Maison Office Logo

Elcom Building

Alley 15 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi
~500 sqm
$17 - $18 / sqm Lưu

Gia Long Building

74 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi
220 sqm
$14 - $15 / sqm Lưu

Sky Tower

97 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
360 sqm
Contact us Lưu

121 Nguyen Phong Sac

121 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi
425 sqm
Contact us Lưu

Vimeco Tower

Nguyen Chanh, Cau Giay, Hanoi
Updating
$12 - $13 / sqm Lưu

Vitraco Building

192 Thai Thinh, Dong Da, Hanoi
105 sqm
$11 - $13 / sqm Lưu

Handiresco Hoan Kiem

25 Truong Han Sieu, Hoan Kiem, Hanoi
230 sqm
$11 - $12 / sqm Lưu

Samsora Premier

105 Chu Van An, Ha Dong, Hanoi
2.000 sqm
$10 - $14 / sqm Lưu

63 Hoang Cau Building

63 Hoang Cau, Dong Da, Hanoi
300 sqm
Contact us Lưu

An Phu Building

24 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
670 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

Housing Building

299 Trung Kinh, Cau Giay, Hanoi
400 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

Golden West

2 Le Van Thiem, Thanh Xuan, Hanoi
$11 - $12 / sqm Lưu

PVV-Vinapharm

62B Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan District
1200 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

Vocarimex Building

8 Cat Linh, Dong Da, Hanoi
350 sqm
Contact us Lưu

My Son Tower

62 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan, Hanoi
1800 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu

SDU Tower

143 Tran Phu, Ha Dong, Hanoi
1200 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

Golden West Lake

162A Hoang Hoa Tham, Tay Ho, Hanoi
2000 sqm
Contact us Lưu

ACCI Building

210 Le Trong Tan, Thanh Xuan, Hanoi
400 sqm
$9 - $10 /sqm Lưu

Cuc Ban Do Building

85 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi
600 sqm
Contact us Lưu

Prima Building

22 Mai Anh Tuan, Dong Da, Hanoi
175 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

My Dinh Plaza 1

138 Tran Binh, Nam Tu Liem, Hanoi
2000 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu

TAF Building

201 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Hanoi
210 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

Westa Ha Dong

104 Tran Phu, Ha Dong, Hanoi
438 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

Dong Loi Building

2 Chua Nen Alley, Dong Da, Hanoi
450 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

HPC Landmark 105

105 To Huu, Ha Dong, Hanoi
3700 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

ATS Building

252 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
400 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu

197 Tran Phu Building

197 Tran Phu, Ha Dong, Hanoi
1100 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu

REECO Building

98 Hoang Ngan, Cau Giay, Hanoi
200 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

The Pride To Huu

To Huu, Ha Dong, Hanoi
1000 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu

Zodi Building

156 Trieu Viet Vuong, Hai Ba Trung, Hanoi
130 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

Det Kim Building

285 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi
400 sqm
Contact us Lưu

Ho Guom Plaza

102 - 104 Tran Phu, Ha Dong, Hanoi
1400 sqm
$10 - $11 / sqm Lưu

AMTA Building

141 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi
250 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

ADI Building

To Huu, Ha Dong, Hanoi
$9 - $11 / sqm Lưu

Thanh Binh Apartment

Thanh Thai, Cau Giay, Hanoi
1230 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

Tran Phu Building

6 Duong Dinh Nghe, Cau Giay, Hanoi
300 sqm
$9 - $10 / sqm Lưu
Contact Me on Zalo