Phú Mỹ Hưng Tower

101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
$32 - $38 Quan tâm

Mapletree Business Centre

1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7
$30 - $34 Quan tâm

UOA Tower

Số 8 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$25 - $30 Quan tâm

The Graces Tower

71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$26 - $30 Quan tâm

The 678 Tower

67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$23 - $27 Quan tâm

Crescent Plaza

105 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7
$22 - $26 Quan tâm

Đại Minh Convention Tower

77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$21 - $25 Quan tâm

Nam Long Capital Tower

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
$20- $25 Quan tâm

Lawrence S. Ting Building

801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
$21 - $25 Quan tâm

Southern Cross Sky View

Số 8 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
$20 - $24 Quan tâm

Beautiful Saigon Tower

02 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
$20 - $24 Quan tâm

Vinamilk Tower

10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$20 - $25 Quan tâm

Saigon Paragon

Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7
$19 - $23 Quan tâm

IMV Building

87 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7
$19 - $22 Quan tâm

M Building

09 Đường Số 8, Phường Tân Phú, Quận 7
$18 - $22 Quan tâm

Manulife Plaza

75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$17 - $21 Quan tâm

IPC Tower

1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7
$17 - $21 Quan tâm

Golden King Building

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
$17 - $21 Quan tâm

Broadway Office Park

102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
$16 - $20 Quan tâm

VNPT Building

1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
$16 - $20 Quan tâm

Petroland Tower

12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$15 - $20 Quan tâm

CMC Creative Space

Đường số 19, KCX Tân Thuận, Quận 7
$16 - $21 Quan tâm

Crescent Residence 2

107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
$15 - $19 Quan tâm

Gosto Building

27-29 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7
$14 - $18 Quan tâm

Tân Việt Building

436-438-440 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7
$14 - $18 Quan tâm

PV Gas Tower

673 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
$15 - $19 Quan tâm

Win Home Nguyễn Thị Thập

422 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
$9 - $11 Quan tâm

Q Industries Building

Lô TMDV-9, Đường Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
$13 - $16 Quan tâm

Saigonbank Building

79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$12 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Phúc Tấn Nguyên

400 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
$11 - $15 Quan tâm

Phú Mã Dương Building

85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$12 - $15 Quan tâm

Thiên Sơn Plaza

800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
$10 - $14 Quan tâm

B.R Office Building

Lô THB1, Đường Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
$11 - $14 Quan tâm

VPMilk Building

21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7
$11 - $14 Quan tâm

ITD Building

01 đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7
$13 - $17 Quan tâm

Win Home Trần Xuân Soạn

793/49/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7
$10 - $14 Quan tâm

PTS Saigon Building

118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7
$9 - $12 Quan tâm

Asia Trade Building

507B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7
$10 - $13 Quan tâm

Green Country Building

Số 1 Đường 81, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7
$10 - $12 Quan tâm

Win Home Huỳnh Tấn Phát

197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
$9 - $11 Quan tâm

Huna Building

829 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
$9 - $11 Quan tâm

Mekong Corp Building

234 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7
$8 - $10 Quan tâm

Hemera Building

359A Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7
$7 - $9 Quan tâm

Cobi Tower I – II

Đường B, Tân Phú, Quân 7
Đang cập nhật Quan tâm

Thanh Thy Tower

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
Cập nhật Quan tâm

Phú Mỹ Hưng Tower

101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
$32 - $38 Quan tâm

Mapletree Business Centre

1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7
$30 - $34 Quan tâm

UOA Tower

Số 8 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$25 - $30 Quan tâm

The Graces Tower

71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$26 - $30 Quan tâm

The 678 Tower

67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$23 - $27 Quan tâm

Crescent Plaza

105 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7
$22 - $26 Quan tâm

Đại Minh Convention Tower

77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$21 - $25 Quan tâm

Nam Long Capital Tower

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
$20- $25 Quan tâm

Lawrence S. Ting Building

801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
$21 - $25 Quan tâm

Southern Cross Sky View

Số 8 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
$20 - $24 Quan tâm

Beautiful Saigon Tower

02 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
$20 - $24 Quan tâm

Vinamilk Tower

10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$20 - $25 Quan tâm

Saigon Paragon

Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7
$19 - $23 Quan tâm

IMV Building

87 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7
$19 - $22 Quan tâm

M Building

09 Đường Số 8, Phường Tân Phú, Quận 7
$18 - $22 Quan tâm

Manulife Plaza

75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$17 - $21 Quan tâm

IPC Tower

1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7
$17 - $21 Quan tâm

Golden King Building

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
$17 - $21 Quan tâm

Broadway Office Park

102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
$16 - $20 Quan tâm

VNPT Building

1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
$16 - $20 Quan tâm

Petroland Tower

12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
$15 - $20 Quan tâm

CMC Creative Space

Đường số 19, KCX Tân Thuận, Quận 7
$16 - $21 Quan tâm

Crescent Residence 2

107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
$15 - $19 Quan tâm

Gosto Building

27-29 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7
$14 - $18 Quan tâm

Tân Việt Building

436-438-440 Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7
$14 - $18 Quan tâm

