Opera View Building

161 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
495m2 x 7 sàn
$56 - $60 / m2 Lưu

Metropolitan Tower

235 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
1300m2 x 18 sàn
$44 - $48 / m2 Lưu

Tòa nhà Bảo Việt Bank

233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
910m2 x 11 sàn
$36 - $42 / m2 Lưu

Bến Thành Tower

172-174 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1
627m2 x 21 sàn
$33 - $43 / m2 Lưu

Pearl Plaza

561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
1362m2 x 27 sàn
$34 - $36 / m2 Lưu

CII Tower

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
770 m² x 27 sàn
$34 - $36 / m2 Lưu

AP Tower

518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh
497m2 x 21 sàn
$32 - $34 / m2 Lưu

Tòa Nhà SFC (Saigon Finance Center)

9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
554m2 x 10 sàn
$32 - $38 / m2 Lưu

ETOWN Central

11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
1360 m2 x 26 sàn
$27 - $36 / m2 Lưu

Satra Building

58 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
300m2 x 7 sàn
$30 - $33 / m2 Lưu

Pi Group Building

663-665 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh
300m2 x 14 sàn
$28 - $32 / m2 Lưu

Nice Building

467 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
229m2 x 10 sàn
$24 - $34 / m2 Lưu

NTA Tower

173 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
200m2 x 11 sàn
$28 - $31 / m2 Lưu

HMC Tower

193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
475m2 x 13 sàn
$27 - $30 / m2 Lưu

Ree Tower

9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
890m2 x 20 sàn
$25 - $30 /m2 Lưu

Gro Center

132 - 134 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1
120m2
$24 - $28 / m2 Lưu

Paxsky Đề Thám

159C Đề Thám, Cô Giang, Quận 1
240m2 x 7 sàn
$25 - $28 / m2 Lưu

HIU Building

215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
1533m2 x 25 sàn
$22 - $27 / m2 Lưu

Saigon Coop Tower

131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
Liên hệ
Liên hệ / m2 Lưu

Metro Tower

667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
280m2 x 13 sàn
$24 - $26 / m2 Lưu
Contact Me on Zalo