Thaiholdings Tower

17 Tông Đản & 210 Trần Quang Khải, Hà Nội
$42 - $52/ m2 Quan tâm