Office for lease in Nguyen Thai Binh street, HCMC

Exchange Tower

1 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1
1300 sqm x 12 floors
$31 - $35 / sqm Lưu

TNR Tower

192 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1
4th - 14th floor: 970 sqm, 15th - 25th floor: 570 sqm
$30 - $33 / sqm Lưu

Doji Tower

81 - 85 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1
706 sqm x 18 floors
$28 - $34 / sqm Lưu

NDT Perfect Building

150 Le Thi Hong Gam, Nguyen Thai Binh, District 1
200 sqm x 10 floors
$15 - $20 / sqm Lưu

Golden Sea Building

164 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh, District 1
77 sqm x 5 floors
$15 - $17 / sqm Lưu

168NCT Building

168 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh, District 1
77 sqm x 8 floors
$13 - $17 / sqm Lưu

Thai Binh Building

264 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District
150 sqm
$12 - $14 / sqm Lưu

63B Calmette Building

63B Calmette, Nguyen Thai Binh Ward, District 1
170 sqm x 4 floors
$12 - $14 / sqm Lưu

Win Home Nguyen Thai Binh

375 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District
100 sqm
$12 - $14 / sqm Lưu

236 Nguyen Thai Binh

236 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District
100 sqm x 5 floors
$10 - $12 / sqm Lưu

GT Building

403 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District
150 sqm x 7 floors
$9 - $11 / sqm Lưu

363 Nguyen Thai Binh

363 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh
230sqm x 4 floors
$9 - $11 / sqm Lưu

HS Building

260/11 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District
123 sqm x 5 floors
$9 - $12 / sqm Lưu
Contact Me on Zalo