Samsora Premier

105 Chu Van An, Ha Dong, Hanoi
2.000 sqm
$15 - $20 / sqm Lưu

Thanh Binh Apartment

Thanh Thai, Cau Giay, Hanoi
1230 sqm
$14 - $17 / sqm Lưu

121 Nguyen Phong Sac

121 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi
425 sqm
$13 - $15 / sqm Lưu

Sky Tower

97 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
360 sqm
$13 - $16 / sqm Lưu

Vimeco Tower

Nguyen Chanh, Cau Giay, Hanoi
Updating
$12 - $14 / sqm Lưu

Golden West

2 Le Van Thiem, Thanh Xuan, Hanoi
$12 - $14 / sqm Lưu

Gia Long Building

74 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi
220 sqm
$13 - $17 / sqm Lưu

Handiresco Hoan Kiem

25 Truong Han Sieu, Hoan Kiem, Hanoi
230 sqm
$12 - $14 / sqm Lưu

15 Ly Nam De Building

15 Ly Nam De, Hoan Kiem, Hanoi
224 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

63 Hoang Cau Building

63 Hoang Cau, Dong Da, Hanoi
300 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

Housing Building

299 Trung Kinh, Cau Giay, Hanoi
400 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

Vocarimex Building

8 Cat Linh, Dong Da, Hanoi
350 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

An Phu Building

24 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
670 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

Hanoi Group Building

442 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi
250 sqm
$10 - $13 / sqm Lưu

58 Nguy Nhu Kon Tum

58 Nguy Nhu Kon Tom, Thanh Xuan, Hanoi
67 sqm
$9 - $13 / sqm Lưu

Victoria Van Phu

Van Phu Urban Area, Ha Dong, Hanoi
$9 - $11 / sqm Lưu

Constrexim 8 Building

Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Hanoi
450 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

Meco Truong Chinh

102 Truong Chinh, Dong Da, Hanoi
350 sqm
$10 - $13 / sqm Lưu

212 Nguyen Trai Building

212 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi
180 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

Sevin Plaza

609 Truong Dinh, Hoang Mai, Hanoi
2876 sqm x 4 floors
$9 - $12 / sqm Lưu
Contact Me on Zalo