Samsora Premier

105 Chu Van An, Ha Dong, Hanoi
2.000 sqm
$15 - $20 / sqm Lưu

Thanh Binh Apartment

Thanh Thai, Cau Giay, Hanoi
1230 sqm
$14 - $17 / sqm Lưu

Sky Tower

97 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
360 sqm
$13 - $16 / sqm Lưu

121 Nguyen Phong Sac

121 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi
425 sqm
$13 - $15 / sqm Lưu

Golden West

2 Le Van Thiem, Thanh Xuan, Hanoi
$12 - $14 / sqm Lưu

Gia Long Building

74 Ba Trieu, Hoan Kiem, Hanoi
220 sqm
$13 - $17 / sqm Lưu

Handiresco Hoan Kiem

25 Truong Han Sieu, Hoan Kiem, Hanoi
230 sqm
$12 - $14 / sqm Lưu

Vimeco Tower

Nguyen Chanh, Cau Giay, Hanoi
Updating
$12 - $14 / sqm Lưu

63 Hoang Cau Building

63 Hoang Cau, Dong Da, Hanoi
300 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

Housing Building

299 Trung Kinh, Cau Giay, Hanoi
400 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

15 Ly Nam De Building

15 Ly Nam De, Hoan Kiem, Hanoi
224 sqm
$10 - $12 / sqm Lưu

An Phu Building

24 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
670 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

Hanoi Group Building

442 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi
250 sqm
$10 - $13 / sqm Lưu

Vocarimex Building

8 Cat Linh, Dong Da, Hanoi
350 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

ATS Building

252 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
400 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

197 Tran Phu Building

197 Tran Phu, Ha Dong, Hanoi
1100 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

REECO Building

98 Hoang Ngan, Cau Giay, Hanoi
200 sqm
$9 - $12 / sqm Lưu

The Pride To Huu

To Huu, Ha Dong, Hanoi
1000 sqm
$9 - $11 / sqm Lưu

Zodi Building

156 Trieu Viet Vuong, Hai Ba Trung, Hanoi
130 sqm
$10 - $13 / sqm Lưu

Det Kim Building

285 Doi Can, Ba Dinh, Hanoi
400 sqm
$10 - $13 / sqm Lưu
Contact Me on Zalo