Gelex Tower

52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$24 - $33/ m2 Quan tâm

Prime Center

53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$25 - $31/ m2 Quan tâm

Century Tower

458 Minh Khai - Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Pax Sky

63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$26 - $31/ m2 Quan tâm

V Building

125 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

CDC Building

25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinafor

127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Tower 1 – Times City

458 Minh Khai - Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$18 - $23/ m2 Quan tâm

Ruby Plaza

44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Hàn Việt Tower

203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thái Bình

2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Kinh Do Tower

93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

ICT Building

19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Cora Building

24 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Kang Holdings

67 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà CTCPXD số 1 HN

59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Sâm

260 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HTP

434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Huy

183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Grand Building

30 - 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Qunimex

29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

HQ Building

193C Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo Tiền Phong

15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

VTC Lạc Trung

23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Royal Building

180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Sapphire Building

163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Quý Hạnh

165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VTC Online

18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Minori Office

67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 352 Phố Huế

352 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Bùi Thị Xuân

167 và 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Diamond Building

330 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Coma

125 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 85 Nguyễn Du

85 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Zodi Building

156 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà TAF

201 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 43 Trần Xuân Soạn

43 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9- $12/ m2 Quan tâm

Số 9 Tô Hiến Thành

9 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 110-112 Bà Triệu

110-112 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 313-315 Bạch Mai

313 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

HDI Tower

55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quan tâm

Gelex Tower

52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$24 - $33/ m2 Quan tâm

Prime Center

53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$25 - $31/ m2 Quan tâm

Century Tower

458 Minh Khai - Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $25/ m2 Quan tâm

Pax Sky

63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$26 - $31/ m2 Quan tâm

V Building

125 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$24 - $28/ m2 Quan tâm

CDC Building

25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Vinafor

127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$19 - $23/ m2 Quan tâm

Tower 1 – Times City

458 Minh Khai - Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$18 - $23/ m2 Quan tâm

Ruby Plaza

44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$20 - $24/ m2 Quan tâm

Hàn Việt Tower

203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$15 - $18/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Thái Bình

2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Kinh Do Tower

93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

ICT Building

19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Cora Building

24 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

Kang Holdings

67 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà CTCPXD số 1 HN

59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Sâm

260 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà HTP

434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Hoàng Huy

183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$14 - $17/ m2 Quan tâm

Grand Building

30 - 32 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Qunimex

29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $17/ m2 Quan tâm

HQ Building

193C Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Báo Tiền Phong

15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$13 - $16/ m2 Quan tâm

VTC Lạc Trung

23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Royal Building

180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Sapphire Building

163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Quý Hạnh

165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà VTC Online

18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $12/ m2 Quan tâm

Minori Office

67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 352 Phố Huế

352 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $14/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Bùi Thị Xuân

167 và 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$11 - $14/ m2 Quan tâm

Diamond Building

330 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$12 - $15/ m2 Quan tâm

Tòa nhà Coma

125 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 85 Nguyễn Du

85 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Zodi Building

156 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$10 - $13/ m2 Quan tâm

Tòa nhà TAF

201 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $12/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 43 Trần Xuân Soạn

43 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9- $12/ m2 Quan tâm

Số 9 Tô Hiến Thành

9 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 110-112 Bà Triệu

110-112 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

Tòa nhà 313-315 Bạch Mai

313 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
$9 - $11/ m2 Quan tâm

HDI Tower

55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quan tâm

Liên hệ Tư vấn & Báo giá

Nhận ngay thông tin tất cả văn phòng đang trống, giá thuê & ưu đãi các tòa nhà

Gọi 098.890.2468 Gửi yêu cầu thuê
 • Bùi Hữu Ánh

  15 năm kinh nghiệm
 • Đỗ Chí Thông Maison Office

  Đỗ Chí Thông

  7 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Trung Thành Maison Office

  Nguyễn Trung Thành

  2 năm kinh nghiệm
 • Phan Duy Thắng Maison Office

  Phan Duy Thắng

  3 năm kinh nghiệm

Văn phòng cho thuê tại Hai Bà Trưng

văn phòng cho thuê quận Hai Bà Trưng Maison Office

Maison Office cho thuê văn phòng quận Hai Bà Trưng tại tất cả các tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp hạng A, B, C.

Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, am hiểu từng tòa văn phòng cho thuê tại quận Hai Bà Trưng, Maison Office sẽ trợ giúp, tư vấn miễn phí để giúp bạn nhanh chóng tìm thuê văn phòng đáp ứng yêu cầu sử dụng, với giá và các điều kiện thuê nhiều ưu đãi.

Tìm hiểu thông tin văn phòng cho thuê tại quận Hai Bà Trưng và liên hệ Maison Office để nhận tư vấn và hỗ trợ thuê nhanh chóng!

1. Tổng quan trị trường văn phòng cho thuê Quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng là quận trung tâm của Hà Nội, về phía Đông giáp sông Hồng, qua bờ sông là quận Long Biên, phía Tây chủ yếu giáp quận Đống Đa, một phần nhỏ giáp quận Thanh Xuân, phía Nam giáp quận Hoàng Mai và phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm.

Đặt trụ sở văn phòng tại quận trụ sở tại quận trung tâm không những mang lại sự thuận tiện trong giao dịch, mà còn góp phần nâng cao uy tín thương hiệu trong con mắt khách hàng và đối tác. Do đó, các tòa văn phòng cho thuê tại quận Hai Bà Trưng luôn là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp cả trong vào ngoài nước. Tổng diện tích quận Hai Bà Trưng: 9,2km2.

