Văn phòng cho thuê tại Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm

Tòa nhà Coalimex

33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$24 - $30/ m2 Quan tâm

Cho thuê văn phòng tại Tràng Thi, Hoàn Kiếm

Và tất cả các tòa nhà văn phòng tại Hà Nội

Quy trình thuê văn phòng Maison Office