VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG

Hàn Việt Tower

203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$15 - $19/ m2 Quan tâm

Century Tower

458 Minh Khai - Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$17 - $19 Quan tâm

Hòa Bình Green City

505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quan tâm