Văn phòng cho thuê đường Nguyên Hồng, Hà Nội

Tòa nhà Infisco

Số 9 Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm