VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI NÚI TRÚC, BA ĐÌNH

Tòa nhà Lancaster

20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$22 - $27/ m2 Quan tâm

Vạn Phúc Building

Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm