Keangnam Landmark Ha Noi

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$30 - $38/ m2 Quan tâm

Leadvisors Tower

643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
$19 - $25/ m2 Quan tâm

The Manor

Đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

Dolphin Plaza

28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

IDMC Mỹ Đình Building

15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinaconex 9

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Handico Tower

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

CEO Tower

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Viglacera Tower

Số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

The Sun Mễ Trì

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Vinhomes West Point

Vinhomes West Point, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $20 Quan tâm

Detech Tower

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Sudico Tower

KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Simco Building

28 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Toyota Mỹ Đình

15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lilama 10

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Sun Square

21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Sông Đà

Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

The Garden Hill

99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Ngoại Giao Đoàn

Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $15/ m2 Quan tâm

FLC Landmark Tower

5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Trung Tín

108 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Viwaseen Tower

46 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Golden Field

24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Golden Palace Mễ Trì

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

C’Land Lê Đức Thọ

81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Bắc Hà – HH2

15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

MD Complex

68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Mỹ Đình Plaza 2

2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tây Hà Tower

19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

The Light

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C14 Bộ Công An

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C37 Bộ Công An

17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Ecolife Capitol

58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Mỹ Đình Plaza 1

138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinfast Phạm Hùng

8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà Âu Việt

Số 1 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Toà nhà Interserco (ICD)

17 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Sunshine Center

16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Quan tâm

T-Sol Building

Số 36-37-38 Khu TT1 Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quan tâm

Keangnam Landmark Ha Noi

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$30 - $38/ m2 Quan tâm

Leadvisors Tower

643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
$19 - $25/ m2 Quan tâm

The Manor

Đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

Dolphin Plaza

28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

IDMC Mỹ Đình Building

15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinaconex 9

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Handico Tower

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

CEO Tower

Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Viglacera Tower

Số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

The Sun Mễ Trì

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$16 - $19/ m2 Quan tâm

Vinhomes West Point

Vinhomes West Point, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $20 Quan tâm

Detech Tower

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Sudico Tower

KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Simco Building

28 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Toyota Mỹ Đình

15 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lilama 10

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Sun Square

21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Sông Đà

Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

The Garden Hill

99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Ngoại Giao Đoàn

Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $15/ m2 Quan tâm

FLC Landmark Tower

5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Trung Tín

108 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Viwaseen Tower

46 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Golden Field

24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Golden Palace Mễ Trì

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

C’Land Lê Đức Thọ

81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Bắc Hà – HH2

15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

MD Complex

68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Mỹ Đình Plaza 2

2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tây Hà Tower

19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

The Light

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C14 Bộ Công An

Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà C37 Bộ Công An

17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Ecolife Capitol

58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Mỹ Đình Plaza 1

138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinfast Phạm Hùng

8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa Nhà Âu Việt

Số 1 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Toà nhà Interserco (ICD)

17 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  3 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Nam Từ Liêm

văn phòng cho thuê quận Nam Bắc Từ Liêm Maison Office

Maison Office là công ty dịch vụ cho thuê văn phòng quận Nam Từ Liêm tại tất cả các tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm am hiểu từng tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Thay vì mất nhiều thời gian tự tìm kiếm văn phòng cho thuê phù hợp tại quận Nam Từ Liêm, hãy tìm hiểu thôn tin các tòa nhà văn phòng và liên hệ Maison Office để được tư vấn & hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Từ Liêm

Đặc điểm địa lý quận Nam Từ Liêm

Quận Nam Từ Liêm được tách ra từ huyện Từ Liêm vào năm 2013.

Quận Nam Từ Liêm có diện tích tự nhiên là 3.227,36 ha, Phía đông giáp quận Thanh Xuân và Cầu Giấy; Phía tây giáp huyện Hoài Đức; Phía nam giáp quận Hà Đông; Phía bắc giáo quận Bắc Từ Liêm.

diện tích quận Nam Bắc Từ Liêm

Theo quy hoạch chung của Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, Nam Từ Liêm được quy hoạch là trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại của Thủ đô Hà Nội.

Quận Nam Từ Liêm có nhiều công trình kiến trúc hiện đại và quan trọng Trung tâm hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, tòa nhà cao nhất Việt Nam Keang Nam, trung tâm thể thao quốc gia Mỹ Đình .

Nam Từ Liêm cũng là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ trong các quận, huyện thuộc Thành phố, với nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai.

Quận Bắc Từ Liêm  có diện tích 4.335 ha, nằm dọc bờ nam của sông Hồng, giáp quận Tây Hồ về phía Đông, giáp quận Cầu Giấy phía Đông Nam, giáp huyện Đan Phượng, Hoài Đức về phía Tây, giáp quận Nam Từ Liêm về phía Nam và phía Bắc giáp huyện Đông Anh.

Vị trí tòa nhà văn phòng cho thuê quận Nam – Bắc Từ Liêm

Là các quận mới thành lập năm 2013 trên cơ sở quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, nên cơ sở hạ tầng đã và sẽ được đầu tư đồng bộ, quy mô lớn hơn so với các quận trung tâm cũ của Hà Nội.

