Capital Place

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$37 - $46/ m2 Quan tâm

Lotte Center Hanoi

54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$38 - $44/ m2 Quan tâm

DOJI Tower

Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội
$35 - $43/ m2 Quan tâm

Daeha Business Center

360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$30 - $38/ m2 Quan tâm

Tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ

số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
$28 - $35/ m2 Quan tâm

Pan Pacific Hanoi

Số 01 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
$30 - $35/ m2 Quan tâm

Handiresco Tower

521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$24 - $29/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Imperial

71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
$23 - $28/ m2 Quan tâm

Grandeur Palace

138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
$23 - $27/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lancaster

20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $27/ m2 Quan tâm

VIT Tower

519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Liễu Giai Tower

26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$23 - $26/ m2 Quan tâm

TVL Building

153 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

V Tower Kim Mã

649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Harec Building

Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

BRG Grand Plaza

16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$15 - $25 Quan tâm

Ngọc Khánh Plaza

1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 14 Láng Hạ

Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Toserco Building

273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

DMC Tower

535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

VAD Building

154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
$15 - $20/ m2 Quan tâm

TID Centre

Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Lake View Building

D10 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Lakeside Green Building

33 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Capital Building

58C Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Newtatco Building

21 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HACID

Số 69 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
$13- $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Artex

172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 381 Đội Cấn

381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VK 168 Ngọc Khánh

168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
$13 - $16/m2 Quan tâm

Tòa nhà HCMCC

249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

DC Building

144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Vạn Phúc Building

Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Dệt Kim

285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Infisco

Số 9 Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinapaco

142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Ladeco Building

266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HEID

Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà AMTA

141 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà RU BLUE

221 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hanoi Group

Số 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Khu biệt thự Thành Công

Số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Nikko

Số 27 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Cập nhật Quan tâm

Capital Place

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$37 - $46/ m2 Quan tâm

Lotte Center Hanoi

54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$38 - $44/ m2 Quan tâm

DOJI Tower

Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội
$35 - $43/ m2 Quan tâm

Daeha Business Center

360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$30 - $38/ m2 Quan tâm

Tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ

số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội
$28 - $35/ m2 Quan tâm

Pan Pacific Hanoi

Số 01 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
$30 - $35/ m2 Quan tâm

Handiresco Tower

521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$24 - $29/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Imperial

71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
$23 - $28/ m2 Quan tâm

Grandeur Palace

138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
$23 - $27/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lancaster

20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $27/ m2 Quan tâm

VIT Tower

519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

Liễu Giai Tower

26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$23 - $26/ m2 Quan tâm

TVL Building

153 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $26/ m2 Quan tâm

V Tower Kim Mã

649 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Harec Building

Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

BRG Grand Plaza

16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$15 - $25 Quan tâm

Ngọc Khánh Plaza

1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội
$18 - $21/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 14 Láng Hạ

Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

Toserco Building

273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$17 - $21/ m2 Quan tâm

DMC Tower

535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

VAD Building

154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
$15 - $20/ m2 Quan tâm

TID Centre

Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Lake View Building

D10 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Lakeside Green Building

33 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
$16 - $20/ m2 Quan tâm

Capital Building

58C Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Newtatco Building

21 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HACID

Số 69 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
$13- $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Artex

172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 381 Đội Cấn

381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VK 168 Ngọc Khánh

168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
$13 - $16/m2 Quan tâm

Tòa nhà HCMCC

249A Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

DC Building

144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Vạn Phúc Building

Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Dệt Kim

285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Infisco

Số 9 Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinapaco

142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Ladeco Building

266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HEID

Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà AMTA

141 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà RU BLUE

221 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hanoi Group

Số 442 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Khu biệt thự Thành Công

Số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Thị Hiền Maison Office

  Nguyễn Thị Hiền

  6 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Ba Đình

văn phòng cho thuê quận Ba Đình Maison Office

Maison Office là đại lý cho thuê văn phòng quận Ba Đình tại tất cả các tòa văn phòng hạng ABC tại Hà Nội.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa nhà cho thuê văn phòng tại quận Ba Đình, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá thuê và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tim hiểu thông tin văn phòng cho thuê tại quận Ba Đình và liên hệ để nhận tư vấn, hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Ba Đình

Quận Ba Đình được mệnh danh là Đầu rồng, là nơi khởi nguồn của “Long Mạch” nên có vị trí tiếp giáp đắc địa

Là quận trung tâm của Hà Nội, quận Ba Đình phía đông giáp quận Long Biên với ranh giới tự nhiên là sông Hồng , phía đông nam giáp quận Hoàn Kiếm, phía tây giáp quận Cầu Giấy, phía nam giáp quận Đống Đa và phía bắc giáp quận Tây Hồ.

Với vị trí là điểm giữa của trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ cũ (quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và mới phía Tây Hà Nội (quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm) nên việc đặt trụ sở tại các tòa nhà văn phòng khu vực quận Ba Đình sẽ mang lại nhiều thuận tiện trong giao thông và giao dịch cho các doanh nghiệp thuê văn phòng khu vực Ba Đình.

môi giới nói về quận Ba Đình

Vị trí địa lý quận Ba Đình

Quận Ba Đình có 95 tuyến phố chính và 14 phường trực thuộc: Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Hà, Ngọc Khánh, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Quán Thánh, Thành Công, Trúc Bạch, Vĩnh Phúc.

