Văn phòng cho thuê tại Nguyễn Khuyến, Hà Nội

Tòa nhà 101 Nguyễn Khuyến

101 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm