ

60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$19 - $23 Quan tâm

Sabay Nguyễn Văn Trỗi

140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Tân Bình
$18 - $22 Quan tâm

VECIC Building

137 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$18 - $22 Quan tâm

VCG Building

207 Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
$19 - $22 Quan tâm

Vimadeco Building

163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$17 - $20 Quan tâm

Intan Building

97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$20 - $24 Quan tâm

Cao Su Vietnam Building

229 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

L’Mak Office Hoàng Văn Thụ

75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Nam Sông Tiền Tower

180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Sapphire Building

183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Satra Eximland Plaza

163 Phan Đăng Lưu, Phường 4, Quận Phú Nhuận
$16 - $20 Quan tâm

Win Home Hoàng Văn Thụ

209 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$16 - $19 Quan tâm

SoHude Tower

331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Maseco Building

78A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Arirang Building

131 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Tòa nhà VP Bank

296 Phan Xich Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

54 Nguyễn Văn Trỗi

54 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

Hà Phan Phan Xích Long

456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

PLS Lê Quý Đôn

16 Lê Quý Đôn, Phường 14, Quận Phú Nhuận
$15 - $18 Quan tâm

Tòa nhà Nam Giao

261 - 263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

Phú Nhuận Plaza

82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

HK Building

11 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận
$14 - $16 Quan tâm

M.G Nguyễn Văn Trỗi

21K Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà Long Hải

108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

The Prime Building

37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Halo Hoàng Diệu

10 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Lutaco Tower

173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Newton Residence

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$14 - $18 Quan tâm

Gems Office Building

307A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Tòa nhà 181 PĐL

181 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận
$14 - $17 Quan tâm

Golden Bee Building

607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Sonata Building

55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$14 - $17 Quan tâm

H&H Building

102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$13 - $17 Quan tâm

Kent Building

148-150 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

Việt Á Châu Building

80A Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$13 - $16 Quan tâm

GIC 207B Hoàng Văn Thụ

207B Hoàng Văn Thụ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
$13 - $16 Quan tâm

Tòa nhà Phát Triển

654 Trường Sa, Phường 17, Quận Phú Nhuận
$13 - $16 Quan tâm

GIC 47-49 Hoàng Văn Thụ

47-49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

PLS Nguyễn Đình Chính

240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

Golden Season Building

14A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận
$12 - $16 Quan tâm

Sogetraco Building

30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
$12 - $15 Quan tâm

Lucky House Building

262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
$11 - $15 Quan tâm

M – Star Building

95 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$11 - $15 Quan tâm

PN Techcons

48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$12 - $15 Quan tâm

LogiGear Tower

462 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$12 - $15 Quan tâm

Melody Building

Số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$11 - $14 Quan tâm

Tòa nhà Đức Nhân

117-119 Phan Xích Long, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

SG Food Building

Số 1 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Elilink Building

415A Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

RedBase Building

302A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 7, Phú Nhuận
$11 - $15 Quan tâm

WE Building 158

158/14 - 16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Gia Thy Building

158 - 158A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$11 - $14 Quan tâm

Siriland Building

Số 6 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Eva Service

38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
$10 - $14 Quan tâm

Win Home Đào Duy Anh

25 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Golden Link Building

132A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Win Home Hoa Cau

Số 9 Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$10 - $13 Quan tâm

Alaha Building

155 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Save Money Tower

92 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$9 - $13 Quan tâm

Win Home Nguyễn Văn Đậu

03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$9 - $12 Quan tâm

Văn Oanh Buiding

54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
$9 - $12 Quan tâm

Ong & Ong Building

159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Halo Hồ Văn Huê

19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
$9 - $12 Quan tâm

GP Building

104-106 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Nhà Việt Plaza

402 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận
$9 - $11 Quan tâm

Tòa nhà Vạn Lợi

24 Đặng Thai Mai, Phường 7, Phú Nhuận
$8 - $10 Quan tâm

Tòa nhà 402 HVB

402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận
$8 - $10 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Phú Nhuận

Maison Office là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh tại tất cả các tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm am hiểu từng tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hồ Chí Minh, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Thay vì mất nhiều thời gian tự tìm kiếm văn phòng cho thuê phù hợp tại quận Phú Nhuận, hãy tìm hiểu thông tin các tòa nhà văn phòng HCM và liên hệ Maison Office để được tư vấn & hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

Tính theo đường chim bay, quận Phú Nhuận chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 4km. Khu vực này có tốc độ phát triển đô thị văn minh và hiện đại.

Khi lựa chọn thuê văn phòng tại quận bạn sẽ có ưu thế lớn về giao thông sang nhiều quận khác như quận 3, quận Bình Thạnh. Đặc biệt, quận Phú Nhuận chỉ cách quận 1 khoảng 5 phút di chuyển.

Tại quận Phú Nhuận mật độ phát triển doanh nghiệp và xây dựng tòa nhà mới mỗi năm rất lớn để đáp ứng được toàn bộ nhu cầu thuê văn phòng của các doanh nghiệp.

Quận Phú Nhuận là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và thu hút đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn trong nước. Tuy nhiên, quận vẫn giữ được sự thông thoáng, không quá đông đúc, chật chội như các quận 1 hay quận 3 trung tâm của thành phố.

Đặc điểm địa lý và các ưu thế của Quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận là một trong những quận trung tâm sầm uất tại TP. Hồ Chí Minh về hướng Tây Bắc. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính quan trọng và đóng vai trò cửa ngõ phía Bắc của thành phố.

