Maison Office

Lưu hành nội bộ là gì? Các loại văn bản lưu hành nội bộ

Theo dõi Maison Office trên
30. lưu hành nội bộ

Lưu hành nội bộ là một thuật ngữ phổ biến trong tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, ám chỉ việc chia sẻ và lưu trữ an toàn các văn bản và tài liệu quan trọng bên trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Qua bài viết dưới đây, Maison Office sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm lưu hành nội bộ là gì cũng như tổng quan về các quy định pháp luật liên quan đến việc lưu hành nội bộ và loại bỏ các văn bản, tài liệu lưu hành nội bộ không phù hợp.

1. Lưu hành nội bộ là gì?

Lưu hành nội bộ là việc chia sẻ, phân phối và trao đổi tài liệu và thông tin trong phạm vi của một tổ chức, doanh nghiệp. Nó bao gồm việc phổ biến các tài liệu như bản ghi nhớ, báo cáo, hướng dẫn, chính sách và các tài liệu liên quan khác cho các cá nhân hoặc nhóm trong tổ chức.

Lưu hành nội bộ là gì?
Lưu hành nội bộ bao gồm việc chia sẻ, phân phối và trao đổi tài liệu và thông tin trong mạng nội bộ của tổ chức

2. Tài liệu lưu hành nội bộ là gì?

Tài liệu lưu hành nội bộ là các tài liệu được lưu hành trong một nhóm hoặc bộ phận cụ thể trong một tổ chức. Tài liệu lưu hành nội bộ có vai trò như một phương tiện truyền thông, dùng để chia sẻ các thông tin cập nhật, hướng dẫn và báo cáo quan trọng giữa các nhân viên, nhóm hoặc phòng ban. Tuy nhiên, tài liệu này không được phân phối công khai và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ.

Tài liệu lưu hành nội bộ là gì?
Tài liệu lưu hành nội bộ là các tài liệu được lưu hành trong một nhóm hoặc bộ phận cụ thể trong một tổ chức.

Tài liệu nội bộ có một số mục đích, nhằm cải thiện giao tiếp nội bộ và tối ưu hóa các quy trình trong tổ chức. Chúng đóng vai trò như một kênh để chia sẻ thông tin quan trọng trong tổ chức, giúp lan truyền các thông báo, cập nhật và thay đổi về chính sách hoặc thủ tục cho các bên liên quan, đảm bảo rằng mọi người đều được cung cấp đầy đủ thông tin.

3. Các đặc trưng của văn bản lưu hành nội bộ

Các văn bản lưu hành nội bộ được phát hành tùy thuộc vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Văn bản lưu hành nội bộ có những đặc trưng sau:

 • Văn bản lưu hành nội bộ có chức năng quản lý và điều chỉnh các mối quan hệ lâu dài, ổn định trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm thực hiện hoặc triển khai các quy định của pháp luật và các chính sách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Văn bản lưu hành nội bộ được sử dụng để giải quyết các vấn đề nội bộ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, như việc áp dụng kỷ luật, sa thải, lập biên bản, và các vấn đề tương tự. Các vấn đề này thường được quy định trong các loại văn bản nội bộ khác nhau và có hiệu lực tùy thuộc vào thẩm quyền ban hành, từ cấp cao xuống cấp thấp, và chỉ áp dụng cho các đối tượng cụ thể mà các văn bản này điều chỉnh.
 • Văn bản nội bộ không áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài phạm vi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Tầm quan trọng của việc sử dụng văn bản lưu hành nội bộ

Các tài liệu lưu hành nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho giao tiếp, phối hợp và luồng thông tin hiệu quả trong tổ chức. Chúng đảm bảo rằng thông tin liên quan được chuyển đến đúng cá nhân hoặc bộ phận một cách kịp thời, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động diễn ra một cách suôn sẻ và quy trình ra quyết định hiệu quả.

Tài liệu, văn bản lưu hành nội bộ có vai trò gì?
Tầm quan trọng của việc sử dụng tài liệu, văn bản lưu hành nội bộ

Những tài liệu này cũng có vai trò như các tài liệu tham khảo có giá trị để sử dụng trong tương lai và giúp duy trì một hệ thống nội bộ minh bạch và được ghi chép đầy đủ.

5. Các loại văn bản lưu hành nội bộ thông dụng

Có nhiều loại văn bản lưu hành nội bộ thông dụng trong tổ chức. Dưới đây là một số ví dụ

5.1 Điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ doanh nghiệp là các văn bản lưu hành nội bộ thiết lập các nguyên tắc, quy tắc và thủ tục cơ bản để điều hành hoạt động của công ty.

Điều lệ doanh nghiệp xác định cấu trúc tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan chính, quy trình ra quyết định và các hướng dẫn cần thiết khác. Nội quy công ty đóng vai trò là một điểm tham khảo cho nhân viên, đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của công ty.

5.2 Quy chế hoạt động

Các quy tắc vận hành, còn được gọi là quy trình hoặc hướng dẫn vận hành, cung cấp hướng dẫn và giao thức chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ hoặc quy trình cụ thể trong một tổ chức.