Với vị trí bám theo trục đường vành đai 3 Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Nam có kết nối rất thuận lợi đến sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, các khu công nghiệp tại Hà Nội và các tính lân cận.

vị trí văn phòng cho thuê quận Nam Bắc Từ Liêm

Vị trí các tòa nhà văn phòng cho thuê quận Nam, Bắc Từ Liêm rất phù hợp với các doanh nghiệp có vùng hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Tây Hà Nội, cũng như các doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với các nhà máy, khu công nghiệp.

Trên địa bàn quận Nam, Bắc Từ Liêm cũng được quy hoạch rất nhiều các tòa nhà chung cư, với mật độ dân số trẻ, đây cũng là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực.

Sức hút của văn phòng quận Nam – Bắc Từ Liêm

1. Quận Nam Từ Liêm là trung tâm mới của thủ đô

Quận Nam Từ Liêm là trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội với các chức năng: Dịch vụ, thương mại, tài chính, văn hóa, du lịch, TDTT cấp quốc gia và khu phức hợp cao cấp.

Quận cũng chính là “đô thị đáng sống bậc nhất Hà Nội” có tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ hội đầu tư hấp dẫn và kinh tế phát triển bền vững.

Các cơ quan đầu não quốc gia đều tọa lạc tại đây: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bảo tàng Hà Nội, Đại lộ Thăng Long … đã góp phần kiến tạo đô thị hiện đại, văn minh cho quận.

2. Quận Bắc Từ Liêm phát triển kinh tế đô thị mạnh mẽ

Đưa 2 vùng trọng điểm phát triển du lịch Chèm – Vẽ & Thượng Cát – Tây Tựu trở thành điểm đến trong chuỗi các tour du lịch của TP Hà Nội.

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 34 – 35% cho thấy quận đã phát triển đúng hướng

Khởi công mới 300 dự án góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

3. Sở hữu tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam

Chỉ xếp sau tòa Landmark 81 tại TPHCM, tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam Keangnam Landmark 72 chính là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam và hình ảnh đại diện cho thủ đô Hà Nội.

Được xây bởi tập đoàn đa quốc gia Keangnam, Hàn Quốc, công trình đã quy tụ của gần 70 công ty danh tiếng, đặc biệt là Hàn, Nhật, Trung: LG, Samsung, Fujitsu, KPMG, Prudential, China Telecom… giúp mở cửa hội nhập quốc tế hiệu quả.

4. Quy tụ hàng loạt siêu dự án kinh tế tỷ USD

– Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia: Siêu dự án 2 tỷ USD gồm công trình văn phòng thương mại, khu hội chợ triển lãm, Thể Thao Quốc gia, Trung tâm Thể Dục và Trung tâm Hội nghị Quốc gia… góp phần tạo thành một quần thể kinh tế – văn hóa đồng bộ mang đẳng cấp quốc tế.

– Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại VN Vinhomes Smart City: Hệ sinh thái thông minh toàn diện trên 4 trục: An ninh – Vận hành – Cộng đồng – Sản phẩm căn hộ, đã thay đổi diện mạo kinh tế và hình ảnh của quận mạnh mẽ.

– Dự án cao cấp thành phố công nghệ xanh: Dự án do Blenheim làm chủ đầu tư với số vốn 400 triệu USD. Nổi bật chính quảng trường thành phố kết hợp với cảnh quan mặt nước đẳng cấp 5 sao.

5. Hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại

– Tuyến đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội thuận lợi di chuyển ngoại thành

– Trục Nam – Bắc có tuyến đường vành đai 3 giúp liên kết vùng nội thành nhanh chóng

– Trục Đông – Tây có Đại lộ Thăng Long: là tuyến đường cao tốc xuyên tâm Hà Nội với quốc lộ 21A cũ

– Trục đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng kết nối rất thuận lợi đến sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, các khu công nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

3. Giá thuê văn phòng tại Quận Nam Từ Liêm

Các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Nam Từ Liêm, đều được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm gần đây. Vì vậy các tòa nhà đều được thiết kế, hoàn thiện và trang bị các hệ thống thang máy, điều hòa hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách thuê.

Giá thuê văn phòng tại Nam Từ Liêm dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Nam Từ Liêm: $25 – $40/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Nam Từ Liêm: $14 – $24/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Nam Từ Liêm: $7 – $13/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Nam Bắc Từ Liêm

Giá thuê văn phòng quận Nam Từ Liêm cũng rẻ hơn 20% – 30% so với các tòa nhà cùng chất lượng tại các quận trung tâm, do nguồn cung dồi dào tại khu vực phía Tây (Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm).

Với nguồn cung dồi dào các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Nam Từ Liêm đáp ứng đa dạng các nhu cầu cần thuê văn phòng Hà Nội của khách hàng về diện tích và cả mức giá hấp dẫn.