PV Gas Tower

673 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
$15 - $19 Quan tâm

Win Home Nguyễn Thị Thập

422 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
$9 - $11 Quan tâm

Q Industries Building

Lô TMDV-9, Đường Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
$13 - $16 Quan tâm

Saigonbank Building

79-81-83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$12 - $15 Quan tâm

Tòa nhà Phúc Tấn Nguyên

400 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
$11 - $15 Quan tâm

Phú Mã Dương Building

85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
$12 - $15 Quan tâm

Thiên Sơn Plaza

800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7
$10 - $14 Quan tâm

B.R Office Building

Lô THB1, Đường Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
$11 - $14 Quan tâm

VPMilk Building

21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7
$11 - $14 Quan tâm

ITD Building

01 đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7
$13 - $17 Quan tâm

Win Home Trần Xuân Soạn

793/49/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7
$10 - $14 Quan tâm

PTS Saigon Building

118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7
$9 - $12 Quan tâm

Asia Trade Building

507B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7
$10 - $13 Quan tâm

Green Country Building

Số 1 Đường 81, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7
$10 - $12 Quan tâm

Win Home Huỳnh Tấn Phát

197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
$9 - $11 Quan tâm

Huna Building

829 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
$9 - $11 Quan tâm

Mekong Corp Building

234 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7
$8 - $10 Quan tâm

Hemera Building

359A Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7
$7 - $9 Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh Maison Office

  Bùi Hữu Ánh

  Chuyên viên tư vấn
 • Phạm Anh Đức Maison Office

  Phạm Anh Đức

  Chuyên viên tư vấn
 • Nguyễn Hải Nam Maison Office

  Nguyễn Hải Nam

  Chuyên viên tư vấn
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  Chuyên viên tư vấn

Văn phòng cho thuê tại Quận 7

văn phòng cho thuê quận 7 Maison Office

Maison Office cho thuê văn phòng quận 7, TP. HCM tại tất cả các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa nhà đang cho thuê văn phòng quận 7, Maison Office sẽ trợ giúp & tư vấn miễn phí để bạn nhanh chóng thuê được văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng với giá thuê và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin văn phòng cho thuê tại quận 7 và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê Quận 7

Với vị trí vô cùng thuận lợi để tạo cơ hội phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, vận tải. Quận 7 là nơi thu hút được rất nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Vì vậy, quận 7 là khu vực lý tưởng để các doanh nghiệp mới hoạt động và doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm văn phòng cho thuê.

Quận 7 là khu vực với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy tụ nhiều ngân hàng lớn,… tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp chuyển hướng đặt văn phòng cho thuê về nơi này.

Tuy nhiên, bởi nhu cầu quá cao đã làm thị trường văn phòng cho thuê của quận luôn quá tải và những khu vực trung tâm không thể đáp ứng hết nhu cầu. Do đó, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp hướng lựa chọn các tòa nhà ở xa trung tâm quận.

Lý do khiến văn phòng quận 7 luôn lọt top thu hút doanh nghiệp nhất

1. Cư dân văn minh và nhiều người nước ngoài nhất thành phố

Nơi đây là nơi sinh sống của đại đa số người có thu nhập cao, những doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng, diễn viên thuộc tầng lớp tri thức và thượng lưu hội tụ.

Khu vực này có hơn 50% là người nước ngoài đến sinh sống đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt nhất là cư dân: Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

2. Hội tụ khu đô thị kiểu mẫu chuẩn quốc tế đầu tiên của VN và cao cấp nhất khu Nam Sài Gòn

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: Đại diện cho sự đẳng cấp và xa hoa của cả quận 7. Tầm vóc của giới thượng lưu được minh chứng bằng sự tọa lạc của các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Manulife, Parkson, Porsche, BMW, Toyota, Mercedes…

Khu đô thị Him Lam, Saigon Peninsula, Jamona Golden Silk… đều là những cái tên góp phần nâng cao kinh tế, đem lại đủ mọi tiện ích cho doanh nghiệp.

3. Giao thông thuận lợi, quy hoạch đồng bộ

Đường thủy:

– Trong tương lai, sản phẩm du lịch đường thủy Bạch Đằng – Quận 7 thúc đẩy thuận lợi trong lưu thông và phát triển dịch vụ du lịch

Đường bộ:

– Năm 2024, cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng sẽ kết nối Quận 2 và 7 tại nút giao Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát và cầu Tân Thuận 2.

