Maison Office

DKV là đất gì? Có được phép xây nhà ở trên đất DKV không?

Theo dõi Maison Office trên
bài 51. dkv là đất gì

Trên bản đồ địa chính, chúng ta thường thấy các ký hiệu đất sử dụng để phân biệt các khu vực khác nhau, trong đó có ký hiệu DKV. Vậy ký hiệu DKV là đất gì và có phù hợp để xây dựng nhà ở không? Hãy cùng Maison Office khám phá loại đất này để tìm hiểu thêm.

1. Ký hiệu DKV là đất gì? Mục đích sử dụng

Ký hiệu đất DKV là ký hiệu quy định cho loại đất khu vui chơi công cộng. Theo Luật đất đai năm 2013, đất DKV được phân loại trong nhóm đất phi nông nghiệp. Luật đất đai năm 2013 phân chia đất thành ba nhóm chính, bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Đất DKV là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp và được sử dụng cho mục đích công cộng. Được biết, DKV viết tắt của “đất khu vui chơi, giải trí”. Do đó, mục đích sử dụng của đất DKV chỉ hướng đến các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ký ký hiệu đất dkv là gì

Ký hiệu đất DKV là ký hiệu quy định cho loại đất khu vui chơi công cộng

Đất DKV được sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động vui chơi công cộng như công viên, vườn hoa, bãi tắm và những hoạt động tương tự. Trường hợp không có công trình cụ thể, đất DKV vẫn chỉ có thể sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động vui chơi giải trí công cộng như vườn hoa, bãi biển, hoặc khu vui chơi giải trí (ngoại trừ rạp chiếu phim, rạp xiếc, và các dịch vụ giải trí khác…)

2. Đất DKV có được phép xây nhà ở không?

Theo, thông tư 28/2014/TT-BTNMT (điểm 2.2.5, Mục 2.2 Phụ lục 1) đã rõ ràng chỉ ra rằng: “Đất phi nông nghiệp được sử dụng cho mục đích khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, dịch vụ thương mại, sản xuất phi nông nghiệp, hoạt động đồng thời và khai thác khoáng sản.”

Vì vậy đất DKV không được phép sử dụng để xây dựng nhà ở. Trong trường hợp chủ đất muốn xây nhà trên đất DKV, họ phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có được phép xây nhà ở trên đất DKV không?

Đất DKV có được phép xây nhà ở không?

Theo Khoản 2, 3 điều 7 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP, nếu không có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền mà vẫn cố tình xây nhà trên đất DKV, sẽ bị xử phạt.

Cụ thể, mức phạt sẽ tuân theo như sau:

 • – Xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với diện tích đất dưới 5ha.
 • – Xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với diện tích đất từ 5ha đến 10ha.
 • – Xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với diện tích đất lớn hơn 10ha.

Nếu có vi phạm liên quan đến đất, người vi phạm sẽ chịu trách nhiệm phục hồi diện tích đất ban đầu để đưa nó trở lại trạng thái ban đầu hoặc trạng thái nguyên trạng. Ngoài ra, người vi phạm cũng phải trả lại những lợi ích bất hợp pháp mà họ thu được trong quá trình vi phạm.

3. Quy trình thủ tục chuyển đổi đất DKV lên thổ cư

Quy trình thủ tục chuyển đổi đất DKV (Đất Khu vui chơi công cộng) thành đất thổ cư có thể thay đổi tùy theo quy định của từng khu vực và quốc gia cụ thể. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về quy trình thông thường, nhưng bạn nên liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương của bạn để biết rõ về quy định cụ thể và thực hiện quy trình chuyển đổi đúng cách.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất DKV sang đất thổ cư bao gồm các bước sau:

Người muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • – Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.
 • – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền để được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

 1. a) Các giấy tờ theo quy định.
 2. b) Biên bản xác minh thực địa.
 3. c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 4. d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên, cần bổ sung văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai.

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

 1. e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 được ban hành kèm theo Thông tư này.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng đất sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, cần nộp hồ sơ đã chuẩn bị lên Cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

Sau khi đã nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu người nộp hồ sơ hoàn thiện đầy đủ trong vòng 3 ngày. Khi đã có đủ hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh thực địa và thẩm định đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ DKV sang đất thổ cư. Đồng thời, cơ quan Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn người sở hữu đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quá trình Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ chuyển gửi lên UBND cấp có thẩm quyền để quyết định việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất DKV sang đất thổ cư. Cuối cùng, cơ quan đó sẽ chỉ đạo việc bổ sung và điều chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Bước 4: Trả kết quả

Sau khi xem xét và giải quyết hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp quyết định cho hộ gia đình hoặc cá nhân. Thời gian xử lý hồ sơ không vượt quá 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đối với các khu vực thông thường. Tuy nhiên, đối với các khu vực núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài lên đến 25 ngày.

