CHIA SẺ CƠ HỘI – CHIA SẺ THÀNH CÔNG

Bạn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
Bạn có đối tác cần thuê văn phòng

Liên hệ ngay Maison Office để hợp tác

Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho đối tác của bạn

Giúp cho đối tác của Bạn

Nhanh chóng thuê được văn phòng, với giá và các điều kiện thuê tốt nhất

Quy trình hợp tác

Bạn : Chia sẻ nhu cầu thuê (diện tích, khu vực, khoảng giá thuê)

Maison Office: Gửi Bạn cơ chế hợp tác

Bạn & Maison Office: Thỏa thuận cơ chế hợp tác qua email, hoặc ký kết trực tiếp

Maison Office : Trực tiếp chăm sóc khách hàng

Liên hệ ngay Maison Office

Gọi 098.890.2468 Gửi email