– Đại lộ Nguyễn Văn Linh giúp giao thông nội thành từ Nam thành phố đến các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ thuận lợi, tạo đòn bẩy thị trường BĐS.

Đường sắt nội đô:

– Tuyến tàu điện ngầm Metro số 4: Nhà Bè – Nam Sài Gòn – Nguyễn Văn Linh – Tân Phong – Bến Thành – Phú Nhuận – Thuận An

4. Kinh tế phát triển trên mọi lĩnh vực

Các nhà đầu tư nước ngoài đã biến quận 7 thành khu đô thị đa chức năng kiểu mẫu, phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, giáo dục… tạo bước nhảy vọt cho sự phát triển phía Nam và Đông Nam thành phố.

5. Trung tâm logistics với dịch vụ cảng biển phát triển

– Cảng container quốc tế VICT: Cảng chuyên dụng đầu tiên của VN

– Cảng Tân Thuận Đông: Có sản lượng vận chuyển 500.000 tấn/năm

– Cảng Bến Nghé: Cảng đa năng đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển quốc tế

6. Tiện ích được rót vốn bởi các tập đoàn đa quốc gia, giúp kiến tạo diện mạo đẳng cấp 

– TTTM SC Vivocity, Crescent Mall, trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC

– Bệnh viện FV, Tim Tâm Đức, hệ thống trường học quốc tế

Đặc điểm vị trí địa lý và giao thông quận 7

Quận 7 là một trong những quận nội thành TP. Hồ Chí Minh được kết hợp từ 5 xã phía Bắc và một thị trấn cũ của huyện Nhà Bè. Tổng diện tích của quận hiện nay là 3576ha thuộc khu vực phía Nam thành phố. Vị trí địa lý của quận 7 như sau:

– Phía Bắc tiếp giáp quận 4 và quận 2 thông qua kênh Tẻ, sông Sài Gòn.

– Phía Nam tiếp giáp huyện Nhà Bè thông qua rạch Đĩa, sông Phú Xuân.

– Phía Đông tiếp giáp Đồng Nai qua ranh giới là sông Sài Gòn và sông Nhà Bè.

– Phía Tây tiếp giáp quận 8 và huyện Bình Chính thông qua ranh giới rạch Ông Lớn.

Đơn vị hành chính của quận 7 được chia thành 10 phường: Phường Bình Thuận, Phường Phú Mỹ, Phường Phú Thuận, Phường Tân Hưng, Phường Tân Kiểng, Phường Tân Phong, Phường Tân Phú, Phường Tân Quy, Phường Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Tây. Theo đó, phường Tân Phú là khu vực trung tâm của quận.

Đặc điểm các sàn văn phòng cho thuê Quận 7

Phân khúc cho thuê văn phòng của quận 7 gồm các hạng A, B, C và giá rẻ. Trong đó, các doanh nghiệp thường dành sự quan tâm đặc biệt cho phân khúc thuê văn phòng giá rẻ với yêu cầu về diện tích, không gian đảm bảo cùng giá thuê hợp lý.

Các tòa nhà văn phòng tập trung chủ yếu ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Tân Trào, Nguyễn Khắc Viện, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Lương Bằng.

Quận 7 là khu vực tập trung rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài bởi ưu thế gần trung tâm kinh tế – tài chính quận 1 góp phần thúc đẩy phát triển quy mô và tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn.

2. Giá thuê văn phòng tại quận 7

Phân khúc cho thuê văn phòng tại quận 7 có mức giá mềm hơn so các khu vực lân cận như quận 1, quận 2,… Hiện nay ở khu vực này giá thuê đang chia thành 4 phân khúc.

giá thuê văn phòng quận 7

Giá thuê văn phòng tại Quận 7 dao động cụ thể như sau:

– Giá thuê văn phòng hạng A quận 7 từ $22 – $35/m2

– Giá thuê văn phòng hạng B quận 7 từ $16- $21/m2

– Giá thuê văn phòng hạng C quận 7 từ $14 – $16/m2

Theo đó mức giá thuê trung bình tại khu vực quận dao động từ $12 – $22/m2 với nhiều diện tích đa dạng phù hợp với mọi yêu cầu của các doanh nghiệp.

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

Văn phòng cho thuê Quận 7 đã và đang đóng góp nguồn cung chất lượng vào thị trường TP.HCM với hàng loạt các dự án Hạng A đã đi vào hoạt động. Maison Office là đối tác tại hơn 800+ tòa nhà cho thuê văn phòng tại TP.HCM. Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết 2021 và cập nhật các diện tích trống mới nhất.