VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG

Century Tower

458 Minh Khai - Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Hàn Việt Tower

203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$15 - $19/ m2 Quan tâm