Maison Office
Opera View Building 161 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
495m2 x 7 sàn
$45 - $47 / m2 Lưu
Metropolitan Tower 235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
1327m2 x 18 sàn
$41 - $42 / m2 Lưu
Saigon Finance Center 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
830m2 x 10 sàn
$31 - $32 / m2 Lưu
Tòa nhà Bảo Việt Bank 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
910m2 x 11 sàn
$30 - $31 / m2 Lưu
Tòa nhà 257 ĐBP 257 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
1162m2 x 15 sàn
$28 - $30 / m2 Lưu
ETOWN Central 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
1360 m2 x 26 sàn
$29 - $30 / m2 Lưu
CII Tower 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
770 m² x 27 sàn
$26 - $30 / m2 Lưu
Bến Thành Tower 172-174 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1
627m2 x 21 sàn
$27 - $28 / m2 Lưu
Saigon Coop Tower 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
421 m2
$26 - $27 / m2 Lưu
Queen Building 49 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
380m2 x 6 sàn
Liên hệ  Lưu
Pearl Plaza 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
1362m2 x 27 sàn
$22 - $28 / m2 Lưu
NTA Tower 173 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
200m2 x 10 sàn
$23 - $24 / m2 Lưu
AP Tower 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
497m2 x 21 sàn
$23 - $24 / m2 Lưu
Nice Building 467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
229m2 x 10 sàn
$21 - $24 / m2 Lưu
HMC Tower 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
475m2 x 13 sàn
$22 - $23 / m2 Lưu
Gro Center 132 - 134 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1
120m2
$21 - $22 / m2 Lưu
Pi Group Building 663-665 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh
290 m2 x 14 sàn
$20 - $23 / m2 Lưu
Satra Building 58 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
280m2 x 7 sàn
$21 - $22 / m2 Lưu
Ree Tower 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
893m2 x 20 sàn
$21 - $22 /m2 Lưu
Tòa nhà Pjico 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
316m2 x 8 sàn
$19 - $21 / m2 Lưu
Comeco Tower 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
245m2 x 10 sàn
Liên hệ Lưu
Cmard 2 Building 45 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1
353m2 x 8 sàn
$20 - $21 / m2 Lưu
Paxsky Đề Thám 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1
240m2 x 7 sàn
$20 - $21 / m2 Lưu
Robot Tower 308 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
355m2 x 15 sàn
$20 - $21 / m2 Lưu
Pilotco Building 45 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1
140m2 x 7 sàn
Liên hệ  Lưu
Platinum Building 145 Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Quận 1
300m2 x 7 sàn
$19 - $20 / m2 Lưu
Sea Prodex Building 02 - 04 - 06 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
150m2 x 4 sàn
Liên hệ Lưu
Infinity Building 19A Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức
120 m2
$20 - $21 / m2 Lưu
Dương Anh Building 181 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1
176m2 x 6 sàn
$19 - $20 / m2 Lưu
Packsimex Building 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
180m2 x 7 sàn
$19 - $20 / m2 Lưu
Tòa nhà M.O.R.E N1 N1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
146m2 x 7 sàn
$19 - $20 / m2 Lưu
Vietoffice Điện Biên Phủ 481 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
150 m2
Liên hệ Lưu
TNL Building 17A Đặng Trần Côn, Bến Thành, Quận 1
170 m2 x 5 sàn
$19 - $20 / m2 Lưu
Tòa nhà The Hub 195/10E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
458m2 x 7 sàn
$18 - $20 / m2 Lưu
Vital Building Số 16 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1
160m2
$17 - $18 / m2 Lưu
Tòa nhà 42 Đặng Dung 42 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
216m2 x 6 sàn
Liên hệ Lưu
Contact Me on Zalo