Quy chế hoạt động
Quy tắc vận hành

Các tài liệu này định rõ các bước, trách nhiệm và phương pháp tốt nhất để đảm bảo hoạt động được thực hiện một cách trơn tru và nhất quán giữa các chức năng hoặc bộ phận khác nhau. Quy tắc vận hành giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất trong tổ chức.

5.3 Báo cáo nội bộ

Báo cáo nội bộ là tài liệu trình bày thông tin, dữ liệu hoặc phân tích về các chủ đề hoặc hoạt động cụ thể trong tổ chức. Các báo cáo này có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo dự án hoặc bất kỳ loại báo cáo nào khác được tạo ra để sử dụng nội bộ.

Chúng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, dữ liệu về hiệu suất và đề xuất nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định, lập kế hoạch chiến lược và nỗ lực liên tục để cải thiện.

5.4 Nội quy lao động

Nội quy lao động hay quy tắc ứng xử của nhân viên là một tài liệu lưu hành nội bộ, mô tả các hành vi, tiêu chuẩn đạo đức và hành vi chuyên nghiệp được kỳ vọng từ tất cả nhân viên trong tổ chức. Nó cung cấp hướng dẫn cho hành vi của nhân viên, bao gồm các khía cạnh như tính toàn vẹn, bảo mật, tôn trọng và tuân thủ luật pháp và quy định.

Nội quy lao động
Nội quy lao động mô tả các hành vi, tiêu chuẩn đạo đức của tất cả nhân viên trong tổ chứ

Bộ quy tắc ứng xử này thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực, đảm bảo sự nhất quán trong hành động của nhân viên và nâng cao danh tiếng của tổ chức.

5.5 Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp là bản ghi ghi lại các cuộc thảo luận, quyết định và các mục hành động từ các cuộc họp nội bộ. Chúng đóng vai trò là bản ghi chính thức về những gì đã diễn ra trong cuộc họp, bao gồm chương trình nghị sự, danh sách người tham dự, các điểm chính được thảo luận và nhiệm vụ được giao.

Biên bản cuộc họp cung cấp tài liệu tham khảo cho những người tham gia xem xét và theo dõi các mục hành động, đảm bảo sự chịu trách nhiệm, tính minh bạch và giao tiếp hiệu quả trong tổ chức.

5.6 Khảo sát và phản hồi nội bộ

Cơ chế khảo sát và phản hồi nội bộ cho phép tổ chức thu thập thông tin đầu vào, ý kiến và đề xuất từ nhân viên về các khía cạnh khác nhau của tổ chức. Những tài liệu lưu hành nội bộ này có thể bao gồm các cuộc khảo sát về sự hài lòng của nhân viên, biểu mẫu phản hồi hoặc hộp thư góp ý.

Khảo sát và phản hồi nội bộ
Khảo sát và phản hồi nội bộ

Bằng cách thu thập phản hồi nội bộ, tổ chức có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện, giải quyết các mối quan tâm và thúc đẩy văn hóa phản hồi liên tục, từ đó tăng cường sự gắn kết của nhân viên và hiệu quả của tổ chức.

6. Các quy định khi soạn thảo và phê duyệt ban hành văn bản lưu hành nội bộ

Khi soạn thảo và ban hành văn bản nội bộ, doanh nghiệp cần lưu ý các điều sau:

– Nội dung của văn bản nội bộ phải phù hợp với thực tế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

– Về hình thức, văn bản cần bao gồm đầy đủ các thành phần sau:

 • Quốc hiệu, tiêu đề.
 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành.
 • Số, ký hiệu của văn bản.
 • Địa điểm, ngày tháng ban hành.
 • Nội dung chính.
 • Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền.
 • Con dấu nội bộ và chữ ký số của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Địa chỉ người nhận.
Quy định khi soạn thảo và phê duyệt văn bản lưu hành nội bộ
Các quy định khi soạn thảo và phê duyệt ban hành văn bản lưu hành nội bộ

Các văn bản nội bộ được sử dụng và lưu giữ trong phạm vi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Văn bản lưu hành phải được đánh số thứ tự hoặc đánh dấu mức độ bảo mật theo quy định của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và được lưu trữ đầy đủ, chính xác, rõ ràng theo thời hạn quy định. Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác, bảo mật và quyền lợi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, văn bản lưu hành phải được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Cụ thể, các tài liệu quan trọng chỉ được phân phối cho những người cần thiết và tuân thủ quy trình đã được đề ra để đảm bảo an toàn thông tin.

Maison Office đã cùng bạn tìm hiểu toàn bộ các khía cạnh quan trọng của tài liệu lưu hành nội bộ. Bằng cách sử dụng quy định pháp lý và quy trình phù hợp, tổ chức có thể tạo ra các tài liệu nội bộ tuân thủ pháp luật, rõ ràng và mang lại hiệu quả trong việc truyền đạt thông tin.

TÌM HIỂU THÊM:

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo