The Artemis

03 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Diamond Flower Tower

48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

TNR Gold Season

47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $19/m2 Quan tâm

The Legend Tower

109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
$17 - $20 /m2 Quan tâm

Stellar Garden

35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.
$15 - $19/ m2 Quan tâm

319 Tower

63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Royal City

72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

311-313 Trường Chinh

311 - 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Golden Palm

21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Sao Mai Building

19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Thăng Long Tower

98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

ADG Tower

17 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Gold Tower

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Hapulico Center Building

1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

Tổ hợp 90 Nguyễn Tuân

90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Comatce Tower

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 315 Trường Chinh

Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Licogi 13

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Imperia Garden

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

Golden Palace

54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Hoàng Ngân Plaza

125 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Thanh Xuân Complex

Số 06 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

ZEN Tower

12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Rivera Park

69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Times Tower

35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Golden Land

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

The Legacy

106 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lạc Hồng

Ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Hei Tower

Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Việt Đức Complex

39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Nam Anh

68/116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

VG Building

235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà ACCI

210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

PVV-Vinapharm

62B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Constrexim 8

Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

58 Ngụy Như Kon Tum

58 Ngụy Như Kon Tom, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 212 Nguyễn Trãi

212 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

VNT Tower

19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Minh Thu

92 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 91 Nguyễn Xiển

91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
$8 - $10/ m2 Quan tâm

Mỹ Sơn Tower

62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Star City Lê Văn Lương

81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Quan tâm

Golden West

Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Quan tâm

Bohemia Residence

Số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Quan tâm

HUD Tower

37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Quan tâm

The Artemis

03 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
$18 - $22/ m2 Quan tâm

Diamond Flower Tower

48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$17 - $20/ m2 Quan tâm

TNR Gold Season

47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $19/m2 Quan tâm

The Legend Tower

109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
$17 - $20 /m2 Quan tâm

Stellar Garden

35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.
$15 - $19/ m2 Quan tâm

319 Tower

63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Royal City

72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

311-313 Trường Chinh

311 - 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Golden Palm

21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Sao Mai Building

19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Thăng Long Tower

98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

ADG Tower

17 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Gold Tower

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Hapulico Center Building

1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

Tổ hợp 90 Nguyễn Tuân

90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $18/ m2 Quan tâm

Comatce Tower

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 315 Trường Chinh

Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Licogi 13

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Imperia Garden

203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
$14 - $16/ m2 Quan tâm

Golden Palace

54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $14/ m2 Quan tâm

Hoàng Ngân Plaza

125 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

Thanh Xuân Complex

Số 06 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
$13 - $15/ m2 Quan tâm

ZEN Tower

12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Rivera Park

69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Times Tower

35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Golden Land

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

The Legacy

106 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Lạc Hồng

Ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Hei Tower

Số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Việt Đức Complex

39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Nam Anh

68/116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

VG Building

235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà ACCI

210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

PVV-Vinapharm

62B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Constrexim 8

Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

58 Ngụy Như Kon Tum

58 Ngụy Như Kon Tom, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 212 Nguyễn Trãi

212 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

VNT Tower

19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Minh Thu

92 Hoàng Ngân, Thanh Xuân, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 91 Nguyễn Xiển

91 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
$8 - $10/ m2 Quan tâm

Mỹ Sơn Tower

62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
$8 - $11/ m2 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  3 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Thanh Xuân

văn phòng cho thuê quận Thanh Xuân

Maison Office là công ty dịch vụ cho thuê văn phòng quận Thanh Xuân tại tất cả các tòa nhà văn phòng cho thuê chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm am hiểu từng tòa nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Thay vì mất nhiều thời gian tự tìm kiếm văn phòng cho thuê phù hợp tại quận Thanh Xuân, hãy tìm hiểu thôn tin các tòa nhà văn phòng và liên hệ Maison Office để được tư vấn & hỗ trợ thuê văn phòng nhanh chóng, miễn phí!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Thanh Xuân

Đặc điểm địa lý quận Thanh Xuân

Quận Thanh Xuân là quân mới được hình thành từ năm 1996, cơ sở hạ tầng tại một số khu vực chưa phát triển đồng bộ như các quận trung tâm cũ, hoặc khu vực mới được đầu tư phát triển tại quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Nằm ở phía Tây Hà Nội, phía Đông giáp quận Hoàng Mai, phía Tây giáp quận Cầu Giấy, phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm và phía Bắc giáp quận Đống Đa. Quận Thanh Xuân gồm 11 phường: Hạ Đình, Kim Giang, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung và Thượng Đình.