Quận Ba Đình là nơi tập trung của nhiều Đại sứ quán tại Việt Nam, các trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi và giải trí.

Trung tâm hành chính – chính trị đầu não Việt Nam

Quận Ba Đình là 1 trong 4 quận trung tâm thủ đô, là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Đây cũng là trung tâm ngoại giao với đại sứ quán các quốc gia đứng đầu thế giới:  Trung Quốc, Đức, Nhật, Úc, Ba Lan…

Ba Đình là vùng đất lịch sử “địa linh, nhân kiệt” hơn 10 thế kỷ:

– Hoàng Thành Thăng Long nghìn năm văn hiến

– Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

– Văn Miếu Quốc Tử Giám

2. Sức hút của văn phòng cho thuê Quận Ba Đình

1. Kinh tế phát triển đúng xu hướng

– Đến năm 2025, giá trị sản xuất dịch vụ chiếm 80% và du lịch chiếm 6%

– Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%

– Là một trong những quận không có hộ nghèo

– Thu ngân sách luôn đạt mức chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng GDP cho thủ đô

2. Mạng lưới giao thông được hoàn thiện bậc nhất Hà Nội

Tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội 36.000 tỷ dự kiến hoàn thành sẽ chứng tỏ sức bật “khủng” của thị trường kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng trong tương lai gần.

Hàng loạt huyết mạch lớn được mở rộng trong vùng nội đô: Đường vành đai I, II, Vạn Phúc, Núi Trúc, Kim Mã, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đại La…

Cơ sở hạ tầng được đầu tư phù hợp với tốc độ đô thị hóa cũng như đúng với xu hướng xây dựng đô thị thông minh.

3. Kiến trúc Tây Âu và không gian xanh trong lành

Ba Đình mang đậm phong cách kiến trúc Tây Âu với các công trình xưa do Pháp để lại. Vì vậy các tòa nhà cũng ảnh hưởng lối kiến trúc cổ kính và bề thế

4. Sở hữu cảnh quan trong lành, hạn chế ô nhiễm:

– Các công viên lớn: Lenin, Thủ Lệ, Bách Thảo Hà Nội…

– Hồ điều hòa không khí: Hồ Tây, Ngọc Khánh, Thành Công…

5. Nguồn cung và phân bổ văn phòng cho thuê quận Ba Đình

Tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Ba Đình tập trung tại các tuyến phố chính: Giảng Võ – Láng Hạ, Kim Mã, Đội Cấn và Liễu Giai.

Có 3 tòa nhà văn phòng cho thuê hạng A tại quận Ba Đình gồm Tòa nhà Lotte Center, Daeha Business Center, và Doji Tower mới được đưa vào khai thác trong năm 2019.

Cũng như mặt bằng phân bổ văn phòng chung tại Hà Nội. Văn phòng hạng B tại Ba Đình chiếm tỉ lệ lớn và có nhiều lựa chọn nổi bật: VIT Tower, Toserco Building, Handiresco Tower hay V-Tower …

Nguồn cầu văn phòng cho thuê quận Ba Đình có xu hướng “bùng nổ” mạnh trong giai đoạn 2022 trở đi vì:

– Sự chuyển dịch và nguồn cung khan hiếm ở quận trung tâm

– Số lượng doanh nghiệp đông nhất nhì thủ đô với gần 21.300

3. Tổng quan Giá thuê văn phòng tại Quận Ba Đình

Nhờ những lợi thế về mặt vị trí việc đặt trụ sở, cơ quan tại các tòa nhà văn phòng khu vực quận Ba Đình sẽ mang lại nhiều thuận tiện trong giao thông và giao dịch cho các doanh nghiệp thuê văn phòng khu vực Ba Đình. Do đó so với các quận vùng ven như: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân … văn phòng cho thuê quận Ba Đình có giá cao hơn khoảng 10%

Giá thuê văn phòng tại Ba Đình dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Ba Đình: $30 – $50/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Ba Đình: $20 – $30/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng B- tại quận Ba Đình: $15 – $20/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Ba Đình: $10 – $15/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Ba Đình

Nếu bạn muốn tìm kiếm địa chỉ văn phòng cho thuê giá rẻ tại khu vực quận Ba Đình thì các tòa nhà nằm trên phố Đội Cấn và các tuyến phố nhỏ, như Nguyên Hồng, Thành Công v.v. là các tòa nhà có quy mô nhỏ, dưới 10 tầng, diện tích sàn 100 – 200 m2, có giá thuê 10 – 15 usd/m2/tháng sẽ đáp ứng được yêu cầu về giá.

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

Liên hệ Maison Office để nhận được tư vấn và hỗ trợ miễn phí tìm kiếm văn phòng cho thuê tại khu vực Quận Ba Đình.