Tòa nhà Hancorp

72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm