Office for lease in Nam Ky Khoi Nghia street, HCMC

Exchange Tower

1 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1
1300 sqm x 12 floors
$31 - $35 / sqm Lưu

Savico Building

66 - 68 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1
225 sqm x 12 floors
$30 - $35 / sqm Lưu

The Galleria Office Building

258 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 8, DIst 3
280 sqm x 13 floors
$24 - $27 / sqm Lưu

Kruler Space

27 - 29 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1
139 sqm x 5 floors
$23 - $28 / sqm Lưu

Khai Van Building

92 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1
230 sqm
$22 - $27 / sqm Lưu

Paxsky Nam Ky Khoi Nghia

225 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 14, District 3
130 sqm x 8 floors
$21 - $26 / sqm Lưu

Bao Minh Tower

217 Nam Ky Khoi Nghia, District 3
200 sqm x 12 floors
$18 - $23 / sqm Lưu

Anh Dang Building

215 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, District 3
500 sqm x 7 floors
$18 - $22 / sqm Lưu

Mercury Building

203 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, District 3
220 sqm x 6 floors
$17 - $21 / sqm Lưu

T&C Holding

384/42 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 8, District 3
190 sqm x 6 floors
$11 - $13 / sqm Lưu

T.H Tower

262 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 8, District 3
4200 sqm x 11 floors
Updating Lưu

Tan Hoang Minh Building

290 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 8, District 3
277 sqm x 12 floors
Updating Lưu

The Address 191 NKKN

191 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, District 3
325 sqm x 13 floors
Beinng updated Lưu

292 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

292 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 8, Dist 3
200 sqm x 12 floors
Updating Lưu

PT Building

180 - 180A Nam Ky Khoi Nghia, Ward 6, District 3
390 sqm
Updating Lưu
Contact Me on Zalo