Dân cư ở quận cũng tập trung rất đông đúc và thu hút một lượng lớn dân nhập cư về đây sinh sống, lập nghiệp.

Hiện nay, đơn vị hành chính của quận Phú Nhuận được chia thành 15 phường gồm: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12, phường 13, phường 14, phường 15, phường 17. Trong đó, trung tâm kinh tế của cả quận là phường 11.

Phú Nhuận – Vị trí đầu tư tiềm năng của cửa ngõ phía Bắc thành phố

Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng ngành dịch vụ – thương mại chiếm tỷ lệ gần 71%, còn lại là giá trị sản xuất xây dựng và công nghiệp.

Vì vậy, các doanh nghiệp tại đây luôn kinh doanh và bán buôn ổn định, môi trường cạnh tranh lành mạnh và chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn.

Giáp ranh các quận trọng điểm kinh tế

Vị trí của quận nằm tại cửa ngõ ra vào phía Bắc của TPHCM nên hàng ngày đón lưu lượng xe từ Tân Bình, Gò Vấp, quận 12. Qua đó tạo điều kiện giao lưu với các nền kinh tế mở khác:

– Phía Đông: giáp với quận Bình Thạnh

– Phía Tây: giáp với quận Tân Bình

– Phía Nam: giáp với quận 1 và 3

– Phía Bắc: giáp ranh với quận Gò Vấp

– Cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 7 phút di chuyển

Hạ tầng giao thông phát triển

– Tuyến tàu điện ngầm Metro số 4: Thuận An – Công viên Gia Định – Phú – Nhuận – Cầu Kiệu – Bến Thành – Nhà Bè.

– Trục huyết mạch Nguyễn Văn Trỗi:

Được quy hoạch thành trung tâm kinh tế của quận: Với 90% các ngân hàng, khu văn phòng, cơ quan hành chính tập trung dọc tuyến đường này.

Con đường chiến lược kết nối trực tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố nên được mở rộng và trang bị màn hình led hiện đại.

– Dự án cải tạo Cầu Công Lý: Thiết kế theo kiểu cầu vòm ống thép với mục tiêu trở thành kiểu cầu mới nhất Việt Nam. Có thêm đường hầm chui dọc hai bờ kênh tạo thêm điểm nhấn đô thị.

– Dự án cải tạo đường Hoàng Sa – Trường Sa với tổng kinh phí 554 tỷ đồng: Giải quyết vấn đề kẹt xe, tác động trực tiếp đến sức hút của khu Phan Xích Long.

Sở hữu 2 “lá phổi xanh” trong lành bậc nhất TPHCM

Thừa hưởng trọn luồng không khí trong lành từ 2 công viên Gia Định rộng 5.4 ha và công viên Hoàng Văn Thụ. Nhờ đó, cư dân sẽ được hưởng hàm lượng khí oxy cao bậc nhất TP mỗi ngày.

Tất cả đã tạo nên một không gian sống an toàn, một nơi lý tưởng để phát triển về mọi mặt.

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận

Đa số các văn phòng cho thuê ở quận Phú Nhuận đều thuộc phân khúc tòa nhà hạng C với tỷ lệ chiếm đến 60% các cao ốc đang hoạt động.

Những tòa nhà này đều tập trung tại các khu vực có nhiều ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động giúp cho vấn đề kết nối với khách hàng và mở rộng quy mô dễ dàng hơn.

Tại khu vực này tập trung rất nhiều tổ chức, công ty lớn đa lĩnh vực với nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao gồm nhiều chuyên gia nước ngoài, nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Các tuyến đường tập trung nhiều văn phòng cho thuê nhất là Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ.

Mức giá cho thuê văn phòng tại quận Phú Nhuận được đánh giá đang trong đà tăng. Đa phần các tòa nhà đều thuộc vị trí đắc địa, thuận lợi để phát triển quy mô doanh nghiệp cùng cơ sở vật chất hiện đại.

2. Giá thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận

Mức giá thuê tại quận Phú Nhuận được đánh giá ổn định và ngày một được săn đón bởi nhiều doanh nghiệp trong/ngoài nước

Mức giá các tòa nhà cho thuê tại quận Phú Nhuận được chia thành 4 phân khúc chính.

Giá thuê văn phòng tại Quận Phú Nhuận dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Phú Nhuận: $21 – $30/m2/tháng (các tòa nhà tiêu biểu như: Centre Point, The Prince Residence,…)

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Phú Nhuận: $16 – $20/m2/tháng (các tòa nhà tiêu biểu như: Golden Link, Vissai Saigon, Officetel Orchard, Nam Giao Building, Intan Building,…)

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Phú Nhuận: $10 – $15/m2/tháng (các tòa nhà tiêu biểu như: Winhome, Sonata Building,…)

giá thuê văn phòng quận Phú Nhuận

Ngoài ra, còn một số các tòa văn phòng tư nhân có mức giá thuê rẻ khác tại quận Phú Nhuận từ $10/m2 trở xuống.

Lưu ý: Mức giá thuê phụ thuộc mức độ hoàn thiện, vị trí của tòa nhà và nhu cầu của từng thời điểm.

Văn phòng cho thuê tại Quận Phú Nhuận đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty, doanh nghiệp tại TP.HCM. Maison Office là đại lý cho thuê tại hơn 800+ tòa nhà hạng ABC, liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn và báo giá chi tiết.