4. Đất DKV bị thu hồi có được bồi thường không?

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) bị thu hồi có thể được bồi thường theo quy định của pháp luật. Quyền bồi thường sẽ tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện được quy định trong các quy định và quy chế liên quan của Nhà nước.

4.1 Các trường hợp được nhận bồi thường

Theo quy định, khi đất quy hoạch DKV bị thu hồi bởi nhà nước, chủ sở hữu sẽ được hưởng một khoản bồi thường tuân theo quy định và tương đương với giá trị đất theo bảng giá. Riêng những trường hợp không được nhận bồi thường sẽ được đề cập trong phần tiếp theo.

4.2 Các trường hợp không được nhận bồi thường

Theo quy định của Điều 76 trong Luật Đất Đai 2013 (Chính phủ đã chi tiết hóa điều này), có các trường hợp không được bồi thường tiền đất, tuy nhiên, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí di dời sau khi đất bị thu hồi. Các trường hợp cụ thể được liệt kê như sau:

 • – Đất được giao bởi nhà nước nhưng không thu tiền sử dụng đất.
 • – Đất được giao bởi nhà nước cho các tổ chức, trong đó có trường hợp thu tiền sử dụng đất, nhưng được miễn số tiền đó.
 • – Đất được nhà nước cho thuê và người thuê phải trả tiền hàng năm.
 • – Đất nông nghiệp nằm trong quỹ đất công ích của xã, phường và thị trấn.
 • – Đất được nhận để thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối hoặc nuôi trồng thủy sản.

Đó là những điểm chính liên quan đến việc thu hồi đất DKV và quy định bồi thường tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về trường hợp cụ thể của bạn và các quy định chi tiết, bạn nên tham khảo các luật pháp hiện hành và tìm sự tư vấn từ các cơ quan chức năng hoặc chuyên gia pháp lý.

5. Đất DKV có chuyển nhượng được hay không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật đất đai 2013, đất thuộc diện quy hoạch được chia thành hai trường hợp sau:

5.1 Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Trong trường hợp này, người sử dụng đất được phép bán đất và thực hiện các quyền khác như tặng, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

5.2 Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện:

Đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Trong trường hợp này, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch để tiếp tục thực hiện các quyền của mình. Tuy nhiên, không được phép xây dựng mới nhà ở, công trình và trồng cây lâu năm trên đất này. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở, công trình hiện có, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Do đó, đối với đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) nằm trong hai trường hợp trên, việc chuyển nhượng đất có thể được thực hiện. Nếu đất DKV nằm trong diện quy hoạch, người sử dụng đất vẫn có thể tiếp tục thực hiện các quyền của mình cho đến khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch, nhưng sẽ bị hạn chế một số quyền như xây dựng mới nhà ở, công trình và trồng cây lâu năm.

6. Có nên mua đất quy hoạch DKV không?

Hiện nay, đất khu vui chơi giải trí công cộng (DKV) đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản do tính chất đặc biệt và sự biến động về giá cả và quy hoạch của loại đất này. Đất DKV có nhiều ưu điểm hấp dẫn, khiến những nhà đầu tư thông thái không ngần ngại chi tiền để mua, bao gồm vị trí địa lý đẹp và giá cả thấp hơn nhiều so với các loại đất khác.

Việc quyết định có nên mua đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) hay không phụ thuộc vào mục đích và điều kiện của từng người. Nếu bạn dự định mua đất DKV với ý định chuyển đổi mục đích sử dụng để định cư lâu dài, nhưng nhận thấy rằng đất đó đang trong quy hoạch xây dựng khu vui chơi hoặc công trình công cộng, lời khuyên là không nên mua để tránh rủi ro có thể bị thu hồi đất trong quá trình sử dụng.

Nên mua đất quy hoạch DKV không?

Có nên mua đất quy hoạch DKV không?

Khi đánh giá việc mua đất DKV đang trong quá trình quy hoạch và được bán với giá rẻ, cần xem xét theo tình hình kinh tế cá nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy hoạch có thể thay đổi theo thời gian. Trong tương lai, có thể xảy ra việc quy hoạch bị dỡ bỏ hoặc thay đổi.

Trên đây là những thông tin được tổng hợp bởi Maison Office nhằm giải thích rõ về đất DKV là đất gì, khả năng xây dựng trên đất DKV, và liệu có nên đầu tư vào đất quy hoạch DKV hay không. Maison Office hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm tư liệu để tham khảo và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Độc giả hãy tiếp tục theo dõi trang website để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến lĩnh vực bất động sản nhé.

Đánh giá bài viết
Contact Me on Zalo