Quận Hai Bà Trưng có 99 tuyến phố và 20 phường trực thuộc bao gồm:

Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Bùi Thị Xuân, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy.

2. Sức hút của văn phòng cho thuê Quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng là đô thị thông minh, hiện đại

Quận Hai Bà Trưng được xem là một “cực tăng trưởng” của thủ đô Hà Nội. Hiện đang phát triển theo hướng đô thị thông minh kiểu mẫu, xanh và hiện đại gắn liền với phát triển kinh tế đô thị.

Quận là đầu tàu trong ngành Thương mại – Dịch vụ của khu vực với tỷ trọng gần 70%. Nguồn thu ngân sách chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ các nhà máy, xí nghiệp của Trung ương và Hà Nội, chủ yếu thuộc các ngành dệt, cơ khí, chế biến thực phẩm.

Vị trí “vàng” phía Đông Nam Hà Nội

Là cửa ngõ phía Nam của kinh thành Thăng Long xưa, quận Hai Bà Trưng được xem là vùng lõi của thành phố, tiếp giáp các quận trung tâm.

Điểm nhấn của quận là phân khu sông Hồng xanh mát và hướng phong thủy tốt. Thừa hưởng nội đô lịch sử với hơn 90 di tích nghìn năm văn hiến và các phường đa văn hóa.

Giao thông được đầu tư khoa học

Đường vành đai 2 trên cao: Kết nối quận Hoàn Kiếm & Long Biên giúp thay đổi cho bộ mặt đô thị quận

Tuyến đường Đại Cồ Việt –  Đại La – Minh Khai: Có 44 tuyến xe bus chạy qua địa bàn quận giúp việc di chuyển tới các quận và các tỉnh lân cận thuận lợi

Các dự án mở rộng đường Minh Khai, Đại La, Quốc lộ 5A, 5B…: Kết nối đến trung tâm thành phố, dễ dàng giao thương qua Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương & Hải Phòng.

Hàng loạt các dự án bất động sản cao cấp hội tụ

Các dự án siêu tỷ USD đến từ: Vingroup (Times City), Sun Group (Sun Grand City Ancora Residence), Vietracimex (Asahi Tower, Hinode City), MIK Group (Imperia Sky Garden)…

Nổi bật trong số các dự án BĐS là Times City. Không chỉ là khu phức hợp căn hộ, nơi đây còn mang hệ sinh thái “xanh” như Đảo Quốc Singapore thu hút hàng loạt người thành đạt.

BĐS cao cấp ngày một nhiều là yếu tố quan trọng góp phần thay đổi diện mạo vùng đất phía Nam thủ đô và đem lại tệp khách hàng trẻ, tri thức và tài chính mạnh cho doanh nghiệp.

Sở hữu công viên lớn nhất Hà Nội

Không khí quận Hai Bà Trưng luôn thuộc top khu vực mát mẻ và trong lành. Điều này cũng đã khiến việc thiết kế các tòa nhà bằng vách kính mặt dựng để tận hưởng nắng và gió mát:

– Công viên Thống Nhất lớn nhất Hà Nội

– Hồ điều hòa Bảy Mẫu rộng đến 28 hecta

Nguồn cung và phân bổ văn phòng cho thuê

Các tòa nhà văn phòng cho thuê quận Hai Bà Trưng tập trung trong khu vực, giới hạn bởi các đường Hàn Thuyên – Lê Văn Hưu – Nguyễn Du (về phía Bắc), Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt (phía Nam), Đê Sông Hồng (phía Đông) và Đường Lê Duẩn (phía Tây).

Mặc dù các tuyến đường tại quận Hai Bà Trưng không rộng bằng các tuyến đường mới được quy hoạch và xây dựng tại phía Tây. Nhưng do được quy hoạch một cách đồng bộ từ thời Pháp nên giao thông trong khu vực chỉ ùn trong các giờ cao điểm, chứ không bị tắc đường kéo dài.

môi giới nói về quận Hai Bà Trưng

3. Giá thuê văn phòng tại Quận Hai Bà Trưng

Do những giá trị mang lại từ vị trí trung tâm, giá thuê văn phòng quận Hai Bà Trưng tương đương với quận Hoàn Kiếm và cao hơn so với các quận khác của Hà Nội.

Giá thuê văn phòng tại Hai Bà Trưng dao động cụ thể như sau:

Giá thuê văn phòng hạng A tại quận Hai Bà Trưng: $25 – $40/m2/tháng.

Giá thuê văn phòng hạng B tại quận Hai Bà Trưng: $18 – $25/m2/tháng

Giá thuê văn phòng hạng C tại quận Hai Bà Trưng: $13 – $18/m2/tháng

giá thuê văn phòng quận Hai Bà Trưng

Tuy nhiên với sự đa dạng về nguồn cung, các tòa nhà văn phòng cho thuê tại quận Hai Bà Trưng cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng về ngân sách tiền thuê.

*** Lưu ý: Giá thuê văn phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí, kết nối giao thông, mức độ thiết kế & hoàn thiện tòa nhà, chất lượng xây dựng, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ trống và cung cầu tại từng thời điểm…

Các tòa nhà văn phòng tại quận Hai Bà Trưng thường có tỷ lệ lấp đầy cao, trong vài năm trở lại đây không có thêm tòa nhà văn phòng cho thuê lớn nào được đưa vào khai thác. Liên hệ với Maison Office để nhận hỗ trợ tìm thuê văn phòng tại 400+ tòa nhà Hà Nội.