Thảo Điền Pearl 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
5000m2 x 27 sàn
$25 - $33 / m2 Lưu
The Central Thảo Điền 40 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức
367m2 x 5 sàn
$22 - $26 / m2 Lưu
Le Garden Office 9 Đường Số 44, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức
210m2 x 2 sàn
$17 - $20 / m2 Lưu
TSA Thảo Điền 121 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức
450 m2 x 4 sàn
$17 - $20 / m2 Lưu
Everlease Building 74 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
140 m2 x 4 sàn
$17 - $20 / m2 Lưu
Tòa nhà 27 Quốc Hương 27 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức
140m2 x 6 sàn
$16 - $19 / m2 Lưu
The Morning Star 57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
1000 m2 x 18 sàn
$13 - $16 / m2 Lưu
M.G Quách Văn Tuấn 2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
100m2 x 4 sàn
$13 - $15 / m2 Lưu
Vin Tower 33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
170m2 x 5 sàn
$13 - $15 / m2 Lưu
Gia Định Tower 566 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức
379m2 x 9 sàn
$10 - $14 / m2 Lưu
Tòa nhà Leehouse 3/27 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức
150m2 x 4 sàn
$10 - $14 / m2 Lưu
VI House Building 79 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2
200m2 x 2 sàn
$11 - $14 / m2 Lưu
Tùng Lâm Building 47 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
120 m2 x 6 sàn
$11 - $12 / m2 Lưu
Toà nhà 361 Quốc Lộ 13 361 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức
460m2 x 6 sàn
$12 - $13 / m2 Lưu
New City Building 216 - 218 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
1600m2 x 5 sàn
$8 - $11 / m2 Lưu
Tòa nhà 05 Quách Văn Tuấn 05 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
Đang cập nhật
Liên hệ / m2 Lưu
H&D Building 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
500m2 x 5 sàn
Cập nhật Lưu
K.WATER Building 147 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
107m2 x 6 sàn
Liên hệ / m2 Lưu
Contact Me on Zalo