Maison Office

Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình & Thủ tục chỉ định thầu

Theo dõi Maison Office trên
Quy định cụ thể về phương thức chỉ định thầu rút gọn

Trong lĩnh vực mua sắm công, đấu thầu đóng vai trò quan trọng đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh. Bên cạnh quy trình đấu thầu thông thường, chỉ định thầu rút gọn được xem như một giải pháp linh hoạt giúp chủ đầu tư nhanh chóng lựa chọn được nhà thầu phù hợp để triển khai dự án. Hiện nay, quy định về chỉ định thầu rút gọn được nêu rõ tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Chỉ định thầu rút gọn là hình thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy trình đơn giản hóa so với quy trình đấu thầu thông thường, áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Chỉ định thầu rút gọn được thực hiện theo quy trình đơn giản, nhanh chóng
Chỉ định thầu rút gọn được thực hiện theo quy trình đơn giản, nhanh chóng

Cụ thể hơn, chỉ định thầu rút gọn là hình thức chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu để thực hiện các gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thi công dự án trong trường hợp cấp bách liên quan đến các vấn đề như: dịch bệnh, thiên tai hoặc các gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia, bí mật quân sự, gói thầu tư vấn đặc biệt,…

Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Theo đó, chủ đầu tư cần có hồ sơ đầy đủ, minh bạch về quá trình lựa chọn nhà thầu và công khai thông tin về kết quả lựa chọn. Việc giám sát thi công hợp đồng cũng cần được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình.

2. Các gói thầu được chỉ định thầu rút gọn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023, các gói thầu được chỉ định thầu rút gọn bao gồm các trường hợp tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 23 của bộ luật này. Cụ thể bao gồm:

 • Gói thầu cấp bách cần thực hiện nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
 • Gói thầu cần triển khai để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do các sự cố bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa,…
 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, phương tiện, xây lắp cần triển khai ngay để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách.
 • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện để cấp cứu người bệnh trong tình trạng cấp cứu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đáp ứng đủ.
 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề.
Các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn
Các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 43 Luật Đấu thầu 2023 cũng quy định, trường hợp tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 có thể áp dụng quy trình đấu thầu rút gọn. Bao gồm các gói thầu như sau:

 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng.
 • Gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

3. Hạn mức chỉ định thầu rút gọn theo quy định

Theo quy định tại Điều 54 và khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu rút gọn bao gồm:

 • Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công.
 • Không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.
 • Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

4. Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Chỉ định thầu rút gọn nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp bách, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu. Theo quy định tại Điều 78 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, thủ tục chỉ định thầu rút gọn được thực hiện như sau:

(1) Việc chỉ định thầu rút gọn đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 không cần phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ vào quy mô, tính chất gói thầu cũng như thông tin sơ bộ về nhà thầu có khả năng thực hiện, chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý trực tiếp gói thầu để xác định nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Theo quy định, các bên liên quan phải hoàn tất các bước trong chỉ định thầu rút gọn như sau:

Bước 1: Chuẩn bị dự thảo hợp đồng

Chủ đầu tư cần chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu. Trong đó nêu rõ yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện cũng như thời gian thực hiện, chất lượng cần đạt được và giá trị tương ứng.

Chuẩn bị dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn
Chuẩn bị dự thảo hợp đồng chỉ định thầu rút gọn

Bước 2: Hoàn thiện hợp đồng

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện thầu, các bên cần hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở dự thảo hợp đồng trước đó.

Bước 3: Trình, phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng

Dựa trên cơ sở kết quả thương thảo về nội dung hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý trực tiếp sẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được chỉ định.

Bước 4: Quản lý thực hiện hợp đồng

Bước 5: Công khai kết quả chỉ định thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP
Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

(2) Việc chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, quy trình chỉ định thầu rút gọn được triển khai với các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị dự thảo hợp đồng

Bên mời thầu cần căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc để soạn thảo và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu dự kiến có khả năng thực hiện gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng cần nêu rõ các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng cần đạt được và giá trị tương ứng.

Bước 2: Hoàn thiện hợp đồng, trình và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Dựa trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu sẽ tiến hành hoàn thiện hợp đồng. Đây được xem là cơ sở để trình và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau đó cần tiến hành công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Bước 3: Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên cần đảm bảo phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan khác. Việc quản lý thực hiện hợp đồng được triển khai theo quy định cụ thể tại Điều 33 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Trường hợp chủ đầu tư không áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn mà áp dụng quy trình thông thường thì thực hiện theo quy định tại Điều 76, Điều 77 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

5. Một vài câu hỏi thường gặp

5.1 Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn?

Mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn là tài liệu quan trọng không thể thiếu trong bộ hồ sơ chỉ định thầu rút gọn.

 • Đối với gói thầu có giá thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu, chủ đầu tư sẽ áp dụng Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT.
 • Đối với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu nhưng giá thầu không nằm trong hạn mức chỉ định thầu thì áp dụng Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT.

5.2 Chỉ định thầu rút gọn có cần hồ sơ yêu cầu?

Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định chỉ định thầu rút gọn không cần phải lập hồ sơ yêu cầu như quy trình chỉ định thầu thông thường. Thay vào đó, bên mời thầu chỉ cần gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu dự kiến có khả năng thực hiện gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng làm cơ sở để hoàn thiện hợp đồng.

5.3 Chỉ định thầu rút gọn có cần thành lập tổ chuyên gia?

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, dựa trên cơ sở kết quả thương thảo nội dung hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu sẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Như vậy, thẩm quyền thuộc về chủ đầu tư và cơ quan trực tiếp quản lý. Do đó không cần phải thành lập tổ chuyên gia đối với phương thức chỉ định thầu rút gọn.

5.4 Thời hạn thực hiện việc chỉ định thầu là bao lâu?

Theo quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 23 của Luật Đấu thầu 2023, việc chỉ định thầu rút gọn phải được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng. Đối với các gói thầu có quy mô lớn và tính chất phức tạp, thời hạn thực hiện chỉ định thầu có thể kéo dài lên đến không quá 90 ngày.

Chỉ định thầu rút gọn là một phương thức lựa chọn nhà thầu hiệu quả trong một số trường hợp đặc biệt, giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí và nhanh chóng triển khai dự án. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả. Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích cho quá trình thực hiện thủ tục!

Tham khảo thêm về:

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo