Cẩm nang kinh nghiệm thuê văn phòng từ thực tiễn công việc

Xác Định Giá Trị Của Tòa Nhà Văn Phòng Như Thế Nào?

Bất động sản cùng với trái phiếu và cổ phiếu là một trong những tài sản đầu tư quan trọng tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Đặc biệt tại quốc gia có lịch sử tỷ lệ…
Xem thêm

Diện tích GROSS và diện tích NET là gì?

Trong bài viết chia sẻ kinh nghiệm 10 điều cần biết để đàm phán giá và chi phí thuê văn phòng Maison Office đã nhắc đến những chú ý về diện tích văn phòng thực thuê tính theo cách đo…
Xem thêm