Vina Building 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
400m2
$23 - $27 / m2 Lưu
Tòa nhà 100 Xuân Thủy 100 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
200m2 x 5 sàn
$16 - $21 / m2 Lưu
The Senator Building 41 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
175m2 x 5 sàn
$17 - $22 / m2 Lưu
Luca Building 49 Xuân Thuỷ, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức
220m2
$18 - $20 / m2 Lưu
LightHouse Building 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
210m2 x 6 sàn
$15 - $20 / m2 Lưu
Golden Fish Building 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
100m2 x 5 sàn
$14 - $17 / m2 Lưu
SGCC Building 553 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
500m2 x 18 sàn
$13 - $16 / m2 Lưu
Tòa nhà 240 XVNT 240 - 242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
60m2 x 5 sàn
$14 - $16 / m2 Lưu
Kent Building 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh
177m2 x 7 sàn
$12 - $16 / m2 Lưu
D&P Building 661 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
190m2 x 6 sàn
$13 - $15 / m2 Lưu
Synapse Building 89A Xuân Thuỷ, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức
100m2 x 3 sàn
$12 - $16 / m2 Lưu
SGCC 2 Building 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh
130m2 x 17 sàn
$12 - $15 / m2 Lưu
Kim Quốc Tiến Building 92 Xuân Thuỷ, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức
135m2 x 5 sàn
$15 - $17 / m2 Lưu
Tòa nhà Lá Sen 104A Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
200 m2 x 6 sàn
$11 - $15 / m2 Lưu
Batina Building 106 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2
120m2 x 5 sàn
$12 - $15 / m2 Lưu
Toà nhà 86 Xuân Thủy 86 Xuân Thủy, Thảo Điền, TP Thủ Đức
160m2 x 4 sàn
$11 - $14 / m2 Lưu
AGE Building 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
156m2 x 8 sàn
$13 - $15 / m2 Lưu
Win Building 16 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình
120m2 x 6 sàn
$10 - $13 / m2 Lưu
HHM Building 157 Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
300m2 x 7 sàn
$11 - $13 / m2 Lưu
VTEC Building 63 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
110m2
$10 - $13 / m2 Lưu
Thanh Long Tower 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
113m2 x 9 sàn
$9 - $11 / m2 Lưu
Contact Me on Zalo