Menas Mall

60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
260m2 x 9 sàn
$32 - $34 / m2 Lưu

ETOWN 5

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
1700m2 x 17 sàn
$27 - $31 / m2 Lưu

Republic Plaza

18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
3700m2 x 13 sàn
$26 - $30 / m2 Lưu

Park IX Office Building

08 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
610m2 x 15 sàn
$26 - $30 / m2 Lưu

The Six8 Building

24 - 26 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
420m2 x 9 sàn
$26 - $30 / m2 Lưu

Etown Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
1000m2 x 9 sàn
$25 - $27 / m2 Lưu

ETOWN 2

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
810m2 x 10 sàn
$25 - $27 / m2 Lưu

Hado Airport Building

02 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
834m2 x 15 sàn
$20 - $24 / m2 Lưu

Hải Âu Building

39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
1000m2 x 11 sàn
$20 - $23 / m2 Lưu

Hà Đô South Building

60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
600m2 x 11 sàn
$18 - $22 / m2 Lưu

Sohobiz Office

38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình
600m2 x 6 sàn
$19 - $21 / m2 Lưu

Cao Ốc Khanh Minh

55 Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1
200m2 x 7 sàn
$19 - $21 / m2 Lưu
Contact Me on Zalo