Nguồn cung và phân bổ tòa nhà văn phòng quận Thanh Xuân

Do yếu tố vị trí và hạ tầng nên khu vực chưa có các tòa nhà văn phòng hạng A được đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Tại khu vực tuyến đường Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum với hạ tầng giao thông tương đối phát triển, hiện tại có các tòa nhà văn phòng cho thuê hạng B như Tòa nhà 319, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Tòa nhà HUD Tower, Hapulico Tower.

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi hiện tại Vingroup đang cung cấp 20.000 m2 văn phòng cho thuê tại khối đế các tòa nhà chung cư thuộc khu đô thị Royal City, ngoài ra trên tuyến đường này khách hàng cũng có thể tìm kiếm các diện tích văn phòng hạng C tại tòa nhà VG, Golden Land.

nguồn cung văn phòng cho thuê quận Thanh Xuân

Khu vực đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Hoàng Văn Thái là nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng nhỏ. Các tòa nhà này thường có quy mô 150 – 300 m2 xây dựng, cao 6 – 10 tầng, rất phù hợp cho các công ty quy mô vừa và nhỏ, hoặc những doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ chi phí thuê nhà.

Với nguồn cung tương đối dồi dào các tòa nhà văn phòng hạng C và C- tại quận Thanh Xuân, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn về diện tích văn phòng.

2. Những yếu tố khiến văn phòng quận Thanh Xuân có sức hút lớn

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định

Quận xác định 2 khâu đột phá để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế: đầu tư quản lý xã hội và hạ tầng giao thông theo quy hoạch

Giá trị sản xuất luôn đạt mức tăng trưởng dương mỗi năm

2. Hạ tầng giao thông được đầu tư khoa học

Quận Thanh Xuân là nơi giao thoa của các trục đường giao thông chính ở vùng nội thành Hà Nội, tạo điều kiện giao thương thuận lợi hàng đầu khu vực.

Vì vậy đã được đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng để đầu tư gần 600 hạ tầng kỹ thuật đô thị trọng điểm:

– Đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng)

– Tuyến đường cao tốc trên cao Yên Nghĩa – Cát Linh cắt qua địa bàn tạo nên mạng lưới giao thương sầm uất

– Phân khu H2-2 bao gồm hệ thống đường sắt đô thị và khu vực dọc hai bên tuyến đường vành đai 3

– Khu đô thị hai bên bờ sông Lừ và sông Sét

– Các huyết mạch lớn Lê Văn Lương, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Xiển

– Dự án hồ Khương Trung I, Hạ Ðình, hồ sinh thái Đầm Chuối

3. “Viên ngọc xanh giữa lòng phố thị” với các khu đô thị đẳng cấp

Là quận lớn nằm ở phía Tây Nam thủ đô, các dự án “xanh” chuẩn 5 sao tại đây không chỉ mang lại khách hàng trẻ tri thức hay giá trị kinh tế cho các nhà đầu tư, mà còn nâng tầm giá trị cho quận Thanh Xuân:

– Hapulico Complex: Tổ hợp các công trình thương mại và văn phòng giao hòa với thiên nhiên hoàn hảo

– Imperia Garden Hà Nội – Căn hộ “vườn trong phố”: Tổ hợp căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê khép kín với đẳng cấp 5 sao

4. Tiện ích “xanh” phủ khắp quận Thanh Xuân

Một lợi thế của khu Tây là thừa hưởng hệ sinh thái xanh, có tác dụng điều hòa không khí và củng cố sức khỏe cho nhân viên làm việc:

– Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính rộng hơn 12ha

– 4 quảng trường lớn ven hồ trung tâm với khu vui chơi liên hoàn

3. Giá thuê văn phòng tại Quận Thanh Xuân

So với các tòa nhà văn phòng tại trung tâm (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng), Văn phòng cho thuê tại Thanh Xuân rẻ hơn khoảng 20% và so với các tòa nhà khu vực Cầu Giấy. Văn phòng tại đây vẫn có mức giá thấp hơn.

Giá thuê văn phòng tại Thanh Xuân dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Thanh Xuân: $14 – $22/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Thanh Xuân: $9 – $14/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Thanh Xuân

Lưu ý: Mức giá thuê phụ thuộc mức độ hoàn thiện, vị trí của tòa nhà và nhu cầu của từng thời điểm.

Quận Thanh Xuân sở hữu mức giá thuê văn phòng tương đối hấp dẫn và cạnh tranh so với các khu vực khác. Đây cũng chính là lý do khiến cho ngày càng nhiều các doanh nghiệp dành sự quan tâm tới các tòa nhà văn phòng tại Quận Thanh Xuân để đặt văn phòng của mình.