VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG

Hàn Việt Tower

203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$15 - $19/ m2 Quan tâm